Et billedgalleri
fra Tilst - egnen

Galleri 8
En tekst beskrivelse til billederne i Galleri 8

Tilst - Kasted Lokalhistoriske Arkiv mangler navne på en del af de personer, der er på vore billeder, så hvis du kan genkende en af de personer fra billederne, hvor vi i beskrivelsen i stedet for navnet har sat et spørgsmålstegn, vil vi meget gerne, om du vil sende os en mail med navnet på vedkommende person, også hvis du har andre supplerende oplysninger om billederne. arkivet@tilstarkiv.dk

1. Kasted frysehus 
var beliggende over for ”Klostergård” , Revelhøjvej 3. Bygget ca. 1946 og virkede som andelsfrysehus op til ca. 1966. Et symbol på landsbysammenhold og ”løften i flok”. Her opbevarede man i isnende kulde julemad, flæskeroulade og konfirmations-isen inden hjemmefryseren blev hvermands eje.
Til Billed-Galleri8

2. 40 års jubilæum i Tilst Boldklub 1971.
 I 1971 kunne Tilst Boldklub fejre sit 40 års jubilæum. Højdepunktet var revyen ”Tilst er tør, fordi no’en tier, for hvorfor er alting så røvkedeligt”, som blev opført i Tilst Forsamlingshus den 5. juni. Medvirkende i åbningsnummeret er fra venstre Gerda Jensen, Konrad Skou Pedersen, Hanne Ulsø, Ove Jespersen, Elna Hagelquist, Erik Jensen og Nancy Graugaard.
Til Billed-Galleri8

3. Geding Tørvemose 1941. 
Foråret. I færd med fremstilling af tørv ses her (fra venstre): Arne Kristensen, tjenestekarl hos Hans Grosen Andersen, daglejer Viggo Christensen? Og gårdejer Karl Jørgensen, Geding.

Til Billed-Galleri8

4. Rutebil fra ca. 1930
som betjente beboerne i Tilst og omliggende landsbyer. Ruten startedes af Fogh i Hasle (bror til Jens Fogh, Geding) i 1924.

Til Billed-Galleri8

5. Kærbygårds hus, beliggende Kærbyvej 10. 
Bygget som fodermesterhus ca. 1760 og indeholdt oprindelig 2 lejligheder. Er nu i privat eje som 1 lejlighed.

Til Billed-Galleri8

6. Den gamle smedie i Geding. 
Til venstre på billedet ses Lars B. Pedersen og til højre Torben Juul Hedegaars, fotograferet ved den gamle smedie i Geding. Lars B. Pedersen var meget interesseret i heste og kørte en tid som kusk på ponybanen. Han har de sidste år haft bevilling til at køre kapervogn i Århus. Han har om sommeren fast stadeplads i ”Den gamle By” og ved ”Friheden”.

Til Billed-Galleri8

7. Folkedanserne i Tilst omkring 1950. 
Øverste række fra venstre: Erik Helbo, ?, Inger Andersen, Ove Rasmussen, Eva Glavind, Alfred Holm, Eline Kristensen, Jørgen?. Anden række fra venstre: Gerda Nørregaard, Gunnar Helbo, ?, Kristian Vinter, Eva Kristensen, Inge Glavind, Gert Helbo, Tove Simonsen, Svend Udengaard, Harry Sørensen. Tredje række fra venstre: Grete Bay, Bodil Riis, Aage Andersen, ?, Ejnar Nørregaard, Helga Vinter, Karen Udengaard. Hederste række fra venstre: ?, Gunnar?, ?, Poul Nørregaard, ?.
Til Billed-Galleri8

8.  Den første traktor på ”Englyst”
 
i Geding 1952-53. Til højre gårdejer Vagn Sørensen. På traktoren Mie Sørensen med børnene Poul, Gert (på skødet) og Birthe. Ved siden af Vagn Mies mor Ane Petersen. Til venstre forkarlen Jørgen Petersen fra Søby ved Hammel.

Til Billed-Galleri8

9. Laus Møller, Kasted Byvej 13, 
trækker køerne hjem fra mosen. I baggrunden Kasted vandværk ca. 1954. Et billede på datidens små jordbrugere.

Til Billed-Galleri8

10. Tilst gadekær 
med Rex Cateringi baggrunden. Denne bygning blev op til 1976 anvendt af Tilst Brugsforening. Et lokale blev benyttet som forsamlingshus, indtil Tilst-Kasted forsamlingshus blev bygget i 1948.

file:///C:/Dokumenter/Galleri/96/thumbp7.htm">Til Billed-Galleri7

11. Svend Møller, Kasted, 
i sin første mælkebil. Den afløste hestevognen i ca. 1946. Han begyndte at køre med mælk den 1. april 1942 og sluttede den 1. februar1973. Hans rute strakte sig over Kasted – Tilst – True og til noget af Hasle. Sidst i perioden kom der mælk i forretningerne, bl.a. i Brugsen, og derfor holdt Svend Møller med at køre mælk.

Til Billed-Galleri8

12. Tjensteboligen ved Tilst skole 
opført 1912. I boligen var der 2 lejligheder (til førstelæreren og til andenlæreren). Boligen blev nedrevet i 1974. Den første skole i Tilst (bygget 1815) var beliggende ved dammen og var et stråtækt hus. Det anvendes i dag af kommunens vejafdeling. Den næste skole blev bygget i 1885, også ved dammen, og anvendes nu som privat bolig. I 1912 byggedes en ny skole på nuværende skoles plads. Et par af bygningerne indgår som en del af den nuværende skole.
Til Billed-Galleri8

Tilst - Kasted Lokalhistoriske Arkiv mangler navne på en del af de personer der er på vore billeder, så hvis du kan genkende en af de personer fra billederne hvor vi i beskrivelsen i stedet for navnet har sat et spørgsmålstegn, vil vi meget gerne, om du vil sende os en mail med navnet på vedkommende person, også hvis du har andre supplerende oplysninger om billederne. arkivet@tilstarkiv.dk