Denne tabel og graf som kun omfatter Tilst By, bygger på folketællingerne 1787 - 1911 er tænkt til belysningen af befolkningens sammensætning og udvikling i nævnte periode.

Ved at holde musemarkøren over notehenvisningerne kan der ses en meget detaljeret forklaring på hvordan beskæftigelsen var i datidens samfund.

 
Befolkningsfordeling i Tilst 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1911
Antal gårde 18 18 21 21 22 19 21 22 20 21 19 21 12
Antal husstande 35 38 46 45 40 41 43 44 46 59 65 70 141
Antal beboere 195 185 263 272 256 251 252 255 278 313 361 346 593
Mænd over 18 år 58 63 70 80 87 85 82 86 96 99 103 98 169
Kvinder over 18 år 63 65 71 80 73 74 75 75 72 90 96 91 158
Drenge, = eller under 18 år 40 28 59 53 37 43 50 42 47 65 85 85 121
Piger, = eller under 18 år 34 29 63 59 59 49 45 51 62 59 77 72 145
Antal mænd 98 91 129 133 124 128 132 128 143 164 188 183 289
Antal kvinder 97 94 134 139 132 123 120 126 134 149 173 163 304
Antal hus- / boelsmænd med andet erhverv 7[1] 11[2] 0[3] 6[4] 4[5] 1[6] 1[7] 3[8] 0[9] 0[10] 0[11] 2[12] 14[13]
Antal hus- / boelsmænd m. jord de lever af 4[14] 0[15] 6[16] 2[17] 4[18] 6[19] 5[20] 5[21] 6[22] 1[23] 3[24] 3[25] 12[26]
Antal tjenestekarle/ -tyende 26 21 21 24 21 30 32 28 25 27 31 28 24
Antal tjenestepiger/ - tyende 19 14 17 22 20 22 20 19 25 26 25 27 21
Andre erhverv 18[27] 11[28] 15[29] 21[30] 19[31] 25[32] 27[33] 35[34] 19[35] 45[36] 53[37] 60[38] 93[39]

[1]
1787:  Antal husmænd /-beboere u. jord
3 mand,  husmand, daglejer
1 mand,  husmand, skrædder
1 mand,  husmand, hyrde
1 mand,  husmand, smed
1 mand,  husmand, aftægtsmand
[2]
1801: Antal husmænd /-beboere u. jord
1 mand,  jordløs husmand, hyrde
1 mand,  jordløs husmand, tækkemand
1 mand,  jordløs husmand, skrædder
2 mand,  jordløs husmand, daglejer

1801: Antal husmænd /-beboere med  jord
2  husmand med jord, daglejer
1 husmand med jord, bødker
1 husmand med jord, går i dagleje
2 husmand med jord, vævere
[3]
1834  Antal hus- / boelsmænd med andet erhverv:
0
[4]
1840  Antal hus- / boelsmænd med andet erhverv:
2  husmand, daglejer
1  husmand, kludesamler
1  husmand, skrædder
1  husmand, træskomand
1  husmand, væver
[5]
1845  Antal hus- / boelsmænd med andet erhverv:
3  husmand, daglejer
1  husmand, tømmermand
[6]
1850  Antal hus- / boelsmænd med andet erhverv:
1  husmand  daglejer
[7]
1855 Antal hus- / boelsmænd med andet erhverv:
1  husmand  væver
[8]
1860  Antal hus- / boelsmænd med andet erhverv:
1  husmand  snedker hvoraf han fornemmelig leve
1  husmand  daglejer
1  husmand  stenhugger
[9]
1870  Antal hus- / boelsmænd med andet erhverv:
0
[10]
1880  Antal hus- / boelsmænd med andet erhverv:
0
[11]
1890 Antal hus- / boelsmænd med andet erhverv:
0
[12]
1901  Antal hus- / boelsmænd med andet erhverv:
2   Husfader  Landbrug   Murer
[13]
1911 Antal hus- / boelsmænd med andet erhverv:
4   Statshusmand   Tilst Teglværk
4   Statshusmand    Gødniingsfabrikken
2   Statshusmand    Daglejer ved Landbruget
1   Statshusmand    Mælkehandler
1   Statshusmand    Slagtermester
1   Statshusmand    Skomager
1   Statshusmand    Havnearbejder
[14]
1787   Antal hus- / boelsmænd m. jord
4  mand,  bonde og husmand
[15]
1801  Antal hus- / boelsmænd m. jord
6 med jord, da de havde andet erhverv ved siden af er de også opført under   " Antal hus- / boelsmænd med andet erhverv"  med erhvervs betegnelse.
[16]
1834  Antal hus- / boelsmænd m. jord
4 husmand, lever af sin jordlod
1 lever af sin jordlod som husmand
1 husmandsenke, lever af sin jordlod
[17]
1840 Antal hus- / boelsmænd m. jord
2 husmand, lever af sin jordlod
[18]
1845  Antal hus- / boelsmænd m. jord
3 husmand lever af sin jordlod
1 boelsmand, lever af sin jord
[19]
1850  Antal hus- / boelsmænd m. jord
5  husmand  lever af sin jordlod
1  boelsmand lever af sin jordlod
[20]
1855  Antal hus- / boelsmænd m. jord
5 lever af sin jordlod
[21]
1860  Antal hus- / boelsmænd m. jord de lever af:
4 husfader lever af sin jordlod
1 boelsmand
[22]
1870  Antal hus- / boelsmænd m. jord de lever af:
5  jordbruger, husfader
1  jordbrugerinde
[23]
1880  Antal hus- / boelsmænd m. jord de lever af:
1  Husfader Lever af sin jordlod
[24]
Leo Olsen:
3  Husfader og Boelsmand
[25]
1901  Antal hus- / boelsmænd m. jord de lever af:
2  Husfader Landbrug 
1  Husmoder Landbrug 
[26]
1911  Antal hus- / boelsmænd m. jord de lever af:
8  Husfader,  Statshusmandsbrug
2  Husfader,  Boelsmand
[27]
1787   Andre erhverv
Mænd
1  national rytter
3  inderste og daglejere
4  nationalsoldater
1  skoleholder
1  mand,  inderste og væver
Kvinder
5  inderste og spindersker
1  inderste og væverske
1  hendes datter af 1. ægteskab spinderske
1  inderste og sypige
[28]
1801  Andre erhverv
1  skolelærer
1  husbonde, bonde, gårdbeboer, sognefoged
2  national soldat
1  national soldat smed
1  national rytter
1  inderste, skrædder
1  inderste, spinder
1  inderste, skrædderpige
1  inderste, snedker
1  inderste, går i dagleje
[29]
1834  Andre erhverv
1  skolelærer
1  indsidder, skrædder
2  indsidder, daglejer
1  daglejer, indsidder
1  inderste, lever af at spinde etc.
1  bødker
2  daglejer
1  hjulmand
1  skrædder
1  smed
1 væver
1 Væverkone
1  væverpige
1  husholderske
[30]
1840  Andre erhverv
Heraf mænd:
1  bødkersvend
3  inderste, daglejer
1  inderste, hjulmand
1  inderste, ingen bestemt næringsvej
1  inderste, skrædder
2  inderste, væver
1  kirkesanger, skolelærer
1  læredreng
1  murermester
1  Skrædder
1  smed
1  træskomand
2  væverlærling
Kvinder:
1  bødkerenke
2  væver
1  uldbinder
[31]
1845  Andre erhverv
Mænd

1  bødker
1  deres søn, hjulmagerlærling
1  deres søn, væver
1  hans broder, træskomand
1  hjulmager
3  inderste, daglejer
1  inderste, skrædder
1  inderste, væver
1  kirkesanger, skolelærer
1  murermester
2  skrædder
1  skrædderlærling
1  smed
1  snedker
1  væver
Kvinder
1  væverske
[32]
1850  Andre erhverv
Mænd

1  bødker
1  inderste  daglejer
1   husfader  grovsmed
2   husfader    hjulmand
1  husfader murermester
1  hans søn  musikanter
1  husfader skolelærer, kirkesanger
1  deres søn  skrædder
1  skrædder
1  deres søn  Soldat siden 15. Maii 1849   smed
1  deres søn  smedesvend
1  snedker
1  træskomand
1  husfader  tømrer
1  inderste  uldbinder
2  husfader  væver
1  deres søn væver
1  deres søn  væverlærling
Kvinder
3  husholderske
1  skrædderpige
1  væverske
[33]
1855  Andre erhverv
mænd

1  husfader  bødker
4  daglejer
2  husfader  hjulmand
1  husfader  indsidder   murer
1  husfader skolelærer, kirkesanger
3  skrædder
1  skrædderlærling
1  smed
1  smedesvend
1  snedker
1  tjener
2  træskomand
1  tømrer
2   væver
1  væverlærling
Kvinder
1  binderske
2  spinderske
1  syerske
[34]
1860  Andre erhverv
Mænd
1  brøndgraver
1  bødker

5  daglejer
2  hjulmand
1  kludesamler
1  husfader  lever fornemlig af dagleje
1  husfader  skolelærer
3  skrædder
1  skræddersvend
1  smed
1  smedesvend
1  snedker hvoraf han fornemmelig leve
3  træskomand
1  tømrer
3  væver
1  væversvend
Kvinder
1  binderske
1  ernærer sig med håndarbejde
1  ernærer sig og sine ved håndarbejde
1  hans husholderske
3  husholderske
1  sypige
[35]
1870  Andre erhverv
Mænd
12  daglejer
1  høker
1  skomager

1  smed
1  svend
2  væver
Kvinder
1  sypige
[36]
1880  Andre erhverv:
Mænd
1  Agerbruger
1  Avlsbestyrer
1  Bødker
4  Daglejer i Agerbruget
5  Fabriksarbejder
1  Husejer
2  Høker
1  Karetmager
1  Kontorist
1  Landpostbud
1  Lærer
1  Mejeribestyrer
1  Musikker
1  Røgter
2  Skomager
3  Skomagerlærling
2  Smed
1  Sognepræst
2  Stenhugger
3  Tømrer
1  Vognmand
2  Væver

Kvinder
5  Husbestyrerinde
1  Sypige
1  Træskokarl


[37]
1890   Andre erhverv
Mænd
14 arbejdsmand
1   arbejdsmand i fabrik  i Tilst
1   arbejdsmand i fabrik  i Mundelstrup

3   arbejdsmand i landbruget
3   arbejdsmand i teglværk
1   arbejdsmand ved gødningsfabrikken i Mundelstrup
3   daglejer i agerbruget, indsidder,  den ene arbejder i  Mundelstrup. 
1   daglejer ved gødningsfabrik, husejer
2   daglejer ved gødningsfabrik, indsidder
1   daglejer ved teglværk, indsidder
1   formand Tiilst Teglværk
1   fyrbøder  'Mundelstrup'
1   grovsmed
2   høker
1   landpost
1   tjenestekarl  lærling
1   maler
1   murer
1   skolelærer
1   skomager
1   skræddermester
1   smed   Tilst Teglværk
1   smed på fabrik   'Mundelstrup'
1   sognepræst
2   stenhugger
1   tjenestekarl  svend
1   logerende  sækkefabrikant  
1   træskomand
2   tømrer
1   væver         
Kvinder
0
[38]
1901  Andre Erhverv:
Mænd
2  Tjenestetyende Arbejdskarl
2  barn   Arbejdskarl
1  husfader  Arbejder
2  Husfader Arbejdsmand
1  Husfader Bager
1  Husfader Daglejer
5  Husfader Daglejer ved Agerbrug
1  Husfader  Daglejer ved landbruget
2  Husfader  Fabriksarbejder  Fredens Mølle Gødningsfabrik
1  Tjenestetyende  Fodermester
1  Husfader Formand  ved Tilst Teglværk
1  Husfader  Fyrbøder  Fredens Mølle Gødningsfabrik
1  Handelsmedhjælper
1  Handelsrejsende
1  Kjøbmand
1  Barn medhjælper
1  Husfader Møllesvend
1  Husfader Skolelærer
2  Husfader Skomagermester
1  Husfader Skrædder
1  Husfader Slagter
1  Husfader  Smed   Fredens Mølle
1  smedelærling  hos  Smedemester Pedersen Tilst
1  Smedemester
2  Smedesvend  Smedemester Pedersen Tilst
1 Snedkersvend
1  Sognepræst
1  Svoglsyrefabrikstjenesten fyrbøder  'Gødningsfabrik'
1  Svovlsyrefabrikken Fyrbøder Fredens Mølle Gødningsfabrik
1  Svovlsyrefabrikken, fyrbøder
1  Svovlsyrefabrikken, Fyrbøder Fredens Mølle Gjødningsfabrik
4  Teglværksarbejder,   Tilst Teglværk
1  Teglværkskusk,  Tilst Teglværk
1  Træskomager
4  Tømrer
1  Væver 
Kvinder 
4  Husholder
2  Syerske
1  Husmoder  uddeler i Brugsen
1  Sypige
  
[39]
1911  Andre erhverv:
Mænd

12  arbejdsmand   Mundelstrup Gødningsfabrik
8    arbejdsmand   Tilst Teglværk
2    arbejdsmand   Statsbanen, ved Mundelstrup
4    arbejdsmand   Arbejdsløs
3    Arbejdsmand 
1    Arbejdsmand    ved Landbruget
1    Bagerlærling     Tilst  Bageri
1    Bagermester     Tilst  Bageri
1    Banearbejder    Mundelstrup st.
2    Blylodder           Mundelstrup Gødningsfabrik
1    Blylodderlærling Mundelstrup Gødningsfabrik
1    Brødkusk   Tilst  Bageri
1   Daglejer Tilfældigt arbejde
1   Fabriksarbejder  Mundelstrup Gødningsfabrik
1   Fodermester  Arbejdsløs
1   Fodermester
1   Formand paa  Tilst Teglværk
1   Fyrbøder Arbejdsløs
2   Fyrbøder  Mundelstrup Gødningsfabrik
1   Handelsmand
1   Hestehandler
2   Købmand
1   Lære   Tilst Skole
1   Lære og Kirkesanger
1   Malermester
3   Maskinarbejder MundelstrupGødningsfabrik
1   Barn  Medhjælper
1   Murer
1   Barn  Musikelev
1   Møllersvend  MundelstrupGødningsfabrik
2   Rentier
2   Skomagermester
1   Skræddermester
1   Skræddersvend   Sørensens Skrædderforretning
1   Slagtermester
1   Smed  Mundelstrup Gødningsfabrik
1   Smedemester
1   Snedkermester
1   Sognefoged og Rentier
1   Sognepræst
2   Svend   Jensens Smedeforetning i Tilst
2   Træskomand
1   Tømmerlærling   Andersens Tømmerforretning
1   Tømmerlærling   Jerasmiasens Tømmerforretning
4   Tømmermester
1   Tømmersvend   Kastberg Tømmerforretning
1   Uddeler
1   Vejmand og Tømmer

Kvinder
2  Husbestyrerinde
1  Husflids og Landarbejde
1  Kokkepige
1  Husmoder  medhjælp
1  Barn medhjælp
1  Stuepige
1  Syerske
1  Sygeplejerske
Som det ses af tabellen er befolkningstallet i en lang årrække i 1800tallet meget stabilt, men fra slutningen af 1800tallet indtræder der en svag jævn stigning, der i starten af 1900tallet bliver til en brat stigning.

Herunder et par forklaringer til et par begreber der ikke er meget brugt i nutiden men optræder i tabel og noter

Inderste eller indsidder betegnelserne blev brugt i flæng, tidligere på landet en lejer af hus eller lejlighed evt. et værelse eller hus hos andre bønder. Ofte beboede indersten et hus på gårdens grund, mens indsidderen havde husrum på gården (i huset), men begge havde normalt egen husholdning. Inderster og indsiddere var landsby samfundenes dårligst stillede, de omfattede aftægtsfolk, gamle og syge, enlige kvinder og gifte daglejere og de dårligst stillede håndværkere f.eks. en sivfletter.

Boelsmand er betegnelsen for en der besidder en ejendom, der er mindre end en gård (1 tdr. hartkorn) og større end et almindelig husmandssted.