Andre nyere lokaliteter i Tilst


Albertsvænge
Er et handicappede/botilbud/bofællesskab og bostøtte for udviklingshæmmede og senhjerneskadede personer i Århus kommune,
nummer -17- på kortet.  Klik her
T. BB. BS

Blomsterkvarteret
Parcelhuskvarter
nummer -30- på kortet.  Klik her
T. BB. BS

Ertebjerg
Boligforeningsbyggeri fra 1980'erne
nummer -15- på kortet.  Klik her
T. BB. BS

Engdraget
her er bygget et villakvarter på/ved engjorden.
nummer - 6- på kortet. Klik her
T. BB. BS

Græsvangen
Boligforeningsbyggeri
nummer - 8 - på kortet  Klik her
T. BB. BS

Græsvangen 
"Statsbo"
nummer - 9 - på kortet. Klik her
T. BB. BS

Gymnasiet
Langkær Gymnasium blev bygget i 1974 på den jord kommunen havde købt fra den nedlagte gård, Taastumgaard,
nummer - 16 - på kortet. Klik her
T. BB. BS
 
Havkærparken
Er bygget op om vejen af samme navn.
nummer - 31 -  på kortet   Klik her
T. BB. BS
 
Havkærvænget
Er bygget op om vejen af samme navn.
nummer - 32 - på kortet  Klik her
T. BB. BS

Lille Tilst
en del af Tilst Vestervej.
nummer - 29 - på kortet. Klik her
T. BB. BS
 
Kileparken
Parcelhuskvarter
nummer -14 - på kortet. Klik her
T. BB. BS
 
Langkærparken
Boligforenings byggeri bygget på Torstilgaards jorder, da gården i 1968 blev nedlagt.
nummer - 10 -  på kortet. Klik her

T. BB. BS


Lerbjerg

her er bygget et villakvarter på/ved den gamle lergrav.
nummer - 5- på kortet. Klik her
T. BB. BS

Lokalcenter Havkær
Er ikke et stednavn, men som navnet siger det lokale ældrecenter.
nummer -11- på kortet  Klik her
T. BB. BS
 
Mosedraget
boligforeningsbyggeri
nummer -23 - på kortet.  Klik her
T. BB. BS

Søhøjen
Er forskelligt boligbyggeri med start  i 2003, Søhøjen ligger på det sted hvor stednavnet Søhøjen også findes
nummer - 7- på kortet. Klik her
T. BB. BS
 
Tilst Kirke
nummer -1- på kortet. Klik her
T. BB. BS

Tilst Skole
nummer -12- på kortet.  Klik her
T. BB. BS
 
Tingagergård
Tingagergårdens målgruppe er voksne udviklingshæmmede og voksne udviklingshæmmede med autisme. Tingagergården vil gradvist blive omdannet til at bestå af bo- og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede med autisme.
nummer -33 - på kortet  Klik her
T. BB. BS

Thoralds hus
Gedingvej 2, er et bindingsværkshus fra 1700 tallet, som er restaureret og nu ejes af "Fonden til Gedingvej 2´s bevarelse"
nummer  - 4 -   på kortet. Klik her
T. BB. BS
 
Tuestenen
danner bolig for voksne brugere af psykiatrien
nummer - 34 - på kortet.  Klik her
T. BB. BS
 
Tåstumvænget
nummer - 13 - på kortet. Klik her
T. BB. BS
 
Østerløkken
Parcelhuskvarter
nummer -3 - på kortet.  Klik her
T. BB. BS