Marknavne i Kasted

Ifølge August F. Smidt i Århus Stifts Årbøger (ÅSÅ) er Kasteds marker ifølge Markbogen opdelt i Østermarken, Mellemmarken og Vestermarken.

Østermarken er opdelt i følgende agre

Höus Blocher, - Jede Kiers spials blocher, - Kircke Ager, - Kirkeholmen, - Kroege Klipe, - Krogagre, - Madskier Blocher, - Sund Ager eller (Sand Agre), - Soeholms Agrene eller Soeholms  Blocher, - Tvelland Agerrn, - Stor Agre, - Longmonsted Agr, - Steen Høfsbierg Agr eller (Stenhøjsbjergager). - Steenshøys Agre, - Steen Agre (1799), - Oses Hafs Agr, - Abel Krogs Agr eller Avelkrog, - Elkiersholbs Ager eller Elkierholm, - Gieddekier Agre, - Glaver Høe Agr eller Glavindshøy Agr (1799), - Beed (og Bæd) Kier Ager, - Ørkaldt Fald, - Fulsbierrig Agr, - Trædagers Fald eller Træd Agre (1799), - Lundblocher eller Lund Bl. (1799), - Viemose Agre, - Viemose Bl., - Stacket monstedz Blocher, - BrochMoes Ager, - Haver Søe Ager, - Torfve Moes Bloch - Byens Skottørve Mose - Sandagers. Mose Sandsagre. S.-Sand Agre. Sandhøj Agre. (1799)


Mellemmarken lå syd for Kasted By. Her var i 1683 / 1799 disse navne:

Mellum bagerfald eller Mel Agre (1799). Mellemagerfald. - Ledsaggerfald eller Leeds Agre (1799) – Vildsbierre Blocher eller Vilsbierg (1799) - Halsagger eller Hals Agre (1799) -  Muncheblocher eller Munke Agger. Munk Agre, Munk Bak (1799) - Gaade Kiersagers Fald eller Gadkiers Agre. Gaa Kier. Gadkier Agre (1799) - Rebelhøys Fald eller Revelhøys Agre (1799) - Udskiers Røvel eller Uskier Røgel Agre, - Uskier, Udskierrøgel Agre (1799) - Abel Holmb – Udfaldsjor - Bag Hauen - Lille Karris Fald - Schiden Fald ved Kalfe March – Toffterne - Gase Kier - Aases Have - Aabokrattet – Topkier - Guldborg


Vestermarken består af

Widbiergfald, - Starbierg Fald eller Starbierg (1799) – Mosefald - Steen Agre – Soekierager - Grønbreed Fald eller Grønbeed (1799) - Lercherøgel eller Lærkerøgel - Allands Røgel eller  Ollandsrøgels Agre (1799). - Ålandsrøgels Agre - Kielhuus Ager eller Kieldhøys Agre (1799) - Grafagerfald eller (Gravagerfald) - Kårshøefald eller Korshøys Agre (1799) - Refshale eller  Rævshale (1799)


Koldkærgaard

På Koldkærgaard’s jorde findes disse navne:

Jørgen Bierrigs faldit eller Lille Jørgens Bjerg, - Brendstrup faldet - Klockier Holm, - Langjordsfallit - Tuerfallit eller (Tværfaldet) Tverfaldet (1799), - Mellervang


Kærbygaard

Herpå fandtes iflg. ÅSÅ 1956 følgende navne i 1683, og på Markkortet 1793:

En Vang østen for gammel Dige, - Lòcher eller Lykken (1793) - SvinneMaden eller Svineengen, Tornen Tornfaldet 1793, - Den gamle Dam eller De gamle damme, Dams Blocker 1793, - Kachel Borre eller Kakkelborg 1793, - Kraagen, - ØlstedMark, - Trollhuusjorden, - Esche Haufs Faldit eller Æske Faldet 1793, - Houlhòysfallit, - De lange Aggerre, - Firre Engeblocher, - Bockelbech.


 Bymarken

Ud over ovennævnte er der i Århus Stifts Årbøger 1956 omtalt følgende navne fra bymarken i 1799:

Smed Blokker, - Enge Agre, - Fleg Blok - Gaas Eng Blo, - Byens Møntorvejord, - Kirkeholm, - Engkier Blokker, - Fæsti Agre, - Fæsste Høj, - Oldens Agre, - Tveed Agre, - Gammel Fald, - Over Gammel Fald, - Neder Gammel Agre, - Aabierre Blochr eller Aaebierg (1799), - Aaveis Bl., - Aaes Hav, - Topkier Bl. - Ørkaldt Fald

 

   Marknavnene alfabetisk  

Abel Holm
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Måske Abild Holm, en holm med æbletræer.
 K MM ÅSÅ 1956 JV 5.2.1998.

Abel Krogs Agr eller Avelkrog
På Markkortet 1799 er navnet placeret på skellet mellem matr. nr. 11a og 10a Kasted by, Kasted syd for vejen til Nymølle. (Topkærvej). Vilde æbletræer har vel stået på Abildkrogager.
 K ØM ÅSÅ og MK 1799 JV 5.2.1998.

Afbrygelsblocher 
Matr. nr. Kasted by, Kasted.Rygle betyder tørvestak, -dynge. Undertiden også langagtig forhøjning, og det er sandsynligvis denne tolkning, der passer bedst her. Forleddet Ab- kan muligvis være det gammeldanske mandsnavn Abbi eller Appi.
 K. M. ÅSÅ JV 5.2.1998.

Allands Røgel
eller Ollandsrøgels Agre (1799). Ålandsrøgels Agre.
Matr.nr. Kasted by, Kasted ved sognets vestgrænse og syd for vejen til Geding.
nummer 1 på kortet  klik her
 K VM ÅSÅ 1956 JV 5.2.1998.

Bag Hauen
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Betyder Baghaven eller bagved Haven (jfr. Bag Højen, 1799)
 K MM ÅSÅ 1956 JV 5.2.1998.

Beed
(og Bæd) Kier Ager
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Forleddet er nok Bed = “græsgang” eller “græsse”.
 K ØM ÅSÅ JV 5.2.1998.

Bloker ved vejen
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
nummer  46 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Bockelbech
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted“1793 forekommer “Vestre Buckbæks Fald”, “Østre Buckbæks Fald”, begge vest for Ølstedvejen. Forleddet er dyrenavnet Buk” (Se Bukbæk).
nummer  2 på kortet  klik her
nummer  52 på kortet  klik her
 KBG M (ÅSÅ 1956) JV 6.2.2000.

Brendstrup faldet

Matr.nr. Koldkærgaard, Kasted.
“Skiller med Brendstrupjordene i Tilst sogn.”
nummer 77 på kortet  klik her
 KKG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Broch Moes Ager
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Dyrenavnet Brok (grævling) Indgår i navnets forled. Der har måske været en grævlingegrav på ageren.
 K  ØM ÅSÅ JV 5.2.1998.

Brudt Jord
til Vestre for Fort Fald
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted, øst for Vejen til Ølsted.
nummer  58 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Brudt Jord
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted, øst for vejen til Ølsted.
“Opbrudt jord viser, at man her har foretaget opdyrkning af overdrev og hede”. “Der har i årene omkring 1793 fundet adskillige nyopdyrkninger sted, kan man forstå af de mange Brud- Jordnavne. Den daværende Godsejer, A.J. Secher, var en dygtig landmand.“
nummer  54 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Byens Møntorvejord 
På MK 1799 er navnet placeret på matr. nr.35 Kasted by, Kasted, som ligger tæt på sognets sydgrænse vest for Revelhøjvej.
 K M ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 4.5.1999.

Canada 
Matr.nr. 8d m.fl., Kasted by, Kasted.
Canada er området mellem Uskærgaard og Klostergaarden (ifølge Knud Dalsgaard fra Klostergaarden)
Ingen forklaring på navnet eller historie. Iflg. Aa.thh. ligger der en gård med navnet Canada på matr. Nr. 8d. Kasted by.
 ÅA.thh. JV 1.12.1997.

De lange Aggerre
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
nummer  45 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Den gamle Dam

eller De gamle damme, Dams Blocker 1793
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
Øst for vejen til Ølsted, hvor også i 1793 fandtes “brudt jord ved Dammen“.
nummer  57 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Elkiersholbs Ager eller Elkierholm 
På Markkortet 1799 er navnet placeret på matr. nr. 7a Kasted by, Kasted.
Bevoksning med elletræer ved et kæragtigt område.
nummer  23 på kortet  klik her
 K ØM ÅSÅ og MK 1799 JV 5.2.1998.

Enge Agre 
På MK 1799 er navnet placeret på matr.nr. 15a Kasted by, Kasted.
Beliggende nær sognegrænsen.
 K M ÅSÅ 1956 JV 5.2.1998.

Engkier Blokker
På MK 1799 er navnet placeret sydligt på matr.nr. 4a Kasted by, Kasted, der ligger vest for og grænsende op til Revelhøjvej.
nummer 35 på kortet  klik her
 K M ÅSÅ 1956 og M K 1799 JV 18.5.1999.

Erteager eller Ærteager.
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Esche Haufs Faldit
eller Æske Faldet 1793.

Matr.nr. Kærbygaard, Kasted, tæt ved Kærbygaard vest for Ølstedvejen.
“Her har stået Esketræer.”
nummer  68 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

En Vang østen for gammel Dige
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Fleg Blok 
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Plantenavnet Flæg (en sværdbladet vandplante).
 K M ÅSÅ 1956 JV 5.2.1998.

Fulsbierrig Agre
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Forleddet er sandsynligvis ordet “ful” i betydningen grim, ubehageligt el. lign.
 K ØM ÅSÅ JV 5.2.1998.

Fæsti Agre
Såvidt det kan ses på MK 1799 står der “Fæste Agre”. På MK 1799 er navnet placeret sydligt på matr.nr. 4a og 5a Kasted by, Kasted.
Sandsynligvis en drivvej for kreaturer.
nummer 38 på kortet  klik her
 K M ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 1.6.1999.

Fæsste Høj
På MK 1799 er navnet placeret umiddelbart øst for Fæsste Agre på Matr.nr. 5a Kasted by, Kasted.
 K BK ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 1.6.1999.


Gaade Kiersagers Fald
eller Gadkiers Agre. Gaa Kier. Gadkier Agre (1799).

På MK 1799 er navnet placeret syd for Kasted på matr.nr. 5a Kasted by, Kasted ved matriklens østgrænse.
nummer 14 på kortet  klik her
 K MM ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 4.5.1999.

Gamel Gaards Ager
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
nummer 66 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Gammel Fald 
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
 K M ÅSÅ 1956 JV 18.5.1999.

Gaas Eng Blok 
På MK 1799 er navnet placeret på matr.nr. 14a Kasted by, Kasted, der ligger ved sognegrænsen syd for Kasted.
 K M ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 18.5.1999.

Gieddekier Agre
Ligger på matr.nr. 7a Kasted by, Kasted som mod syd afgrænses af Topkærvej.
 K ØM MK 1799 JV 7.9.1999.

Glaver Høe Agr
eller Glavindshøy Agr (1799). 

Matr.nr.7a Kasted by, Kasted.
Glavind betyder spydskaft. Hvad der har givet anledning til navnet kendes ikke
Beliggende lidt syd-øst for Kasted by.
nummer  27 på kortet  klik her
 K ØM M K 1799 og ÅSÅ JV 5.2.1998.

Grafagerfald eller (Gravagerfald)
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Her har måske været en ler- eller sandgrav.
 K VM ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 4.5.1999.

Grønbreed Fald
eller Grønbeed (1799).

På MK 1799 er navnet placeret midt på matr.nr.5a Kasted by, Kasted øst for Kastedvej.
Grønbred må antagelig hentyde til rigelig bevoksning af forskellige vilde planter på dette agerfald sydvestlig for byen.
nummer 13 på kortet  klik her
 K VM ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 5.2.1998.

Haufveballe Bloch
eller Haveballeblok 

Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Balle betyder "svulme op" og bruges i stednavne om en jævnt stigende forhøjning i terrænet.
 K M ÅSÅ 1956 JV 5.2.1998.

Halsagger eller Hals Agre (1799).
På MK 1799 er navnet placeret sydøstligt på matr.nr. 6a Kasted by, Kasted.
Vel Haldsagre. Hald betyder Skråning.
nummer 26 på kortet  klik her
 K MM ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 18.5.1999.

Hav Bl(-okker)
På MK 1799 er navnet placeret på matr.nr. 2 Kasted by, Kasted.
 K M MK 1799 JV 6.2.2000.

Haver Søe Ager
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Måske identisk med Hav Blokker (1799).
Hav er måske her det samme som have i betydningen indhegning.
nummer 11 på kortet  klik her
 K ØM ÅSÅ JV 5.2.1998.

Houlhòysfallit
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
1793 nævnes vest for Ølstedvejen, “ lille Huulhóys Fald. Lange Huulhóys Fald.
Forleddet er “Hul”. “måske her har været en Oldtidshøj, hvis indre er sunket sammen, hvorved der er fremkommet en hulning oven i Højen.”
nummer  47 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Höus Blocher
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
1683 Højsblokker. Blok er en gammel betegnelse på en kort ager. Denne betegnelse forekommer tit i Kasted Sogn. 
 K ØM ÅSÅ JV 5.2.1998.

Hørgaden
På MK 1799 er navnet placeret på Matr.nr.5a og 6a Kasted by, Kasted.
Kasted bys fælles hørareal mellem byen og kirken.
nummer  20   på kortet  klik her
 K MK 1799 JV 6.2.2000.

Jede Kiers spials blocher
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
1799 nævnes Giedde Kier og Giddekier Ager. Måske er formen Jede afledt af dialektudtalen af Gedde. Spial, spjæld er en betegnelse for små, oftest firkantede agerstykker. Grundbetydningen af ordet er noget udskilt eller frakløvet.
 K ØM ÅSÅ JV 5.2.1998. 

Jørgen Bierrigs faldit
eller Lille Jørgens Bjerg.

Matr.nr. Koldkærgaard, Kasted
“En person ved navn Jørgen må i sin tid have haft en eller anden tilknytning til dette Markstykke.”
nummer 73 på kortet  klik her
 KKG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

 

Kachel  Borre eller Kakkelborg 1793.
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
“Vel et nedsættende ord, Kakkel kan vist hentyde til noget urent ved lokaliteten.”
nummer  61 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Kielhuus Ager eller Kieldhøys Agre (1799).
På MK 1799 er navnet placeret ved sydskellet for matr.nr. 1a Kasted by, Kasted.
Kildehøjsagre lå sydestlig i sognet.
 K VM ÅSÅ 1956 JV 5.2.1998.

Kircke Ager 
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Kirkeager 1799. (Markbogen): Kirke Agre.
 K ØM ÅSÅ JV 5.2.1998.

Kirkeholmen 
Navnet er skrevet henover skellet mellem det nuværende matr.nr. 5a og 4a Kasted by, Kasted, tæt på sognets sydgrænse.
Ingen forklaring på navnet.
nummer 16 på kortet  klik her
 K ØM ÅSÅ og MK 1799 JV 5.2.1998.

Kirkeholm
Matr.nr. Kasted by, Kasted,
nummer 18 på kortet  klik her
 K M ÅSÅ 1956 JV 4.5.1999.

Klockier Holm
Matr.nr. Koldkærgaard, Kasted.
 KKG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Kårshøefald ell  er Korshøys Agre (1799)
På MK 1799 er navnet placeret på matr.nr.5a Kasted by, Kasted.
Der har antagelig stået et kors på højen. Kors på åben Mark var en katolsk skik, der holdt sig adskillige steder lang tid efter den katolske tid.
 K VM ÅSÅ 1956 MK 1799 JV 4.5.1999.

Kraagen
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
Måske identisk med “Krogen” ved Lisbjerg Mark (1793).
nummer  55 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Krogagre
Navnet er placeret hen over skellet mellem matr.nr. 8h og 8f Kasted by, Kasted, der mod nord afgrænses af Egåen.
1922 er optegnet Krogager Rende, “grøften fra de krogede agre”. Beliggende nordøst for Kasted nær Egå.
 K ØM ÅSÅ og MK 1799 JV 5.2.1998.

Kroege Klipe
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
(Krogklepper). Krog betyder areal, der f.eks. omsluttes af en krumning i et vandløb, her Egå. Klepper betegner et lille jordstykke, i svenske dialekter en ”bjergknold”. Måske er Krogagre (1799) identisk med Krogklepper.
 K ØM ÅSÅ JV 5.2.1998.

Ladetoften
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
nummer  69 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Langjordsfallit
Matr.nr. øst for Kasted bæk (?)Koldkærgaard, Kasted.
nummer 75 på kortet  klik her
 KKG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Ledsaggerfald
eller Leeds Agre (1799)

På MK 1799 er navnet placeret på den nordlige del af matr.nr. 6a Kasted by, Kasted. 1875 nævnes gården: Ledsagerlund. Leeds Agre der lå nær Byens Østkant, viser, at her har været et markled.
nummer 24 på kortet  klik her
 K MM ÅSÅ 1956 og M K 1799 JV 18.5.1999.

Lercherøgel
eller Lærkerøgel.

Matr.nr. Kasted by, Kasted.
 K VM ÅSÅ 1956 JV 5.2.1998.

Lille Karris Fald
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Måske skrivefejl i Markbogen, så navnet betyder Lillekærsfald.
 K MM ÅSÅ 1956 JV 5.2.1998.

Lim Kleper
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted, øst for vejen til Ølsted.
“Lim betyder Kalk; her er dog nok tænkt på Mergel. Klepper betyder: et lille jordstykke.”
nummer  62 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Lòcher
eller Lykken (1793).

Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
“Lòcher betyder indhegning.”
nummer  71 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Longmonsted Agr
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Vistnok Langemadestedager. Made (eng) udtales undertiden Mo’n. 
 K ØM E ÅSÅ JV 5.2.1998.

Lundblocher
eller Lund Bl. (1799)

Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Ingen forklaring på navnet. Beliggende nordøstligt i sognet.
nummer 33 på kortet  klik her
 K ØM ÅSÅ JV 5.2.1998.

Madskier Blocher 
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Forleddet er made, der betyder eng (Engkærblokke)
 K ØM ÅSÅ JV 5.2.1998

Mellemste Bloker
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted, vest for vejen til Ølsted.
nummer  59 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Mellemste Blokker
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted, øst for vejen til Ølsted.
nummer  43 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Mellum bagerfald
eller Mel Agre (1799). Mellemagerfald.

På MK 1799 er navnet placeret på matr.nr. 4a og 4b Kasted by, Kasted.
nummer 12 på kortet  klik her
 K MM ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 5.2.1998.

Moenstie
Beliggende på matr.nr. 7a Kasted by, Kasted (på Kasted Ås).
nummer 22 på kortet  klik her
 K MK 1799 JV 1.6.1999

Mosefald
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Den Mose som fandtes - og findes - vest for Kasted, og som har forbindelse med Geding Mose. 1799 nævnes Mosen Byens Skottørve Mose. Skottørv, d.v.s. Skodtørv, Skæretørv, skårne i modsætning til æltede tørv.
nummer 5 på kortet  klik her
 K VM ÅSÅ 1956 JV 5.2.1998.

Muncheblocher
eller Munke Agger. Munk Agre, Munk Bak (1799). 

På MK 1799 er navnet placeret sydøstligt på matr.nr. 5a Kasted by, Kasted øst for Revelhøjvej.
Navnet Munkebakken er kendt endnu. Det er et sidste minde fra den katolske tid, da Østergård hørte under Alling Kloster. Da man i 1918 skulle give den da nedbrændte fattiggård, der ligger på Munkeblokker, et navn, foresloges først "Munkegården", men ejeren foretrak navnet "Klostergården", uden at vide at jorden her tidligere havde hørt til et kloster ved Silkeborg.
nummer 25 på kortet  klik her
 K MM ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 4.5.1999.

Neder Gammel Agre 
På MK 1799 er navnet placeret på matr.nr.6b syd for Revelhøjvej.
“Gammel jord” betegner et Markstykke, der lå i hvile nogle år. Det er muligvis fra den såkaldte “Gammel Jord”, man har det fra Århusegnen kendte gårdnavn “Gammelgård”. Denne gårdbenævnelse findes også i Kasted Sogn, idet Mathiasminde engang har heddet Gammelgård. Gårdens gamle gårdsplads inde i Kasted By kan endnu (1956) blive benævnt “Gammelgård”. Mathiasminde, opkaldt efter Ejeren Mathias Nielsen (1860-98), blev udflyttet til sin nuværende plads ved vejen til Tilst (Kastedvejen) 1887).
 K M ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 18.5.1999.

Nederste Blokker
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted, vest for vejen til Ølsted.
nummer  48 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Nederst Blokker
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted, øst for vejen til Ølsted.
nummer 60 på kortet  klik her
 KBG M (ÅSÅ 1956) JV

Nordre Fald
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
nummer  50 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Ofven Brunbierig 
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
(Oven Brunbjerg)
 K Øm BK ÅSÅ JV 5.2.1998

Oldens Agre 
På MK 1799 er navnet placeret hen over skellet mellem Matr.nr.6a og 6b Kasted by, Kasted.
Old betyder “fælles jord, overdrev”. Det er en sideform til det gammeldanske vall: græsmark.
nummer  36 på kortet  klik her
 K M ÅSÅ 1956 MK 1799 JV 18.5.1999.

Oses Hafs Agr
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Os betyder ås, sandsynligvis fordi lokaliteten har ligget på åsen (Kasted Ås) eller på dens sydside.
 K ØM ÅSÅ JV 5.2.1998.

Over Gammel Fald
Måske samme som tidligere nævnte Gammel Fald.
På MK 1799 er navnet placeret på matr.nr.6b Kasted by, Kasted syd for Revelhøjvej.
 K M ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 18.5.1999.

Rebelhøys Fald
eller Revelhøys Agre (1799).

På MK 1799 er navnet placeret midt på matr.nr. 5a Kasted by, Kasted omtrent hvor Revelhøj ligger.
Revelhøje er stadig navnet på sognets højeste punkt (71 m). Her var oprindelig to oldtidshøje, hvoraf den ene er overpløjet og dyrket, mens den anden er fredet. Revl er lig Rygle, der betyder Dynge, her i betydningen: Højt terræn.
nummer  37 på kortet  klik her
 K MM ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 4.5.1999.

Refshale
eller Rævshale (1799)

På MK 1799 er navnet placeret nordvest for Kasted by på den nordvestligste del del af matr.nr.1a Kasted by, Kasted på en rævehaleformet Mark, der afgrænses mod nord af Moseåen og Egå og mod syd af vejen, som fra Kasted fører ud til “Byens Skottørve Mose”.
Betydningen er “Rævehale”, og det oplyses 1799, at Rævshale var en eng, der i formen lignede en busket rævehale.
 K VM ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 4.5.1999.

Rævshale
På MK 1799 er navnet placeret på en langstrakt mark, som har matr.nr. 1a Kasted by, Kasted vest for Kasted, afgrænset mod nord af Egåen og Moseåen og mod syd af Kasted Mose. (Se under Vestermarken s.).
nummer  34 på kortet  klik her
 K M MK 1799. JV 6.2.2000.

Schiden Fald
ved Kalfe March.

Måske identisk med Skiden Blokker (1799).
På MK 1799 er navnet placeret på matr.nr. 9d Kasted by, Kasted, der ligger syd-vest for Revelhøjvej.
Navnet oplyser om fugtigt jordsmon ved Kalvemarken.
nummer  41 på kortet  klik her
 K MM ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 18.5.1999.

Skomagerjorden
Matr.nr. 16a og/eller 16c Kasted by, Kasted.
Angives i kilden at have “hørt til et jordløst hus matr.nr. 16.” Det må antages, at det er Skomagerjorden der har matr.nr. 16. I den sydøstlige del af sognet, tæt på sognegrænsen mod Tilst ligger to forholdsvis små jordlodder, matr.nr. 16a og 16c.
 4. K. St.inst JV 28.11.1997. 

 


Sibirien
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Området mellem Kasted og Ny Mølle.
(ifølge Knud Dalsgaard fra Klostergaarden)
 K ØM JV 1.12.1997.

Smed Blokker
På MK 1799 er navnet placeret hen over skellet mellem Matr.nr.18a og 19b Kasted by, Kasted, der ligger syd-vest for og grænsende op til Revelhøjvej.
 K M ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 18.5.1999.

Soeholms Agrene
eller Soeholms Blocher.

Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Muligvis er der i Markbogen skrevet forkert, så betydningen er Søholm, eller også betyder navnet Soholm (jfr. Grisekæret, optegnet 1922).
 K ØM ÅSÅ JV 5.2.1998.

Soekierager
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Betyder nok Søkærager (jfr. samme navn ovenfor), et areal, der har grænset ned til de lave regioner vest for Kasted. Her har uden tvivl været oversvømmede områder på visse tider af året.
 K VM ÅSÅ 1956 JV 5.2.1998.

Stacket monstedz Blocher
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Stakket betyder: kort jfr. LongMonsted Agr ovenfor.
 K ØM ÅSÅ JV 1998.

Starbierg Fald
eller Starbierg (1799).

På MK 1799 er navnet placeret på matr.nr. 2 Kasted by, Kasted.
Navnet kendes endnu (1956) i formen: Stærbjerg, et bakket areal vest for Kasted. Forleddet er uden tvivl plantenavnet Star, en art halvgræs.
nummer 10 på kortet  klik her
 K VM ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 5.2.1998.

Steen Høfsbierg Agr
eller (Stenhøjsbjergager). Steenshøys Agre, Steen Agre (1799) 

Navnet er placeret hen over matr.nr. 7v, 7æ og 7z Kasted by, Kasted, som ligger på Kasted Ås.
Stenshøj kendes endnu som naturnavn øst for Kasted by. 
 K ØM ÅSÅ og MK 1799 JV 5.2.1998.

Steen Agre
På MK 1799 er navnet placeret på den nordøstligste del af matr.nr. 12a Kasted by, Kasted og hen over Kastedvej.
nummer 7 på kortet  klik her
 K VM ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 5.2.1998.

Stor Agre
Beliggende på matr.nr.11d Kasted by, Kasted, der ligger nord for vejen til Nymølle.
 K ØM MK 1799 JV 5.2.1998.

Sund Ager
eller (Sand Agre)

På MK 1799 er Sund Agre afsat tæt NØ for Kasted på matr.nr. 8g Kasted by, Kasted.
“Sund Agre” har ikke umiddelbart kunnet findes på udskiftningskortet (1799), hvor der tæt nord-øst for Kasted by findes navnet “Sand Agre”. Der kan muligvis være tale om en skrivefejl i ÅSÅ.
nummer 21 på kortet  klik her
 K ØM ÅSÅ og MK 1799 JV 5.2.1998.

Svinne Maden
eller Svineengen.

Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Syndre Fald
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
nummer 51 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.


Toffterne
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Tofterne har været små inddigede arealer bag gården.
 K MM ÅSÅ 1956 JV 5.2.1998.

Torfve Moes Bloch
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Ligger sandsynligvis i nærheden af byens mose. August F. Smidt skriver, at den ligger syd for vejen til Lisbjerg.
 K ØM ÅSÅ JV 5.2.1998.

Topkier Bl. 
På M K 1799 er navnet placeret på matr.nr. 7a Kasted by, Kasted.
Navnet hentyder til noget, der stikker frem eller op (en banke). Topkærgård øst for Kasted har navn efter Topkær.
 K (M K 1799) JV 6.2.2000.

Tornen Tornfaldet 1793.
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
På dette areal vest for vejen til Ølsted, må have stået en stor tjørnebusk.
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Trollhuusjorden
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
Vel identisk med “Troldborg Faldet”, der på Markkortet fra 1793 ligger højt oppe på marken vest for vejen til Ølsted.
“Navnet minder om gammel folketro på trolde. Et muligvis forsvundet dyssekammer kan måske have givet anledning til dette Marknavn.”
nummer  44 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Trædagers Fald
eller Træd Agre (1799).

På Markkortet 1799 er navnet placeret henover skellet mellem matr.nr. 6a og 25 Kasted by, Kasted syd for vejen til Skejby.
Navnet hentyder sandsynligvis til en trætte, uenighed, proces. Måske har der været en uenighed om ageren.
nummer 32 på kortet  klik her
 K ØM MK 1799 og ÅSÅ JV 5.2.1998.

Tuerfallit
eller (Tværfaldet) Tverfaldet (1799).

Matr.nr. Koldkærgaard, Kasted.
nummer 76 på kortet  klik her
 KKG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000

Tveed Agre
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Tved kan, måske her hentyde til fældet skov eller et engstykke.
 K M ÅSÅ 1956 JV 18.5.1999.

Tvelland Agerrn
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Forleddet er nok tve-, noget der deler sig, her vel en ager, der har haft en spaltet form. 
 K ØM ÅSÅ JV 5.2.1998.

Tøjringen
Matr.nr. Kasted by; Kasted.
Et sted hvor man tøjrede husdyr til græsning.
 K. M st.inst. 3. ÅSÅ 1956 JV 16.6.1998

Udfaldsjord
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Navn på jord langt ude på bymarken, hvor meget areal lå udyrket hen.
 K MM ÅSÅ 1956 JV 5.2.1998.

Udskiers Røvel
eller Uskier Røgel Agre, Uskier, Udskierrøgel Agre (1799)

På MK 1799 er navnet placeret sydøstligt på matr.nr. 5a (vist nok tidligere 9a) Kasted by, Kasted.
I vore dage hedder den ældste gård på Kasted Bymark Uskærgård. Vi har næppe i forleddet Mandsnavnet Ugot, men snarere et ord, der hentyder til noget lavt og fugtigt på lokaliteten.
nummer 39 på kortet  klik her
 K MM ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 4.5.1999.

Vestre Fort Fald
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted, øst for vejen til Ølsted.
“Fort var navnet på en inddiget vej ud i marken; tiest kvægdriftvejen. Måske det længere mod nord liggende areal: Fædriften havde forbindelse med Fortefaldene.”
nummer  63 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Viemose Agre 
Vie Mose (1799). Viddemose (1922)
 Ligger på matr.nr. 7y Kasted by, Kasted syd for vejen mellem Kasted by og Ny Mølle (Topkærvej).
 Vedrørende forklaring på navnet se under “Viddemosen”. 
 K ØM MK 1799 og ÅSÅ JV 5.2.1998.

Veimose Ager
Skulle iflg. kilden ligge umiddelbart syd for vejen til Lisbjerg.
Fremgår ikke af Markkortet 1799. Måske en fejlskrivning af Viemose Agre der ligger samme sted.
nummer 29 på kortet  klik her
 K M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Vestre Brudt Jord
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted, øst for vejen til Ølsted.
nummer 52 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Viemose Bl. 
Ligger på Matr.nr. 7y Kasted by, Kasted umiddelbart syd for Viemose Agre.
Vedrørende forklaring på navnet se “Viddemosen”.
nummer  30 på kortet  klik her
 K ØM MK 1799 JV 16.8.1999.

Vildsbierre Blocher
eller Vilsbierg (1799).

På MK 1799 er navnet placeret på matr.nr. 7s Kasted by, Kasted ved vejgaflen mellem vejen til Ny Mølle (Topkærvej) og vejen til Skejby (Revelhøjvej).
Forleddet er nok et ord, der hentyder til vild, væld (kildevæld). Det er også muligt, at navnet kan betyde, at man gik vild (vi-ls) her.
nummer  40 på kortet  klik her
 K MM ÅSÅ 1956 og M K 1799 JV 18.5.1999.

Widbiergfald
På MK 1799 er navnet placeret på matr.nr. 2 Kasted by, Kasted.
Vel sagtens identisk med det i 1799 nævnte Hvedebierg. Forleddet er nok tillægsordet hvid, idet navnet kan være givet med henblik på jordens farve eller bevoksning af planter med hvide blomster (måske hvidtjørn). Navnet kendes endnu (1956) på arealet, der ligger vest for Kasted. Det benævnes som i 1799: Hvedebjerg, og hvis det er plantenavnet hvede, der indgår i forleddet, kan det være givet som en slags parallelnavn til det i 1799 nævnte Rofland (Rugland) sydvest herfor.
 K VM ÅSÅ 1956 MK 1799 JV 5.2.1998.

Øgild Pol
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
“Betyder vel Øgenes Pold. Pold betyder en lille forhøjning.”
nummer  65 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Ølsted Mark
Beliggende på matr.nr. Kærbygaard, Kasted
ved Ølsted sogneskel.
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Ørkaldt Fald
Ligger på matr.nr. 7s Kasted by, Kasted syd for vejen mellem Kasted og Nymølle (Topkærvej).
Ørkholt (1799). Er nok en sammensætning af “Ør” og “Kold”, der sammenlagt kan betyde: lille gruset høj. Fald er en gammel betegnelse på en hovedinddeling af agrene.
 nummer 28 på kortet  klik her 
 K ØM MK 1799 og ÅSÅ JV 5.2.1998.

Østre Fort Fald
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
(Se Vestre Fort Fald)
nummer  64 på kortet  klik her
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Øverste Blokker
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted, øst for vejen til Ølsted.
 KBG M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Aabierre Blochr
eller Aaebierg (1799).

På MK 1799 er navnet placeret på den nordøstlige del af matr.nr. 8f Kasted by, Kasted, som mod nord afgrænses af Egå.
nummer  56 på kortet  klik her
 K M MK 1799 og ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Aaes Have 
Matr.nr. Kasted by Kasted, nordøstligt i sognet.
 K M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Aaveis Bl.
Matr.nr. Kasted by, Kasted, østligt i sognet og nord for vejen til Lisbjerg.
 K M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.