Geding mosenavne

Birkholm
Et stykke eng med vand eller mose omkring og bevokset med birketræer.(1926: Birkholmskifterne).
nummer 4 på kortet. Klik her
 G. MO. St.inst. 8. og GB1 side 122. IS 21.04.98.

Geding Mose
nummer 7 på kortet. Klik her
 G. MO. St.inst IS

Gyldingsmose
eller Gyldings ager

Yderste Gyldingagre (jfr. 1926: Gyldingsmose) "Måske stedet med den gule bevoksning"; at det skulle have noget med "guld" at gøre og have forbindelse med et guldfund på stedet (ligesom man antager i Gylling sogn), er mindre sandsynligt.
nummer 12 på kortet. Klik her
 G. MO. GB1 side 121. IS

Skomagerkjæret
 G. KÆ. St.inst18.. IS.

Sletmosen
eller (Slæt-Mose)

Vel af glda. Slææt = "jævn"; om en flad strækning. (1926: Slætmose).
nummer 8 på kortet. Klik her
 G. MO. St. inst. 7. og GB1 side 122. IS 21.04.98.

Staer Mose
Formodentlig det gl.da.ord ”star” i jysk udtalt med æ, betegner en Græsart.
 G. MO. GB1 side 121. IS 21.04.98

 

 

Gammelkjæret
eller Gammelkier agre

(1926 Gammlekjaret).
nummer 3 på kortet. Klik her
 G. MO. 19. St.inst. IS.

Lergraven
 G. GB1 side 121. IS 21.04.98

Tørvekjæret
 G. KÆ. St.inst. 17. IS

Mose områderne i Tilst og Kasted sogne Klik her for at se foto