Et billedgalleri
fra Tilst - egnen

Galleri 3
En tekst beskrivelse til billederne i Galleri 3

Tilst - Kasted Lokalhistoriske Arkiv mangler navne på en del af de personer der er på vore billeder, så hvis du kan genkende en af de personer fra billederne hvor vi i beskrivelsen i stedet for navnet har sat et spørgsmålstegn, vil vi meget gerne, om du vil sende os en mail med navnet på vedkommende person. arkivet@tilstarkiv.dk

1 Amatør teater
Eventyr på fodrejse 1949. Leif Jørgensen, Lis Jørgensen, Egon Dalgård, Gusta Jørgensen, Erik Madsen, Kaj Blirup, Henry Schiby, Karl Cramer, Vagn Nedergård, Vigo Ågård, Theodor Jørgensen.
Tilbage til Billedgalleri3

2 Den lille teglværksgård ca. 1910.
Ane Marie Mortensen med datteren Dorte og sønnen Jens. Dorte døde ugift hjemme, mens Jens giftede sig og flyttede ril Brabrand.
Tilbage til Billedgalleri3

3 Tilst-Kasted sogneråd holder sidste sognerådsmøde 25. marts 1970.
Fra venstre: Svend Møller, Birthe Sander Sørensen, Søren Dalby, sognerådsformand Anthon Sørensen, stående: H. Ramsing Lund, kæmner Ras. Thorup. kommuneingeniør J. Chr. Hansen, Ejnar Nørgård, Henry Schiby, E. Andersen og Bent Eberhard. Som følge af kommunalreformen blev Tilst - Kasted kommune fra 1. april 1970 en del af den nye Århus kommune.
Tilbage til Billedgalleri3

4 Kasted skoles elever ca. 1910 foran Kasted kirke.
Fra venstre stående f.f. Gunnar Fogsgaard. Siddende på kirke kirkegårdsmuren fra venstre: ?. Aksel Poulsen, Aksel Nielsen, Harry Lynggård Pigerne. Bageste række fra venstre: ?, Agnes Jørgensen, Nielsine ?, Ida Kirkegaard, ?, Karen Nielsen, Petra Johansen. Forreste række fra venstre Johanne ?, Anna Julie Fogsgaard, Astrid Fogsgaard, Karen Rønde.
Tilbage til Billedgalleri3

5 Tilst Gymnastikforening, ca. 1925.
Bageste række fra venstre: Johan Akst, Asger Nielsen, ?, Karl Rasmussen, Anders Jensen, Ejner Brandt, Poul Nielsen, Niels P. Andersen, Tage Sørensen. 2. række fra venstre: Rudolf Rønde, Søren Leth, ?, ?, ?, Johannes Sørensen, Niels Kristiansen, Søren Pedersen. 3. række fra venstre: Gerda Frederiksen, Anna Kae, ?, ?, Helga Pedersen, ?, ?, Gudrun Pedersen, Stinne Christensen, Anna Schibye, ?, ?, ?, Ellen Bunde, Agnethe Andersen. Siddende fra venstre: Ellen Jensen, ?, Dinne Nielsen, ?, ?,
Tilbage til Billedgalleri3

6 Geding tørvemose, foråret 1941.
Arne Andersen, karl hos Hans Grosen Andersen, Geding, i færd med at fremstille tørv.
Tilbage til Billedgalleri3

7 Kasted by anno 1991.
Kastedgård ses øverst i billedet, Lidt længere nede til højre ses kirken og den tidligere Kasted skole. Til venstre Kærbygård, som for nylig blev købt af Århus kommune. Det er den eneste gård som endnu ligger i selve landsbyen. De andre gårde er flyttet ud, til venstre for Kastedgård ses Kasted vandværk (rilhørende Århus kommune), der modtager vand fra Geding og Kasted moser, og sender det videre til Århus.
AIR FOTO (Peer Vesterager)
Tilbage til Billedgalleri3

8 Langkærparken og Græsvangen anno 1991 
To store bebyggelser der sætter sit præg på bybilledet i Tilst. Langkærparken er opført 1968-1972, Græsvangen er udbygget af flere omgange bl.a. med et område til erhverv. 
AIR FOTO (Peer Vesterager)
Tilbage til Billedgalleri3

9 Tilst boblehal (en oppustelig hal) 
indvies 9. septemkrr 1972. Fra venstre formand for Tilst boldklub Børge Jensen, tidligere sognerådsformand Anthon Sørensen, formand for skolenævnet Knud Bulow Nielsen, skoleinspektør Hove Christiansen og byrådsmedlem Søren Dalby.
Tilbage til Billedgalleri3

10 Brandøvelse i Tilst den 30. maj 1967. 
Inden kommunesarnmenlægningen i 1970 var der i hver af den gamle Tilst-Kasted kommunes byer udpeget nogle brandsvende, som skulle hjælpe Falck med brandslukningen. Med jævne mellemrum blev der holdt øvelse i brandslukning, her i Christian Thygesens gård i Tilst. 
Tilbage til Billedgalleri3

11 Billede fra l973 af de små grusveje i Tilst
som forbinder husene med Bysmdevej. Huset til venstre er det nuværende Bysmedevej 46. derefter kommer det gamle pumpehus, som nu er revet ned. Et hjørne af den gamle bysmede ses. og bagest den gamle brugsforening (nu Rex Cartering). I huset til højre som brændte i 1970erne , har der tidligere været en slagteforretning. 
Tilbage til Billedgalleri3

12 Et guldbryllupsbillede af lærer Peder Rasmussen, 
født i Rørt 7. mans 1828, død i Århus 11. marts 1911 og hustru Dorthe Marie, født Philkjær. Hun blev født 26. oktober 1834 (i Vejlby.'), og døde i Århus 2. december 1915.
Lærer Rasmussen var lærer i Geding i over en menneskealder, og opnåede for lang og tro tjeneste at blive dannebrogsmand. Biledet er skænket til arkivet af Ninna Britze, Højbjerg.
Tilbage til Billedgalleri3

Tilst - Kasted Lokalhistoriske Arkiv mangler navne på en del af de personer der er på vore billeder, så hvis du kan genkende en af de personer fra billederne hvor vi i beskrivelsen i stedet for navnet har sat et spørgsmålstegn, vil vi meget gerne, om du vil sende os en mail med navnet på vedkommende person. arkivet@tilstarkiv.dk