Her er nogle billeder af forskellige landbrugsredskaber

 
F195-008

Malkeredskaber

 
F195-015

 Redskaber til tørvegravning

 

 
F195-023

Diverse landbrugsredskaber