Et billedgalleri
fra Tilst - egnen
Galleri 1
En tekst beskrivelse til billederne i Galleri 1

Tilst - Kasted Lokalhistoriske Arkiv mangler navne på en del af de personer der er på vore billeder, så hvis du kan genkende en af de personer fra billederne hvor vi i beskrivelsen i stedet for navnet har sat et spørgsmålstegn, vil vi meget gerne, om du vil sende os en mail med navnet på vedkommende person. arkivet@tilstarkiv.dk

1Tilst kirke 
er opført kort før det 1200 på en lav banke midti landsbyen, efter traditionen på stedet for en meget gammel før kristen helligdom. Murene af rå og kløvet kampesten (marksten) er ca. 1,20 m tykke. Fotografiet viser de smukt tilhugne kvadre ved hjørnerne og korets østvindue. Sydvinduerne er senere udvidet. Våbenhuset er fra ca. 1500 og tårnet formodentlig lidt yngre. Indvendig er skib og kor omkring 1480 ombygget med krydshvælv og rigt udsmykket med kalkmalerier. Stolestaderne har enestående udskårne gavle, hvoraf de sidste er fra 1580érne. Kirken er åben i formiddagstimerne og i øvrigt ved henvendelse til kirkekontoret, graveren, kirkeværgen eller præsterne.
Tilbage til Billedgalleri1

2 Mens der endnu var karle på gårdene, 
var det skik at ride fastelavn. Da karlene lidt efter lidt forsvandt fra landbruget, rykkede fastelavnssoldaterne ud. Formålet var imidlertid det samme nemlig at samle, indtil en vinterfest, hvor alle bidragyderne blev indbudt. Fastelavnsdrengene er her fotograferet i Tilst i 1932. Øverste række fra venstre. Leif Jørgensen, Mogens Lyngaa, Knud Balle Rasmussen, Vagner Malling, ?, Svend Malling, Jens Knudsen, ?, Rasmus Carstensen, Svend Pedersen, Ejnar Malmquist Olesen Viggo Andersen, Niels Skaarup Nielsen. Siddende fra venstre. Ejnar Mikkelsen, Gunnar Carstensen, Henry Hagelquist, Niels Vinter, Tage, ?, ?.
Tilbage til Billedgalleri1

3 Mette og Thorald Nielsen 
foran deres ejendom Gedingvej 2, i 1929. Til højre ses Mettes søster, Kathrine. Søstrene var døtre af K.N.Knudsen, Tåstumgård Thorald Nielsen var arbejdsmand, og han tog bl.a. rundt til egnens beboere og savede brænde. I midten af 1970érne købte menighedsrådet i Tilst huset, som ligger lige nord for kirkegården. Senere er huset overdraget til en selvejende fond til bevarelse af Gedingvej 2, og nu i år 2000 er det ved at blive restaureret, og det skal efter endt restaurering udlejes til beboelse.
Tilbage til Billedgalleri1

4 Kruses planteskole
på Hestekærgård var næst efter teglværket den største arbejdsplads i Tilst i 1930érne. Planteskolens mandskab er her fotograferet i 1938. Foruden skovplanter drev man roser og frugttræer. Planteskolen nedlagdes i 1976. Øverste række fra venstre. ?, Fynbo Hansen, Kroager, Lille Sørensen, Nørgaard, Arnold Nielsen, Henry Simonsen, Siig, Jens Block, Gunner Carlsen. Anden række fra venstre: Børge jensen, Louis Cramer, Aage Christensen, Børge Olsen, Marius Danielsen, Arnold Carlsen, Harry Simonsen, Georg Pedersen, Knud Aagesen, ?, Wilfred Pedersen, Tage Jensen, Chr. Sørensen, Henry Holmboe, E. Balle Rasmussen, Johs. Mønsted, Chr. Mønsted, Christensen, Otto Pedersen. Siddende på bænken fra venstre: Ruth Nødskou, Honna Andersen, P Kruse, Birgith Kruse, Esther Kruse, Raghna Madsen, Vita Gluud. Siddende på jorden fra venstre. - Eigil Rasmussen, ?, Hugo Carlsen, Henning Mogensen, ?, ?.
Tilbage til Billedgalleri1

5 Ligesom nabobyerne 
havde Kasted en srnedie. Den blev bygget i 1863 og afløste en ældre smedie, som 9 gårdmænd var fælles om. I 1927 blev smedien solgt til smed Otto Rasmussen (billedet), som drev den indtil sin død i 1974. Den sidste formand for smedielauget var gårdejer Søren Nielsen Vester Kærgård.
Tilbage til Billedgalleri1

6 Skoleelever i Tilst skole i 1929. 
Øverste række fra venstre. ?, Louis Cramer, ?, ?, Gerda Mejer, Ruth Andersen (Fynbo), Niels Skaarup Nielsen, Niels Vinter,?, Henry Fischer, fru Meier. Midterste række fra venstre, - Gerda Mogensen, ?, Ebba Holmboe, Johanne Frederiksen, ?, Anna Milhede, Marie Nielsen, Hilda Sørensen. Nederste række fra venstre, - ?, Kirstine Risgaard, Jens Knudsen, Gerda Malmkvist, Viggo Andersen, Tage ?, Gunnar Carstensen, Rasmus Carstensen, Ejner Malmkvist, Svend Jensen (Adolf), Mogens Lyngaa, Henry Hagelkvist, Leif Jørgensen (maler).
Tilbage til Billedgalleri1

7 Gammelt postkort 
fra Tilst omkring 1900, som viser den nuværende Bysmedevej. Til højre Thygesens gård, en af de sidste 4-længede gårde i Tilst, gården brændte i 1986. Til venstre ses skrædderens hus. 
Tilbage til Billedgalleri1

8 Den gamle brandsprøjte i Geding 
- fotograferet i forbindelse med dens overdragelse til Anton Poulsens egnssamling i Geding Forsamlingshus Brandsprøjten var i funktion sidste gang ved købmandsforretningens brand 2. juledag 1930. At forretningen brændte ned til grunden skulle vel næsten være overflødigt at tilføje. Fra venstre ses Knud Petersen, Åge Nielsen, Anton Poulsen og Nes Poulsen.
Tilbage til Billedgalleri1

9 I 1972 opførte 
Tilst Borgerforening "Der er liv på torvet" i Tilst Forsamlingshus. På billedet ses fra venstre, - Søren Holme, Gerda Jensen (sufflør),?, Thomas Jørgensen, Inga Eskesen, Arne Seerup, Ove Jespersen, Gusta Jørgensen, Kurt Johansen, Gustav Clemmensen, Ulla Clemmensen og Per Lippert.
Tilbage til Billedgalleri1 

10 Brødvognen 
foran Tilst Bageri i 1918 Brødkusk Kresten Jensen og bagermester Jens Thomsens søn Henry der senere overtog bageriet, som ban videreførte indtil 1973. Henry Thomsen slukkede ovnen den sidste dag året og udtalte til avisen, at han nu ikke længere ville have en arbejdsdag på 14 -15 timer. Forretningen blev solgt til Anna Lise og Gunnar Jensen, derefter en ombygning drev den som nærbutik under navnet »Tilst GL Bageri«. Forretningen, som ligger på Bysmedevej 56, er senere videre solgt og er fortsat nærbutik her i 2000.
Tilbage til Billedgalleri1

11  1. november 
blev kaldt »skiftedag«, da var det normalt, at karlene flyttede til en ny plads for det næste år Det skulle fejres for fritiden var sparsom og pengene små. Her er en flok unge mennesker samlet overfor Tilst Østervej 1 (den tidligere brugsforening, nu Rex Catering inden de drager til Århus for at handle. Yderst til højre. Mads Knudsen.
Tilbage til Billedgalleri1 

12 Gadekæret i Tilst 
bar naturligvis været en eventyr verden for børnene, om sommeren fyldt med karusser, frøer og salamandre og om vinteren en glimrende glide- og skøjtebane. Her i 1967forbemdes banen til skøjteløb og ishockey. Til højre i billedet den gamle skole.
Tilbage til Billedgalleri1

Tilst - Kasted Lokalhistoriske Arkiv mangler navne på en del af de personer der er på vore billeder, så hvis du kan genkende en af de personer fra billederne hvor vi i beskrivelsen i stedet for navnet har sat et spørgsmålstegn, vil vi meget gerne, om du vil sende os en mail med navnet på vedkommende person. arkivet@tilstarkiv.dk