Stednavne i Kastedsogn

 

Kasted har lagt navn til ejerlavet Kasted by, Kasted
 Omtalt første gang i beg. af det 13. årh. Forleddet ‘ka’ er bl.a. forklaret som stamende fra mandsnavnet ‘Kalf’ men mere sandsynligt er iflg. DS, at det stammer fra det gamle danske ord ‘Kald’ = ‘Kold’. Efterleddet er “Sted”. Altså oversat til nudansk “Koldsted”.
K DS 2068. JV 28.11.1997.