Et billedgalleri
fra Tilst - egnen

Galleri 7
En tekst beskrivelse til billederne i Galleri 7

Tilst - Kasted Lokalhistoriske Arkiv mangler navne på en del af de personer, der er på vore billeder, så hvis du kan genkende en af de personer fra billederne, hvor vi i beskrivelsen i stedet for navnet har sat et spørgsmålstegn, vil vi meget gerne, om du vil sende os en mail med navnet på vedkommende person, også hvis du har andre supplerende oplysninger om billederne. arkivet@tilstarkiv.dk

1. Jens Fogh, Geding, 
ca. år 1975. Han havde i over 15 år sin egen forretning med træfældning
Til Billed-Galleri7

2. Tilst Boldklub 
opfører ”Rasmines Bryllup” 1948. Bagved fra venstre: Erling Skaarup, Henry Schiby, Johs. Sørensen, Theodor Jørgensen, Børge Steen, Gustav Jørgensen, Lykke Olesen. Forrest fra venstre: Hilda Sørensen, Erik Jensen, Birthe Sørensen, Kaj Blirup, Sigrid Jørgensen, Lejf Jørgensen, Karl Cramer.

Til Billed-Galleri7

3. Tilst, skatteligning 
på kæmnerkontoret ved Dammen. Fra venstre: Ejnar Nørregaard, ?, Knud Dalsgaard, og Birthe Sander Sørensen. Ca. år 1962

Til Billed-Galleri7

4. Billedet er fra 1929 af Vestekærgaard, 
Kastedvej 37, som blev udflyttet fra Kasted By i 1876 af Jens Nielsen. I 1929 ejedes den af Søren Nielsen. Den har været i slægtens eje i 200 år.

Til Billed-Galleri7

5. Anlæg af parkeringspladsen 
til Tilst-Kasted Forsamlingshus. Maj 1962. Fra venstre på traktoren  Niels Bak, Kastedgaard, på traktoren til højre Rasmus Kristensen, Vesterkærgaard. I baggrunden ses præstegaarden.

Til Billed-Galleri7

6. Falck-Zonen 
demonstration af brandslukning ved langkærparken 28. juni 1970.

Til Billed-Galleri7

7. Huset her er det tidligere missionshus ”Effata”, 
opført ca. 1903. af Indre Mission. I 1947 var det nedlagt og blev købt af Viggo Malling, der lavede salen om til garage til 2 lastbiler. I 1967 overtog Tilst-Kasted kommune huset til nedrivning på grund af vejudvidelse. Billedet her er fra 1951, og fra højre ses Freddy Nielsen (buschauffør), Viggo Malling (vognmand), Sv. Aage Malling (Viggos bror), ?, Jessy Malling.

Til Billed-Galleri7

8. Det gamle stuehus fra Steengaarden, 
før den blev udflyttet til den nuværende adresse på Gedingvej. Stuehuset her fungerede som lejebolig indtil ca. 1970, da blev det nedrevet for at give plads til kirkegårdsudvidelse

Til Billed-Galleri7

9. Georg Nielsen på mejetærskeren 
på marken ved Brendstrup Hovedgaard, ca. år 1964.

Til Billed-Galleri7

10. Kasted Byvej 13, 
Foto fra ca. 1960. Her drev Agnes og Laurits Møller købmandsforretning

Til Billed-Galleri7

11. Den 18. november 1985 
tages på den gamle sportsplads, det 1. spadestik til det kommende Lokalcenter Havkær, Mosealleen 1, af rådmand Jens Arbjerg Pedersen, repræsentant for kommunen, og 2. spadestik tages af Inga Rasmussen, formand for Tilst-Kasted Pensionistforening, og repræsentant for de kommende brugere.

Til Billed-Galleri7

12. Kjærbygaard 1947 
ejedes af Meta og Aage Møller fra 1937. På billedet ses fra venstre nr. 4 Frode Pedersen, Kasted, nr. 7 og 8 døtrene Merethe og Bodil Møller, nr. 11 Knud Andersen, nr. 12 hans søn Peter Andersen, nr. 14 Søren Pedersen, far til Frode Andersen.

Til Billed-Galleri7

Tilst - Kasted Lokalhistoriske Arkiv mangler navne på en del af de personer der er på vore billeder, så hvis du kan genkende en af de personer fra billederne hvor vi i beskrivelsen i stedet for navnet har sat et spørgsmålstegn, vil vi meget gerne, om du vil sende os en mail med navnet på vedkommende person, også hvis du har andre supplerende oplysninger om billederne. arkivet@tilstarkiv.dk