Et billedgalleri
fra Tilst - egnen

Galleri 6
En tekst beskrivelse til billederne i Galleri 6

Tilst - Kasted Lokalhistoriske Arkiv mangler navne på en del af de personer, der er på vore billeder, så hvis du kan genkende en af de personer fra billederne, hvor vi i beskrivelsen i stedet for navnet har sat et spørgsmålstegn, vil vi meget gerne, om du vil sende os en mail med navnet på vedkommende person, også hvis du har andre supplerende oplysninger om billederne. arkivet@tilstarkiv.dk

1 Tilst Bibliotek voksen afdl. 1974 
Den 4. februar 1974 flyttede biblioteket fra Tilst skole til Butikstorvet i Langkærparken. I oktober 1993 flyttede biblioteket i egne lokaler ved Tilst Skole og tst aktiv-center.
Til Billed-Galleri6

2. Brendstrupgården ca. 1928. 
Siddende fra venstre fire -børster. -forvalter Keerting. Stående ejeren Aage Pedersen Siddende bagved to elever. Bagest. Røgteren - staldkarlen Troels Jensen - Jens Chr. Jensen - Katrine Jensen - Greis Bugajski - Pauline Bugajski - ? - Ellen Hansen -frk. Pedersen, ejerens søster.
Til Billed-Galleri6

3. Køkkenpersonalet 
ved Marie og Peder Knudsens guldbryllup i Geding ca.45. Fra venstre Lydia Nielsen, Kvottrup - Lisbeth Kaae Nielsen, Geding - En koge kone fra Grundfør, Anna Rasmussen - Ane Thomsen, koge kone fra Geding - Anne Lise Nielsen, Geding - Agnethe Kaae Nielsen, Geding - Henny Vinding, Geding - Inger Jensen, Skivholme - Kirsten Overgaard Jenen, Kvottrup - Meta Pedersen, Geding.
Til Billed-Galleri6

4. Gedinggård 
Geding SØvej 4, omkring 1950 er en af de gårde, der blev liggende på sin oprindelige plads efter udstykningen. I 1927 blev gården solgt til Aarhus Amts Udstykningsforening, der udstykkede 4 statshusmandsbrug på det yderste af jorden. Det meste af jorden er i dag solgt fra, I nederste højre bjørne det tidligere mejeri, senere forsamlingshus. I dag privatbolig.
Til Billed-Galleri6   

5. Tilst gamle Bageri
Bysmedevej 56, Tilst. Ca. 1965.
Til Billed-Galleri6    

6. Tilst Præstegård omkring 1950. 
Præstegården blev bygget i 1878, da den blev købt til det nye præsteembede i Tilst-Kasted pastorat. Præsteboligen er i dag flyttet til Tilst Østervænge 1, og de gamle bygninger er solgt. 
Til Billed-Galleri6

7. sommerfest i Tilst 3. juli 1966. 
Fra venstre.- Gårdejer Svend Udengaard, Brendstrup - Slagtermester Viggo Rasmussen, Mundelstrup - Tømrer Verner Nielsen, Tilst. 
Til Billed-Galleri6

8. Tilst Brugsforening, 
Tilst Østervej 2. Åbning af den nye butik 16. august 1962. Fra venstre Nis Schmidt - Sonja Schmidt - Mathilde Sørensen - Snefrid Riis - Ejnar Svendgaard. Forretningen er senere flyttet til Havkærvej 5. 
Til Billed-Galleri6

9. Det nuværende Skarøvænget nr. 50, omkring 1950. Tilst teglværk og Viborg landevej i horisonten. Hele området er i dag bebygget (Skjoldhøjparken).
Til Billed-Galleri6

10. Korsvejgård Gård nr. 8: Kasted før 1911. 
Gården brændte i 1944, og Ministeriet for landbrug og fiskeri købte jorden, som derefter blev udstykket i to statshusmandsbrug (Kærvej 6 og Topkærvej 5). Bygningerne lå, hvor Jørgens Auto i dag bar til huse. 
Til Billed-Galleri6

11. Losseplads ved Kasted, 
november 1961. Pladsen var fyldt op i 1965.
Til Billed-Galleri6  

12. 1. søndag i advent 1968. 
Tilst FPF og Tilst FDF på vej ad den nuværende Bysmedevej til gudstjeneste i Tilst kirke under ledelse af Inge Thorup. 
Til Billed-Galleri6

Tilst - Kasted Lokalhistoriske Arkiv mangler navne på en del af de personer der er på vore billeder, så hvis du kan genkende en af de personer fra billederne hvor vi i beskrivelsen i stedet for navnet har sat et spørgsmålstegn, vil vi meget gerne, om du vil sende os en mail med navnet på vedkommende person, også hvis du har andre supplerende oplysninger om billederne. arkivet@tilstarkiv.dk