Eldalgård.

Matr.nr.19 Tilst

Viborgvej

 

Skifte

 

 

bullet

1844 ejedes gården af Friis, Lyngbygård / Jens Nielsen og som bruger står Mikkel Mogensen Eldahl.

bullet

1877 skøde til Mikkel Jensen

bullet

1911 Mathias Sørensen

bullet

1914 Jens Havskov Thorsen

bullet

1917 Rasmus Peter Rasmussen

bullet

1930 Fru A. Kusk

bullet

1937 Jens Vinther

bullet

1943 Købmand Melgaard

bullet

1970erne solgt til P. Kampen, Hasle.

 

  Eldalgård ejes af Købmand Meldgaard, Hasselager, der overtog ejendommen i 1943 efter Jens Winther, der havde ejet den siden 1937.

  Eldalgård drives af  bestyrer  Svend Pedersen, der er født i 1916 i Søby sogn og er søn af Kirsten  og gårdejer Kristen Pedersen, Svendstrup.  Hustruen, Martha Pedersen, er født i 1915 i Ormslev som datter af    Marie og gårdejer Anders Peter Sørensen, Vejlby. Svend Pedersen overtog bestyrerpladsen i 1943 efter at have været chauffør hos købmand Meldgaard.

  Ejendommen er femlænget med grundmurede velholdte bygninger, der stammer fra forrige århundrede. De er tækket med fast tag. En trælade er opført i 1943.

  Arealet er på 59½ tdr. land mark og 2½ tdr. land gårdsplads og have. Jorden drives i 9 marksdrift.

 Der holdes en besætning på 6 heste, dels af jysk og  dels af belgisk race, 1 avlstyr, 30 køer, og 15 - 18 ungkreaturer af R.d.M.  samt 25 - 30 svin. Gården er velforsynet med maskiner og redskaber og har eget vandværk.

 Ægteparret har to børn, Henny født 1941 og Tove født 1944. 

(disse oplysninger stammer fra ca. 1949).