Matr.nr. 1 af Tilst,  Skolelodden.

Marienlystvej 23

 

bullet 1844 ejer Kirkesanger- og Skolelærerembedet jorden.
bullet 1903 Solgt af Tilst Kasted Sogneråd til smed Knud Knudsen
bullet 1912 byjord matr.nr 23b solgt af bymændene til smed Knud Knudsen.
bullet 1930 skøde til Mads Jensen Knudsen
bullet 1953 skøde til Hansine Knudsen

 

1949.

Gårdejer Mads Jensen Knudsen overtog sin ejendom i Tilst pr Mundelstrup i 11930 efter fadere, Knud Nielsen Knudsen, der oprettede den i 1900.

Den trelængede gård er bygget i 1903 og har hvidpudsede bygninger, der er tækket med strå.

Jordtilliggendet er udstykket fra Tilst Skolelod. Det ligger samlet ved gården og er på 9½ tdr. land og ½ td. land gårdsplads og have. Marken er merglet i 1935-40 og drives i 8 markdrift.

Besætningen udgør

bullet 2 heste af russisk rase,
bullet 6 køer og 4 ungkreaturer af R. d. M. samt
bullet 12-14 svin.

Mads Jensen Knudsen er født 26/10 1896 i Tilst. Han har i flere år været hjemme på gården og hjulpet forældrene med driften. Da Moderen, Johanne Marie Knudsen døde i 1928, kom den yngste datter, Hansine Marie Knudsen, f. 16/11 1900 hjem for at hjælpe Faderen og Broderen, og efter Faderens død i 1932 driver de to søskende gården i fællesskab.

Ejendomsskyld: 13.000 kr.