Vej og bronavne i Kasted

 

 

Det røde led
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
“oppe ved vejen til Søften. Her var en korsvej, hvorfor man troede her gik spøgeri.”
K V ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Det Røde Vadested
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Et gammelt vadested.
K. VS St.inst. 9. JV16.6.1998.

Fæe Driften
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
øst for vejen til Ølsted.
(Se Vestre Fort Fald)
KBG V ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Jordmorvejen
Matr.nr. Kasted by Kasted
Smal markvej / sti der fra Kasteds vestlige del forløber mod syd-vest forbi Kærgaard til Tilst. På ældre kort står der “mod Geding“, altså har det også tidligere været vejen mellem Kasted og Geding.
nummer - 5 - på kortet    klik her
K og T M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Kasted Vad eller Kastedvad Bro.
Matr.nr.
Passage (først vad senere bro) over Egå øst for Kasted, tæt ved det sted “ hvor Kasted sogns østgrænse når længst mod vest.”
nummer - 8 - på kortet  klik her
K VS, BR ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

 Kastedvej
nummer 1 på kortet  klik her

Kasted Byvej
nummer 7 på kortet  klik her

Kasted Tværvej

Kærbyvej
nummer - - på kortet   klik her

Mosenstie
(1799)
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Stien til Mosen øst for Kasted.
nummer - 4 - på kortet  klik her
K V (?) JV 6.2.2000.

Ny Mølle Bro
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
“Går over Egåen ved sognets østgrænse syd for Ny Mølle i Lisbjerg sogn.”
K BR ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000

Revelhøjvej
nummer - -  på kortet    klik her

Topkærvej
nummer - 3 - på kortet      klik her