Et billedgalleri
fra Tilst - egnen

galleri 9
En tekst beskrivelse til billederne i Galleri 9

Tilst - Kasted Lokalhistoriske Arkiv mangler navne på en del af de personer, der er på vore billeder, så hvis du kan genkende en af de personer fra billederne, hvor vi i beskrivelsen i stedet for navnet har sat et spørgsmålstegn, vil vi meget gerne, om du vil sende os en mail med navnet på vedkommende person, også hvis du har andre supplerende oplysninger om billederne. arkivet@tilsrarkiv.dk

1. Parti fra Tilst
Gadekæret omkring 1910
Til Billed-Galleri9

2. Olieboring 
I 1964 borede man efter olie i Tilst-området. Boringen blev foretaget af et amerikansk selskab.
Til Billed-Galleri9

3. Kærbyvej 18 - Kasted - år 1947.
Til Billed-Galleri9

4. Søren Sørensens gård i Geding 1923 
Gården blev nedrevet i 1991, da man byggede motorvejen. Gården er udskildt fra Grosens gård, Geding Byvej 20, i 1868.
Til Billed-Galleri9

5. Tilsts første “grillbar”
opstillet ved Esso-stationen, Viborgvej, 1968 (nu Statoil tanken, Tilst Parkvej). Daværende ejer Ole Optrup står bag disken. Til Billed-Galleri9

6. Byfest i Tilst 1968 
Sognerådet kørte go-cart. Fra venstre: Sognerådsformand Anton Sørensen, mekaniker Peter Jensen, Tilst Auto, politiass. Søren Dalby, gdr. Poul Simonsen, Havkærgård, gdr. Einar Nørregård, Marienlyst.
Til Billed-Galleri9

7. Geding Byvej 20, ca. år 1948-50 
Grosens Gård. I 1820 ejedes gården af Niels Møller, som man kan læse om i “En østjysk landsbys rødder”, bind 1. Hans Grosen købte gården i 1930. Og det nye stuehus blev købt til i 1939
Til Billed-Galleri9

8.  Niels Petersens gård, Gedingvej 1 i Tilst, ca. 1910 
Peter Nielsen og Søren Leth.
Til Billed-Galleri9

9. Kasted Vandværk, 1962 
Omkring 1949-50 begyndte Århus kommune at bore efter vand  i Kasted og Geding moser, og i 1951 byggede man Kasted værket. Herfra pumper man vandet ind til Århus.
Til Billed-Galleri9

10. To-familieshus bag det gl. bageri (år 1911) 
Bysmedevej 52-54. Ejere dengang: Niels Jensen og Rasmus Villadsen. På billedert fra venstre: Niels Jensens kone, Mette Marie, Rsamus Villadsens kone, Kirsten Marie, Niels Jensens fire børn, Magda, Stinne Petrea og Nanna. Den enlige pige er naboens datter Erna (Gammel) Andersen, blev i 1935 gift med ringer og graver A.P. Severinsen
Til Billed-Galleri9

11. Esso Todderup, Viborgvej 
åbnede i 1953. Mekaniker Vagner Malling ejede den til 1971-72. Nu Statoil, Tilst Parkvej.
Til Billed-Galleri9

12. Parti fra Mundelstrup stationsby, 1908 
Gødningsfabrikken 1871-1925. På ca. 30 år blev gødningsfabrikken en af de største i landet. 160 fastansatte og i perioder op til det dobbelte. Fabrikken og byen er på det sidste blevet kendt over det meste af landet på grund af den forurening, som blev tilbage i jorden, da fabrikken lukkede. Alt dette - og meget mere - kan  læses i “En fabrik på egnen” af Allan Frandsen.
Du kan downloade hele bogen "En fabrik på egnen", enten som en e-bogs fil der kan læses i en Rocket ebook Reader, som kan lånes på Biblioteket, eller en pdf fil der kan læses med enten Adobe Acrobat Reader eller Adobe Glassbook reader

Til Billed-Galleri9

Tilst - Kasted Lokalhistoriske Arkiv mangler navne på en del af de personer der er på vore billeder, så hvis du kan genkende en af de personer fra billederne hvor vi i beskrivelsen i stedet for navnet har sat et spørgsmålstegn, vil vi meget gerne, om du vil sende os en mail med navnet på vedkommende person, også hvis du har andre supplerende oplysninger om billederne. arkivet@tilstarkiv.dk