Tabellen her omfatter hele Tilst – Kasted kommune (Tilst og Kasted sogne) og viser folketallene for perioden 1916 – 1955. I de celler hvor tallene er skrevet med rød farve er tallene beregnede tal. Fra de kilder vi har haft adgang til, har vi ikke kunnet få disse tal, men for alligevel at kunne give en grafisk afbildning af udviklingen i perioden 1916 – 1955, har vi valgt at beregne os frem til nogle sandsynlige tal og indsætte disse.

1916-55 Befolkningstal i Tilst - Kasted kommune.        
Dato/år 01-02 1916 01-02 1921 01-02 1925 05-11 1930 05-11 1935 05-11 1940 05-06 1945 07-11 1950 01-10 1955  
Tilst sogns areal i ha. 1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344  
Kasted sogns areal i ha. 505 505 505 505 505 505 505 505 505  
Antal  husstande i Tilst sogn 187 190 210 235 233 233 253 267 284  
Antal  husstande i Kasted sogn 45 46 48 51 45 48 50 54 56  
Samlet antal husstande 232 236 258 286 278 281 303 321 340  
Antal indbyggere i Tilst sogn 1061[1] 1030[2] 1012[3] 982[4] 894 871 947 989 1001  
Antal indbyggere i Kasted sogn 232[5] 236[6] 236[7] 286[8] 194 187 201 203 201  
Indbyggere i de to sogne ialt 1293[9] 1266[10] 1248[11] 1268[12] 1118 1058 1148[13] 1192 1202  

[1]
1916 Befolkningstal i Tilst sogn.
473 mænd
481 kvinder
[2]
1921 Befolkningstal i Tilst sogn.
514  mænd
517  kvinder
[3]
1925 Befolkningstal i Tilst sogn.
515  mænd
497  kvinder
[4]
1930  Befolkningstal i Tilst sogn.
525  mænd
457 kvinder


[5]
1916 Befolkningstal i Kasted sogn.
106  mænd
113  kvinder
[6]
1921 Befolkningstal i Kasted sogn.
107  mænd
109  Kvinder
[7]
1925 Befolkningstal i Kasted sogn.
122  mænd
114  kvinder
[8]
1930 Befolkningstal i Kasted sogn.
105  mænd
116  kvinder
[9]
1916 Indbyggere i de to sogne ialt
579 mænd
594 kvinder
[10]
1921 Indbyggere i de to sogne ialt
621  mænd
626  kvinder
[11]
1925 Indbyggere i de to sogne ialt
637 mænd
611  kvinder

[12]
1930  Indbyggere i de to sogne ialt
630  mænd
573 kvinder
[13]
1945  Indbyggere i de to sogne ialt
610  mænd
538  kvinder