Diagram2

Grafen viser udviklingen i åren 1995 - 1999
Linje 1 og 2
viser antal af borgere i området med udenlandsk statsborgerskab set i forhold til hele befolkningen, som det ses er disse to linjer næsten sammenfaldende for lokalområdet og for hele kommunen
Linje 3 og 4 viser antal af borgere i området med med anden herkomst end dansk udenlandsk  set i forhold til hele befolkningen, som det ses viser disse to linjer at der er stor forskel på lokalområdet og for hele kommunen, med en tendens til at forskellen øges yderlig.