Forening – Præsentation og formål:
 
Tilst Kasted Geding Lokalhistoriske Forening virker først og fremmest som støttekreds for Egnsmuseet i Tilst. og driver derudover Arkiv. Indsamlede arkivalier skal derfor indgå i arkivets samling eller udstilles på museet.

Foreningen har endvidere til formål at udbrede forståelse for, og kendskab til, lokalhistorien i området, og afholder derfor løbende fortælleaftener, foredrag, byvandringer og andre arrangementer. Foreningen udgiver også årligt en kalender med små lokalhistoriske indblik, og når lejligheden byder sig, får vi udgivet relevante lokalhistoriske bøger. Fx kan vi nævne bøgerne og Geding Bys historie i 2 bind og bogen om Søren Christian Sørensen fra Taastumgaard og hans bidrag til lokalsamfundet.


Foreningen samarbejder desuden med andre lokale aktører fx Tilst Bibliotek, Medborgercenter Tilst og Fonden til besvarelse af Gedingvej 2.
 
Alle interesserede kan indgå medlemskab både private, virksomheder, organisation o. l. Medlemskabet koster 50 kr. årligt – 25 kr. for pensionister.
 
Foreningens bestyrelse mødes fire gange om året, hvor repræsentanter fra arbejdsgrupperne også inviteres med. Bestyrelsesmødet er åbent for medlemmer af foreningen.

 

Bestyrelsesmedlemmer:
 

Niels Anthon Juul Poulsen: Formand
Tlf. 

Knud Dalsgaard: Arrangement koordinator:
Tlf. mob. 2344 0672

Jens Jensen, Arrangement
Tlf. 4052 3324

Bent Sørensen: Kasserer,
Tlf. 8624 4727

Poul Malling: Sekretær,
Tlf. 

Da Peter Grosen Andersen desværre er afgået ved døden den 25. maj 2017.

 Vil vi alle takke dig for den tid, du har været her på arkivet (33år), Godt Gået, du var altid fuld af gode ideer, men du var også en god kammerat at arbejde sammen med. Når du sagde ”at du havde fået en tanke” vidste vi altid du havde fået en god ide til nye tiltag på arkivet, du har også været primus motor for disse ideer. Her er nogle af dem: Kalenderen, Egnsmuseet, Geding bøgerne, Gotisk læsning, Stednavne, Gartnerihistorien, Arkivets hjemmeside, og du var med til at få ”Tilst 200 aar” kørt i stilling, og meget mere. Vi savner dig, tak igen Peter og ære være dit minde.