Havekjærgård

Matr.nr. 8a af Tilst, Bysmedevej 8

 

I 1844 ejedes gården af Niels Jensen.

1891 Skøde til Anton Nielsen

1899 skøde til Peter Albert Simonsen

1935 skøde til Poul Simonsen

De fleste af udbygningerne nedbrændte i 1977.

I 1986 overtog Lis Simonsen stuehuset og den udlænge, der ikke var brændt + 1 tdr.land.

Jorden er i dag udstykket og bebygget  med parcelhuse. Udstykningen begyndte i 1960erne.

Side 2

 

Havkjærgård eller Havekjærgård ejes af Poul Simonsen Der er født på gården 27/10 1908 og er søn af Mariane og Peder Simonsen. Hustruen Kirstine Simonsen, er født 17/11 1911 i Hinnedrup, Hvor forældrene, Ane Marie og Chr. Christensen, ejer en gård.

  Poul Simonsen overtog Ejendommen i 1935 efter faderen, der havde ejet den siden 1899 og overtaget den efter Anton Nielsen.

  Havekjærgård er firelænget med fire tilbygninger. Stuehuset er opført i 1907 i rødsten og er tækket med tegl og tagpap. Udlængerne er ældre, men er underbygget, restaureret og moderniseret. Mod Gårdspladsen er de undermuret. Ydermurene er Bindingsværk. Bygningerne er stråtækt.Jordtilliggendet er på 29 ½ Tdr. land mark og ½ td. Land gårdsplads og have. Jorden drives i 8 marksdrift.

  Besætningen  udgør 3 jyske heste, 22 køer og 10  ungkreaturer af R.d.M. samt 12 svin.

  Pouls Simonsen og hustru har tre børn Tove f. 22/2 1936, Peter Albrecht, f. 5/10 1939 og Lis f. 1/2 1951.