Mose områderne i de to sogne Tilst og Kasted ses centralt i billedet,
og i baggrunden ses Århus Bugten.