Et billedgalleri
fra Tilst - egnen

Galleri 5
En tekst beskrivelse til billederne i Galleri 5

Tilst - Kasted Lokalhistoriske Arkiv mangler navne på en del af de personer, der er på vore billeder, så hvis du kan genkende en af de personer fra billederne, hvor vi i beskrivelsen i stedet for navnet har sat et spørgsmålstegn, vil vi meget gerne, om du vil sende os en mail med navnet på vedkommende person. arkivet@tilstarkiv.dk

1 Tåstumgård 1965. 
Søren Chr. Sørensen ejede gården, der oprindeligt var på 110 tdr. land, da den blev revet ned i maj 1974 for at give plads det nye amtsgymnasium i Århus.
Til Billed-Galleri5  

2 Fastelavnsoptog i Geding 1973. 
Børnene i Geding holdt fast i traditionen med at gå fastelavn længere end tilfældet var i nabobyerne. Her er de samlet foran forsamlingshuset, klar til afgang. Forsamlingshuset blev oprindeligt bygget i 1888 som andelsmejeri. 
Til Billed-Galleri5  

3 Kasted Kirke 1973. 
Kasted Kirke er fra omkring 1180. Det nuværende tårn blev genopført i 1935, og i 1973 gennemgik kirken en omfattende restaumring. På billedet ses bl.a. provst Schellerup fra Elev-Elsted og medlemmer fra FDF/FPF i Tilst, da kirken genindvies efter restaureringen. 
Til Billed-Galleri5  

4 Arbejderne på Mundelstrup Gødningsfabrik ca. 1900. 
Det er folk bosat i Mundelstrup Kvottrup og Geding. Det originale billede er udlånt af Søren Overgaard Århus, der som ung boede i Geding, hans bedstefar ses som nr. 4 fra venstre i anden øverste række. Han havde en landejendom overfor smedien i Kvottrup. 
Til Billed-Galleri5  

5 Geding Byvej 30 i 1950. 
Ejnar Sørensen ejede gården som lå lidt udenfor Geding på vej mod Kvottrup indtil den blev revet ned i 1991 Da måtte gården vige pladsen for sidste etape af den østjydske motorvej, stykket mellem Århus og Randers som åbner i 1994. 
Til Billed-Galleri5  

6 Sct. Hansfest i Kasted 1985. 
Pd billedet ses George Haugaard i forgrunden og i baggrunden (fra venstre mod højre). Karina Bager, Knud Bager, Inge Lise Bager; Kim S. Laursen, ?, ?, ?, ?, Billedet er skænket til arkivet af Gert S. Laursen Kasted Tværvej 6. 
Til Billed-Galleri5  

7 Todderup og Lille-Tilst 1958. 
Centrum for billedet er Todderup og Lille Tilst. l øverste højre hjørne ses Tilst Teglværk, og øverst midt for ses Teglværks- gården med lergraven. På arealet øverst til venstre er Langkærparken nu bygget, og nederst til venstre ligger Todderupparken og Blomsterkvarteret i dag. Vejkrydset eksisterer stadigvæk men landevejen - hovedvej 26 - er nu forlagt ud mod højre side af billedet, og en stor rundkørsel sikrer en mere glidende afvikling af trafikken. 
Til Billed-Galleri5  

8 Skjoldhøjparken 1971
Luftfotoet viser Skjoldhøjparken i sin vorden. Til højre i billedet skimtes Bilka, og i baggrunden ses det meste af Langkærparken. 
Til Billed-Galleri5  

9 Skjoldhøjparken 1993. 
De få buse er i årenes Løb mangedoblede, og med mere end 1000 husstande er Skjoldhøjparken landets største, samlede parcelhuskvarter. i baggrunden ses bl.a. Langkær Gymnasium, Tilst Skole og Langkærparken. 
Til Billed-Galleri5  

10 Bysmedevej i Tilst 1966. 
Landsbypræget - kirken omgivet af firlængede gårde - var stadig velbevaret, da udlængerne til Søren Leths gåd blev revet ned i 1966 for at give plads til en bredere vej. Kun stuehuset er tilbage i dag. (Bysmedevej 6). Det samme er tilfældet med gården (Bysmedevej 8) til højre i billedet som ejedes af Poul Simonsen. Men her blev udlængerne offer for en brand som raserede nabohuset, i juli 1977. Personerne på billedet er (fra venstre mod højre).- ?, Anker Tams, Jens Christian Hansen, Erik Dam, (på cykel), A. P Severinsen, ?, (på vognen bag traktoren) Jens Knudsen. 
Til Billed-Galleri5  

11 Kasted gamle skole. Kasted Byvej 6. 
Op til 1955 var der skole i både Kasted, Geding og Tilst. Endvidere fungerede den gamle skole ved gadekæret i Tilst sorn forskole, indtil Tilst Skole blev Centralskole. Skolerne i Kasted og Geding blev nedlagt og solgt til private, mens forskolen i Tilst blev omdannet til kæmnerkontor. 
Til Billed-Galleri5  

12 juletræssalg for FDF/FPF 1970. 
På billedet ses Wilhelm Bacbmann - tidligere Langkærparken - og tre børn ved et opstillet telt foran Langkæparkeri. Arkivet vil meget gerne vide, hvad børnene hedder. oplysninger kan gives til Jette Sinding Rasmussen på Tilst Bibliotek i bibliotekets åbningstid. 
Til Billed-Galleri5

Tilst - Kasted Lokalhistoriske Arkiv mangler navne på en del af de personer der er på vore billeder, så hvis du kan genkende en af de personer fra billederne hvor vi i beskrivelsen i stedet for navnet har sat et spørgsmålstegn, vil vi meget gerne, om du vil sende os en mail med navnet på vedkommende person. arkivet@tilstarkiv.dk