Matr.nr. 2 af Tilst, Bysmedevej 58. 

Udstykket.

 

 

Matr.nr. 2a.

1844 ejer og bruger Søren Nielsen

1857 skøde til Jens Sørensen

1899 udlægsskøde til Maren Mikkelsen

1899 skøde til Anders Peder Sørensen

1907 udstykkes gården delvis

1909 skøde til Jens Jensen

1911 skøde til Frands Kristian Jakobsen

1936 skøde til Karl Aage Eskesen

 

Matr.nr. 2b.

1907 skøde til Jens Peter Lauersen

1912 skøde til Søren Christian Carlsen

1913 skøde til køb af jord matr.nr 4y

1945 skøde til Mølgård

 

Matr.nr. 2c

1907 skøde til Niels P. Nielsen

1915 køb af jord matr.nr. 4z

1917 skøde til Christian Skaarup Nielsen

1941 skøde til Kresten Jørgensen Herbo

 

Matr.nr. 2d

1907 skøde til Niels Nielsen

1912 køb af jord matr.nr. 4æ

1938 skøde til Theodor Nielsen

 

Matr.nr. 2e

1907 skøde til Anders Jensen

1916 skøde til Anton Andersen

1918 skøde til Carl Thomsen

1925 skøde til Christian Malling

1936 skøde til Søren Sørensen Møller

1947 skøde til N. P. Rasmussen

  

Matr.nr. 2f

1907 skøde til Anders Peter Jensen Sørensen

1915 skøde til Peter A. Jensen

1916 skøde til Adolf Jensen

 

Matr.nr. 2g

1908 skøde til Hans Christian Jensen

1931 Jens Christian Jensen

1933 skøde til Niels Lund Kristensen

1948 skøde til Arne Siim

1948 skøde til Leif Hedehøj

        skøde til Mariager    

 

Matr.nr. 2h

1908 Anton Rasmussen

1909 Mikkel Knudsen

1930 Marius Krogh

1940 Julius Bohsen

         Mikkelsen   

 

Statshusmand Julius Bohsen overtog sin ejendom i Tilst pr Mundelstrup i 1940 efter Marius Krogh.

Den er udstykket fra en gård i Tilst. De to længer er opført i 1909. Stuehuset er bygget i rødsten og udlængerne i bindingsværk. Bygningerne er tækket dels med strå, dels med fast tag.

Arealet er på 4 tdr. land mark. der drives i 6 marksdrift. Besætningen udgør 4 køer af jydsk rase samt 1 svin.

Ejendomsskyld: 8.700 kr.

 

Matr.nr. 2o

1909 skøde til Adolf Marius Jensen Pank

1919 køb af jord matr.nr. 4ab

1917 skøde Holger R. Rasmussen

1919 skøde til Valdemar Jakobsen

1942 skøde til Leif Ingemann Hedehøj

         skøde til Bomholt 

 

Frugtavler Leif Ingemann Hedehøj overtog sin ejendom i Tilst pr Mundelstrup i 1942 efter Valdemar Jakobsen, der havde ejet den siden 1918. Forrige Ejer var gartner Alfred M. J. Pank (1909-1918).

Ejendommen er udstykket fra en gård i Tilst by. Den består af to længer, der blev opført i 1908-09 i rødsten. I 1916-18 opførtes der vognport og garage. Bygningerne er tækket med fast tag.

Arealet er på 7 tdr. land mark og 1 tdr. land mose. Der drives omfattende frugtavl.

Ejendomsskyld: 12.700 kr.