Luftfoto kort over Kasted,
 Kærbygård ejerlav med indsatte stednavne:
  Røde navne = marknavne, Gule = Bebyggelsesnavne, Orange = Gamle gårdnavne, Brune = Vejnavne, Blå = Vandområder
 Marknavne:
42-Troldborg Fald
43-Mellemste Blokker
44-Trollhuusjorden
45-De lange Aggerre
46-Bloker ved vejen
47-Houlhòysfallit
48-Nederste Blokker
49-Vestre Buckbæk Fald
50-Nordre Fald
51-Syndre Fald
52-Vestre Brudt Jord
53-Vestre Brudt Jord
54-Brudt Jord
55-Kraagen
56-Aabierre Blochr
57-Dams Blocker
58-Brudt Jord
59-Mellemste Bloker
60-Nederst Blokker
61-Kachel Borre
62-Lim Kleper
63-Vestre Fort Fald
64-Østre Fort Fald
65-Øgild Pol
66-Gamel Gaards Ager
67-Kærbygaard Mose
68-Æske Fald
69-Lim Kleper
70-Møler Fald
71-Lòcher eller Lykken
72-Sigkæret
73-Jørgen Bierrigs faldit
74-Mellervang

Gamle gårdnavne:
9-Kærbygaard
 

Vejnavne:
6-Kærbyvej
8-Kastedvad Bro

 
Vandområder:
1-Egåen
2-Bukbæk