banner
Tilst Forbrugsforening - nu Rex Catering
  
 

 

Matr.nr. 41, Tilst by og sogn
Tilst Østervej 2

Ofte byggedes forsamlingshuset i forbindelse med eller ganske nær den lokale Brugs. Et af Lokalerne her i Tilst Brugs blev også brugt som Forsamlingslokale

 I 1888 blev der givet tilladelse til oprettelse af en brugsforening i Tilst. Forretningen har formentlig haft til huse i lejede lokaler, indtil man i 1894/95 erhvervede bygningen her på Tilst Østervej. Ligesom andelsmejerierne havde brugsforenings- bevægelsen vind i sejlene i slutningen af 1800-tallet. Uddeleren i 1911 hed Niels Peter Kristian Petersen, fra? til 1943 hed Niels Kristiansen, fra 1943 til 1975 hed han Svend Riis. I 1975 flyttede Brugsen i nye lokaler på Havkærvej 5, Uddeleren hed da Jørgen Kold Sørensen.. I 1975 flyttede man til den nuværende Brugs på Havkærvej 5.

 

I en årrække var der også benzinudsalg ved Brugsen

 

 

I den østlige ende af den tidligere brugsforening – nu REX - var der bygget et forsamlingslokale, som blev brugt af byens beboere som forsamlingshus indtil omkring 1949. Hvornår det blev taget i brug vides ikke.

 

Bygningerne blev solgt og et Catering firma købte så bygningerne.
 

 

 

 

 

 

 

Der er så siden leveret varm mad og smørrebrød ud af huset,. Som billederne antyder, er det nu moderniseret, og giver også plads til selskaber.

 

 

Til Tilst 200 aar

Til Arkivets hjemmeside

Tilbage til kortet