Interiør: Servante

 
 Servante med tilbehør. Datidens badeværelse