Luftfoto kort over Geding med indsatte stednavne:
 Røde navne = marknavne, Gule = Bebyggelsesnavne, Orange = Gamle gårdnavne, Brune = Vejnavne, Blå = Vandområder 
   Marknavne:
4-Birkholmskifterne
9-Abildhøys agre
10-Kiebblokker
11-Katthalen
12-Gyllings Mose
13-Krogagre
14-Toften
15-Kirke-Krogen
16-Røgler
17-Holmsagers fald
18-Sædagre
19-Søkærs fald
20-Brunagre
21-Søfald
 
Bebyggelsesnavne:             
3-Abelsminde                      
4-Magdalenelyst                 
5-Graastensgård                
 
Vejnavne:
2-Geding Byvej
3-Geding Søvej
4-Abelsvej
 
Vandområder:
2-Gedingsø
3-Moseåen