Forord
 Drømmen om, at elever på Tilst Skole skulle skrive en bog, stammer fra det faktum, at der i skolen findes en masse kulturelle rigdomme. Kilden til rigdommene er de små 800 elever, deres ca. 1100 forældre og de mere end 20 lande de kommer fra. Siden jeg , som den først "nydansker", blev valgt til skolebestyrelsen af et stort flertal af "gamle" danske forældre efter en hård kamp, har jeg haft drømmen. Mine kollegaer i bestyrelsen opmuntrede mig til at prøve at tage ideen videre til lærerne.
En eftermiddag i april 2000 blev jeg inviteret til at fremlægge ideen for lærernes forsamling. Jeg må indrømme, at jeg var meget nervøs, fordi det ikke var så længe siden, at jeg talte med mine børns lærere på engelsk, efter min flugt fra Somalia. Men jeg havde ikke andre muligheder end at prøve at "sælge" ideen. Lærerne blev først overrasket over initiativet, men kort efter støttede de det.
I vores lille arbejdsgruppe bestående af tre engagerede lærere, Povl, Solveig, Heidi, og mig selv begyndte vi, at kontakte elever og forældre. Drømmen udviklede sig til et "bog - projekt". Elever fra 5. til 9. klasse begyndte at fremstille bogen: "Oplevelser i Danmark og andre Lande".
Inspirationen til ideen har rødder i to meget modstridende miljøer. Det ene er Tilst, skolen og området, det andet medieverdenen i Danmark. Skolen, hvor 27% af eleverne har oprindelse uden for Danmark, har arbejdet for accept af mangfoldigheder, tolerance og til sidst accept af forskelighed. Medieverdenen i Danmark har i de senere år beskæftiget sig enormt med at tegne et helt andet billede af den nuværende befolknings sammensætning. Et billede af angst, bekymring, intolerance, m.m. Jeg spørger stadig mig selv, hvad de får ud af det? At sælge spænding til læserne? Eller har de et indbygget had mod folk fra fremmede kontinenter eller kulturer? Eller har de taget ansvaret for at beskytte Danmark mod en imaginær invasion af fremmede folk?
Når man læser bogen ser man at elever har beskrevet deres oplevelser, meninger, følelser, m.m. De kommer fra forskellige hjørner af verden. De skriver om almindelige menneskelige oplevelser, som mange af os unge og voksne genkender fra os selv- eller fra andre tæt på os. De fire afsnit som indeholder både digte og essays er simpelthen glimrende. Man nyder at læse både 9. klasse-elevernes dybe analyse og farverige beskrivelser og de små elevers spontane og sommetider  kronologiske beskrivelser. Alle viser et talent for skrivning, nogle havde kun brug for lille skub af forældre og lærere. Bogen har været en lille katalysator.
Den anden ting er, at de har fælles sprog: dansk. Jeg synes, at de nogenlunde har lært (hvis jeg låner et udtryk fra en af eleverne) sprogets hemmeligheder.
Disse to realiteter demonstrerer, at elever i Tilst Skole har udviklet en del fælles kultur, en kultur hvor man udtrykker forskellig baggrund med et fælles sprog. Dansk sprog er blevet for alle her i landet. De får deres forfatter-dåb som forfattere, der skriver på dansk, ligesom Karen Blixen skrev på engelsk, da hun boede i Afrika.
Det er mit håb, at bogen bliver en succes- og giver muligheder for, at der også i de kommende år vil være"unge forfattere" på Tilst Skole.
Bogen kan give et lille bidrag til at fremme forståelsen i vores nuværende multikulturelle samfund. Forståelsen vil sikkert føre til accept, som er en nødvendighed for et bedre samfund i fremtiden.

 Abdirisak Nur
MS-Uganda
Kampala

 

IKKE AKTIVIKKE AKTIV