Et billedgalleri
fra Tilst - egnen
Galleri 4
En tekst beskrivelse til billederne i Galleri 4

1 Fra Torstilgård ca. 1910.
Manden ved pumpen er ukendt, men manden med tyren er Anton Jakobsen, senere ejer af ejendommen Havkærvej 42. Kostalden i baggrunden er bygget 1909. Læg mærke til møddingen til venstre og nogle få meter derfra brønden til drikkevandet. Niels Rasmus Schiby overtog gården i 1909 efter sin far. Niels R. Schibys søn, Henry solgte gården til udstykning, og i dag ligger Langæerparken på gårdens jorder.
Til Billed-Galleri4

2 Bysmedien som vinstue
Åbningen af Tilst gamle bysmedie som øl- og vinstue i 1974. Her er bymændene ved at brænde deres rmatrikkelnumre ind i bordpladen. Fra venstre Franz Posch, Hestekærgård. Aage Andersen. Ejnar Svendgaard Stengården. Chr. Tygesen (sognefoged). Børge Sørensen Østergård, Poul Simonsen Havkærgård. Jens Anker Kaysen. Peter Ross (restauratør). A.C. Vinther, Kærgården Søren Leth, Tornballegård.
Til Billed-Galleri4

3 Todderupgård ca. 198O, 
hvor Benthe Strandgård har indrettet en antikforretning i den ene længe. Svovlsyrefabrikken har i sin tid været ejer af gården, fordi svovlsyren ødelagde afgrøderne. I dag er kun stuehuset tilbage.
Til Billed-Galleri4

4 Tilst Sangkor
Tilst Sangkor på udflugt ca. 1940. På billedet ses bl.a.. Gudrun Christensen, Harry Sørensen, Edith Boesen, Johanne Pedersen Grethe Helbo, Kai Blirup, Hilda Sørensem Mie (Marie) Helbo, Astrid Boesen Ingefred Winther, Mimmi Nielsen og Aase Kaae.
Til Billed-Galleri4

5 Parti fra det gamle Tilst.
Anlægget - eller Rosenpladsen - iforgrunden Stenen blev fundet ved en vejudvidelse ca. 1946 ved kirkegården hvor Gedingvej munder ud i Bysmedevej. Der har aldrig vært inskription på stenen. Til højre smedens tidligere tjenestebolig. Bag stenen det tidligere stuehus til Sine Haurumsgård. Til venstre skimtes det tidligere stuehus til Tåstumgård.
Til Billed-Galleri4

6 Grunden støbes til Tilst Boldklubs nye klubhus
Tilst Boldklub 1963. Medlemmer af boldklubben støber grund til klubhuset 5. juni 1963. Fra venstre. Erik Jensen,  Poul Malling, Ove Pedersen og John Ulrich.
Til Billed-Galleri4  

7 Vejen føres uden om Gl. Tilst 1972
I 1972 føres vejen uden om Gl. Tilst. Den gamle Århusvej forlænges fra Tilst Skolevej mod vest. Vejen hedder i dag Havkærvej.
Til Billed-Galleri4

8 Geding skole ca. 1927-28.
Læreren er N. Ø. Lassen. Bageste række fra venstre Gunnar Kristensen, Ketty Skou, Anne Lise Jensen, Erna Pedersen Edit Nielsen, Karen Lassen, Mette Pedersen, Grete Lassen, Helga Nielsen, Jenny Selma Malmkvist Bodil Kristensen og Ninna Pind. Første række fra venstre. Anton Nielsen, Niels Anton Lair, Børge Nielsen, Kristian Sørensen, Peter Petersen, Jens Mikkelsen og Reimar? .
Til Billed-Galleri4

9 Brendstrup Nedergård ca. 1965
Neder Brendstrup eller Brendstrup Hovedgård som den også er benævnt. Paul Paulsen overtog gården efter sin svigerfader, Faurskov i 1895. De ca. 160 tdr. land med bygninger kostede dengang 140.000 kr. Hovedbygningen er opført 1896. Efter flere ejere blev gården i 1933 overtaget af Aksel Nielsen fra Kasted og hans søn driver den i dag. 
Til Billed-Galleri4

10 Koldkærgård 1943. 
Gården som er på ca. 200 tdr. land, og som dengang havde en besætning på 80 kreaturer + 12 heste, ejes nu af De Danske ,Landboforeninger. Koldkær Landboskole og det faglige Landscenter er bygget på dens jorde. Fra venstre Ejnar Nørregaard (Fusager), Marius Byrielsen (Hammel) Viggo Andersen (Tilst) Egon Madsen (Elsted), Svend Sørensen (Ølsted), Rasmus ?, ? Møller (Brendstrup), ejeren Dall-Jensen med datteren Birgith, Magnus Jensen (senere Geding), Mary Nielsen (Kasted), Hilda Uddengaard (Kated), Gerda Petersen (Tilst), Johanne og Else børn af ejeren. 
Til Billed-Galleri4

11 Købmandsforretning i Geding
Geding Byvej 29. Billedet viser den ene af Gedings to købmandsfomtninger før 2. verdenskrig.  Købmanden dengang hed Karl A.Skou, han solgte i 1924 til Søren Kristiansen som ca. 1940 opgav købmandshandlen.
Til Billed-Galleri4 

12 Julestue i Tilst forsamlingshus
13. december 1966. Bagest fra venstre  Jonna Dalgård Christensen, Birgitte Svendsen, Janne Cramer, ?, Klaus Jensen og Lars Gade. Forrest fra venstre Bodil Jacobsen og Anette Cramer. 
Til Billed-Galleri4