Thygesens gård   “Nørrelyst”

 

Matr.nr. 10 Tilst   Bysmedevej 59

Side 2

 

 

bullet

1844 ejer Anders Mikkelsen, bruger Poul Thomsen

bullet

1855  Skøde til Poul Thomsen

bullet

1872  skøde til Daniel Pedersen

bullet

1907  skøde til Anders Andersen Kaa

bullet

1929 skøde til Otto Christian Thygesen

  

 Christian Thygesen født 8/4 1903 i Vejlby og var i sine unge år et par år i Amerika. Efter hjemkomsten herfra blev han gift og overtog forpagtningen af sin fødegård. I 1929 købte han sin gård i Tilst. Christian Thygesen beklædte adskillige tillidshverv bl.a. var han sognefoged 1961-1971.

 

Da Christian Thygesen døde i 1984, fortsatte Astrid med at eje gården til bygningerne efter brand  blev solgt til Tilst Menighedsråd, som fjernede bygningerne og lavede kirkegård på arealet.

 

 

Markjorden beholdt hun til sin død og arvingerne solgte den til Edel Kaysen, som lagde den til sin egen gård.