Buddhistisk tempel og forening

På Havkærvej ved rundkørslen i Tilst ligger et buddhistisk tempel. Templet er desuden hjemsted for Den vietnamesiske buddhistiske Forening, Chua Quang Huong. Både templet og foreningen har eksisteret i ca. 20 år. For tiden er der tilknyttet tre munke, hvoraf de to bor i templet, mens den tredje bor i Horsens. Munkene mediterer, studerer de hellige skrifter og forestår religiøse handlinger for de troende buddhister, som kommer i templet.

Medlemmerne er næsten udelukkende personer med vietnamesisk baggrund; nogle ganske få har dog kinesisk baggrund. Hver søndag holdes en højtidelighed i templet, hvor de religiøse ceremonier udføres. Ceremonierne forestås af en munk, som bagefter prædiker om den rette måde at leve på ifølge Buddhas lære. På almindelige søndage kommer der normalt 20-30 personer. Til de større højtider kan der godt komme over 300 personer. Dette giver en del pladsproblemer, hvorfor man er igang med en større udvidelse af templet og dets faciliteter. Arbejdet med udvidelsen foretages af medlemmerne selv i deres fritid.

Ud over de religiøse handlinger, bruges foreningen som et populært mødested for vietnameserne. Medlemmerne kommer ikke specielt fra Tilst-området, men derimod fra hele Østjylland. Her kan man nyde hyggeligt samvær eller tale med en munk, hvis man har problemer, er ked af noget eller bare trænger til trøst i sorgens stund. Eller man kan blive mindet om den rette buddhistiske levevis. Mange vietnamesere har som andre nydanskere haft problemer med at finde sig til rette i et fremmed land og en fremmed kultur. Disse problemer kan man snakke med ligesindede om i templet, ligesom man kan få gode råd af munkene om både stort og småt i livet.

En buddhistisk munk lever primært af almisser, og mange kvinder kommer derfor ofte i templet for at lave mad til munkene. Uddannelsen til munk kan ikke foregå her i Danmark, men i eksempelvis Tyskland og Norge findes der store buddhistiske templer, hvor man kan blive munk. Templet i Tilst er det største i Danmark. Der er desuden buddhistiske templer i København, Odense, Esbjerg og Ålborg.

   
Buddhistisk ceremoni
   

Under ceremonien messer munken og tilhørerne den buddhistiske trosbekendelse: " Jeg tager min tilflugt til Buddha. Jeg tager min tilflugt til dharma (læren). Jeg tager min tilflugt til Sangha (templet)". Trosbekendelsen kaldes "De tre juveler".

På det midterste alter står en statue af Buddha og på hver side af Buddha-alteret er der henholdsvis et alter for guden Shiva og et alter for en Bodhi-sattva.

Altrene er desuden pyntet med et væld af figurer, symboler, levende lys, elektriske lyskæder, røgelse og friske blomster.

Alle knæler flere gange foran altret med hænderne samlet i bedestilling. Derefter synger man og munken læser op af de buddhistiske skrifter. Skrifterne er skrevet på et sprog, som ikke tales mere af noget folk, så munken må fortælle i sin efterfølgende prædiken, hvad der blev læst.

Tilhørerne er alle iført grå kjortler i anledning af højtideligheden. Munken bærer til daglig en brun munkedragt, men er til ceremonien klædt i gule og orange gevandter.

Ritualerne tager ca. 20 minutter; den efterfølgende prædiken varer 1-2 timer. Mens munken prædiker, sidder alle på gulvet langs væggene. Prædikenen er meget uformel og fornøjelig. Ind imellem bryder hele forsamlingen ud i latter!

De store Buddha-, Bodhi-sattva- og Shivastatuer uden for huset benyttes til store højtider som for eksempel Buddhas fødselsdag, hvor de mange tilrejsende ikke kan være inde i templet.

Med udvidelsen af bygningen er der nu blevet plads til overnatning og bespisning af et stort antal mennesker.

Det er planen at selve tempelsalen med tiden også skal udvides, så der kan blive plads til ca. 100 mennesker i stedet for den nuværende tempelsal, hvor der kun er plads til ca. 30.

Ikke Aktiv