Stednavne i Geding

 

Geding
Navnet Geding (1664 Gjeding, stammer muligvis fra et gammelt slægtsnavn Getinger, afledt af et Personnavn) oprindelig hørt til Faarup sogn i Sabro herred. Tilst sogns vestgrænse har i gammel tid været naturgivet, idet den sydvestlige udløber af Egaa her har udgjort baade sogne- og herredsgrænse. Den 1,4 ha. store Geding Sø har også ligget i grænseregionen mellem Tilst og Geding; men engang efter 1646 er der sket en forandring her i egnen, idet Geding er blevet flyttet fra Sabro- til Hasle herred; herved kom denne Landsby til at høre til Tiilst sogn, hvis grænse siden har haft en langagtig bue i vestlig retning udfor Geding bys jorde.
G. ÅSÅ 1949-51 side 40-41. IS 19.01.99
En anden forklaring er: Geding er et såkaldt –ing navn. Til dette navn findes der paraleller i de gamle danske provinser øst for sundet Getinge forekommer som stednavn baade i Skaane og Halland. Hellquist, der har behandlet i sit store arbejde” Om de svenske ortmamnen på -inge, -unge ock -unga” forklarer det som et gammelt slægtsnavn Getinger, afledt af et personnavn.
G. ØJH 1938. side 14 IS 19.01.99
Geding År 1548 Geddenng. forled dyrenavnet Ged + -ing. “Stedet med gederne”.
G. DS. IS 16.11.99
   
Fotografisk kort over Geding området nord med mange stednavne Klik her for at se fotokort
Fotografisk kort over Geding området syd med mange stednavne Klik her for at se fotokort
ha' tålmodighed det tager lidt tid inden kortet kommer frem på skærmen