Et billedgalleri
fra Tilst - egnen

Galleri 2
En tekst beskrivelse til billederne i Galleri 2

Lankærparken
En af de første vintre i Længkærparkens godt 20-årige historie. Dengang forventede man, at byggeriet ville være lige så stabilt som de tyske betonbunkere ved den jydske vestkyst, men dette holdt desværre ikke stik. I perioden 1990-92 renoveres blokkene, så de fortsat kan præge bybilledet i mange år frem i tiden. Til venstre ses Torstilgårdsvej 2, 4, 6 54, 52 og 50 - og til højre ses Torstilgårdsvej 66. 64, 62, 60, 58 og 56. Oplysninger om drengen modtages gerne. arkivet@tilstarkiv.dk  
Til Billed-Galleri2

Matrikelkort 
Det ældste matrikelkort over Tilst, der findes i det lokalhistoriske arkiv på Tilst Bibliotek, er baseret på målinger fra 178l, og det er tegnet i 1811. Som det ses, er landsbyen bygget op med kirken som centrum, omringet af firlængede gårde. tvilling og trillinggårde samt byhuse, smedjen og gadekæret.  
Til Billed-Galleri2

Luftfoto Tilst
Luftfoto af Tilst fra 197I. En del af gårdene ligger stadig placeret på samme sted, som tilfældet var på det gamle matrikelkort - og vejføringen er stort set uforandret. Dog kan man se, at Århusvej - der efter kommunesammenlægningen kom til at hedde Havkærvej - er ved at blive  forlænget til dens nuværende forløb Endvidere er der bygget en skole, som er under udbygning, klubhus samt adskillige parcelhuse og dermed følgende mindre vejsystemer.  
Til Billed-Galleri2

Geding forsamlingshus/museum
Andelsbevægelsen satte også sit præg på vores lokalområde. I Geding blev der i 1885 bygget et mejeri, som eksisterede frem til 1923. Bygningerne er der stadig, omend  f.eks. skorstenen er blevet fjernet, og de danner i dag rammen om Geding forsamlingshus. Den nu afdøde indehaver af forsamlingshuset, Anthon Poulsen, var meget interesseret i gamle ting og sager, så forsamlingshuset er nu tillige museum. Er nu nedlagt som forsamlingshus

Til Billed-Galleri2

Tilst Gården
I 1976 deltog Tilst FDF/FPF i en landslejr for væbnere, Juelsø-lejrenen, hvor der deltog 12.000 personer under mottoet: Fri så det mærkes. Til formålet byggede Tilst-kredsen en attrap gård Tilst Gården 1876.
På billedet er den opført ved Vestergården i forbindelse med et loppemarked, der havde til formål at samle midler til Gården og lejren. Senere blev den skilt ad og kørt til Juelsø-lejren, hvor den blev genopført i området Teltløse Magle 1876, beboet 2. - 11. juli 1976.  
Til Billed-Galleri2

Sommerfest
Sommeren har altid været et godt tidspunkt at holde fest på. Her på egnen er det i mange år den lokale boldklub Tilst Boldklub (nu tst) som stod for sommerfesten. I 1968 var en af de store begivenheder en fodboldkamp mellem sognerådet i den daværende Tilst-Kasted kommune og andre lokale borger. De sidste er afbilledet her (bagest fra venstre): Lokomotivfører Preben Jensen, cykelhandler Karl Cramer, lærer Anders Nielsen, slagter Viggo Rasmussen, mælkemand Svend Møller, gårdejer og sognefoged Christian Thygesen. Forrest fra venstre ses: Vognmand Viggo Malling, tømmer Alfred Simonsen, mekaniker Vagner Malling og skrædder Harry Sørensen.  
Til Billed-Galleri2

Mere sommerfest
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at sommerfesten primært blev afholdt for at tjene penge til efterårets og vinterens aktiviteter i TBK (Tilst Boldklub). På billedet ses den lokale lirekassemand i sommerfest-sammenhæng, Onkel Ewald, alias Anthon Poulsen fra Geding. Til venstre ses hans datter Ruth Poulsen.  
Til Billed-Galleri2

Hest med selvbinder
Udviklingen inden for landbruget har været enorm de seneste ca. 70 år. Hvor landbruget i forrige Århundrede var hovedindtægtskilden for den altovervejende del af befolkningen, så havde mekaniseringen overflødigjort det store antal tyende og daglejere i den sidste del af 1900 tallet. Holger Andersen fra Kasted er her fotografiet i 1967 med den sidste hestetrukne selvbinder på egnen.  
Til Billed-Galleri2

Egåen 
Lokalområdet bærer præg af menneskelig færden igennem flere  tusinde år. Egåen, som stadig løber igennem Geding og Kasted Mose, har været en af hovedårsagerne til, at egnen blev beboet. Åløbet er dog i tidens løb forvandlet fra en stor og vandrig å til en lille, langsomt flydende bæk.  
Til Billed-Galleri2

Matrikelkort Geding
En af stolthederne i Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv er originalen af dette matrikelkort, der er det ældste over Geding by. Desværre mangler årstallet, men det er fra ca. 1785, da indbyggerne - med en enkelt undtagelse - er de samme som angivet i folketællingen fra 1787. Kortet er optegnet i forbindelse med en ny opdeling af jorden i landsbyen. Tidligere var jordtilliggendeme til gårdene spredt efter jordens beskaffenhed så alle fik andel i både gode og minde gode agre.  
Til Billed-Galleri2

Geding by
Luftfoto af Geding by fra omkring 1965. Sammenligner man bygningerne på dette billede med matrikelkortet fra ca. 1785, ser man, at mange af bygningerne fra dengang stadig eksisterer. Nye bygninger er der imidlertid kommet til, og indenfor de næste par år ændre billedet sig radikalt. Gården, som ligger øverst i billedet, er blevet revet ned for at gøre plads til motorvejen.  
Til Billed-Galleri2

Kasted Kirke
Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Det er Kasted Kirke i begyndelsen af 1900 tallet. Allerede da kirken blev renoveret i 1881 lå der skitser for tilbygning af et tårn. Men først i 1917 blev det en realitet, og ingen af de oprindelige skitser fra 1881 blev benyttet. Disse skitser kan ses på Tilst - Kasted - Geding Lokalhistoriske Arkiv, Tilst Bibliotek.  
Til Billed-Galleri2