Matr.nr. 1 af Tilst.  Skolelodden.

Marienlystvej 23

 

bullet

1844 ejer Kirkesanger- og Skolelærerembedet jorden.

bullet

1903 Solgt af Tilst Kasted Sogneråd til smed Knud Knudsen

bullet

1912 byjord matr.nr. 23b solgt af bymændene til smed Knud Knudsen.

bullet

1930 skøde til Mads Jensen Knudsen

bullet

1953 skøde til Hansine Knudsen


1949.

Gårdejer Mads Jensen Knudsen overtog sin ejendom i Tilst pr Mundelstrup i 1930 efter faderen, Knud Nielsen Knudsen, der oprettede den i 1900.

Den trelængede gård er bygget i 1903 og har hvidpudsede bygninger, der er tækket med strå.

Jordtilliggendet er udstykket fra Tilst Skolelod. Det ligger samlet ved gården og er på 9½ tdr. land og ½ td. land gårdsplads og have. Marken er merglet i 1935-40 og drives i 8 markdrift.

Besætningen udgør 2 heste af russisk rase, 6 køer og 4 ungkreaturer af R. d. M. samt 12-14 svin.

Mads Jensen Knudsen er født 26/10 1896 i Tilst. Han har i flere år været hjemme på gården og hjulpet forældrene med driften. Da Moderen, Johanne Marie Knudsen døde i 1928, kom den yngste datter, Hansine Marie Knudsen, f. 16/11 1900 hjem for at hjælpe Faderen og Broderen, og efter Faderens død i 1932 driver de to søskende gården i fællesskab.

Ejendomsskyld: 13.000 kr.

 

Ikke Aktiv