Etnisk Råd på Tilst Skole

I løbet af 1990'erne er antallet af nydanskere i Tilst steget markant. Blandt andet var over en fjerdedel af eleverne i Tilst Skole i år 2000 tosprogede.

Man så i løbet af 1980'erne og 1990'erne flere eksempler på, at de skoler, der havde mange to-sprogede elever, samtidig havde svært ved at fastholde de danske elever. Århus kommune vedtog derfor at yde en ekstra indsats på integrationsområdet. Der blev derfor dannet et såkaldt Etnisk Råd på Tilst Skole, som skulle styrke samarbejdet mellem skole og forældre, både de danske forældre og dem med fremmed baggrund. Rådet består af medlemmer fra de fleste etniske grupper i Tilst-området. I øjeblikket er de tamilske, somaliske, vietnamesiske, assyriske, polske, arabiske, græske, engelske og italienske sprog repræsenteret i medlemssammensætningen. Foruden de fremmedsprogede medlemmer, er der repræsentanter fra skolens ledelse, lærerstab, skolefritidsordning samt skolebestyrelsen.

Siden oprettelsen har rådet arrangeret en lang række møder og foredragsaftener med forskellige temaer, ligesom etnisk råds medlemmer har rejst rundt både i danmark og udlandet og holdt foredrag om etnisk råd på Tilst Skole samt deltaget i konferencer om integration. Tilst Skole har høstet stor anerkendelse for sit integrationsprojekt, og fik en høj placering ved evalueringen af ca. 190 integrationsprojekter landet over.

Hvilke etniske grupper i Tilst er størst?

Diagrammet nedenfor viser fordelingen af borgere med udenlandsk herkomst i Tilst-området og i hele Århus kommune. Det er således muligt at sammenligne Tilst-området og hele kommunen direkte. Det ses, at der er en stor gruppe borgere af vietnamesisk herkomst i forhold til kommunen som helhed. Ligeledes er der relativt flere borgere fra Iran, Irak og Polen i Tilst-området end i resten af kommunen. Til gengæld er andelen af borgere fra især Norden, EU, Tyrkiet og Libanon noget lavere end i hele Århus kommune. Diagrammet viser desuden, at den enkeltgruppe, der er størst i Tilst-området, er borgere med vietnamesisk baggrund. Dernæst følger borgere fra EU + Norden, Irak, Iran og Somalia.

Ikke Aktiv