Matr.nr. 5a m.fl.  

Tåstumgård.

Nu nedrevet, på arealerne er der nu i år 2000 skole gymnasium, sportsplads og parcelhuse.

Side 2

Matr.nr 5a  Tilst, liste over ejere og beboere på matriklen

bullet 1844 ejer Peder Pedersen matr. nr. 5a
bullet 1876 skøde til Knud Nielsen Knudsen.
bullet 1897 skøde til Mathias Sørensen.
bullet 1904 Skøde på Matr. nr 6a til Mathias Sørensen. 
bullet 1916 Skøde på Matr.nr. 4ac  Tilst til Mathias Sørensen.
bullet 1920 Skøde på 5 og 10a Todderup til Mathias Sørensen.
bullet 1921 Gives tilladelse til at matr.nr. 6a må drives under matr. nr.5a.
bullet 1923 Skøde på 5a - 6a - 7d - 7e - 42a - 4 ac - 40 alle Tilst.  4a - 5a - 6 af Todderup. 37a - 1c af True m. andel i 23 Geding til Søren Chr. Sørensen..
bullet 1944 solgt jord til Tilst Kasted Kommune matr. nr. 5n (skolen)

Tåstumgård blev efter tilkøb af jord den største gård i Tilst, det er en gammel slægts- og selvejergård, som det ses af ovenstående ejede Peder Pedersen gården i 1844, men som det kan ses af nedenstående uddrag fra folketællingerne, er det den samme familie, der har drevet gården i al fald siden 1787. Dengang var det Peder Pedersens far. Peder Povelsen der drev gården, og i 1860 er Peder Pedersen blevet aftægtsmand, og det er hans søn der også hedder Peder Pedersen, som driver gården videre, indtil han i 1897 sælger til Knud Nielsen Knudsen, samme år dør Peder Pedersen den ældre. I 1863 blev gården flyttet fra den gamle bykerne ud på marken, resterne af det gamle stuehus findes stadigvæk på Bysmedevej 40-42.
Folketælling Tilst By 1787
Fornavne Efternavn Alder Civilstand Ægteskab nr. Familiær stilling Stilling Bemærkning
Peder Povelsen
45
Gift
2
husbonde bonde og gårdbeboer
-
Karen Jensdatter
33
Gift
1
madmoder
-
-
Niels Pedersen
12
Ugift
0
deres søn af sidste ægteskab
-
-
Maren Pedersdatter
9
Ugift
0
deres datter af sidste ægteskab
-
-
Povel Pedersen
6
Ugift
0
deres søn af sidste ægteskab
-
-
Jens Pedersen
5
Ugift
0
deres søn af sidste ægteskab
-
-
Anna Margrete Pedersdatter
2
Ugift
0
deres datter af sidste ægteskab
-
-
Jens Madsen
27
Ugift
0
-
tjenestekarl national soldat
Anna Rasmusdatter
22
Ugift
0
-
tjenestepige
-
Folketælling Tilst By 1801
Fornavne Efternavn Alder Civilstand Ægteskab nr Familiær stilling Titel
Peder Poulsen
57
Gift
2
husbonde bonde, gårdbeboer
Karen Jensdatter
46
Gift
1
hans kone
-
Peder Pedersen
11
Ugift
0
deres søn
-
Jens Pedersen
18
Ugift
0
deres søn
-
Niels Pedersen
26
Ugift
0
deres søn
-
Anna Pedersdatter
3
Ugift
0
deres datter
-
Mette Johanne Pedersdatter
12
Ugift
0
deres datter
-
Anna Margrete Pedersdatter
15
Ugift
0
deres datter
-
Folketælling Tilst By 1834
Fornavne Efternavn Alder Civilstand Familiær stilling Stilling
Peder Pedersen
41
Gift
Husfader gårdmand
Inger Erichsdatter
36
Gift
hans kone
-
Kjerstenmarie Erichsdatter
33
Ugift
husmoders søster
-
Karen Pedersdatter
15
Ugift
hans datter
-
Maren Pedersdatter
13
Ugift
hans datter
-
Mettejohanne Pedersdatter
10
Ugift
hans datter
-
Peder Pedersen
6
Ugift
hans søn
-
Johannemarie Pedersen
3
ugift
hans datter
-
Ole Jensen
32
Ugift
-
tjenestekarl
Jens Johansen
22
Ugift
-
tjenestekarl
Folketælling Tilst By 1840
Fornavne Efternavn Alder Civilstand Familiær stilling Stilling
Peder Pedersen
52
Gift
Husfader gårdmand
Inger Erichsdatter
42
Gift
hans kone
-
Karen Pedersdatter
21
Ugift
deres datter
-
Mettejohanne Pedersdatter
16
Ugift
deres datter
-
Peder Pedersen
12
Ugift
deres søn
-
Johanne Marie Pedersen
9
Ugift
deres datter
-
Ane Margrethe Pedersen
6
Ugift
deres datter
-
Peder Sørensen
2
Ugift
plejesøn
-
Rasmus Nielsen
21
Ugift
tjenestekarl
-
Peder Jensen
20
Ugift
tjenestekarl
-
Folketælling Tilst By 1845
Fornavne Efternavn Alder Civilstand Fødesogn Fødeamt Familiær stilling Stilling
Peder Pedersen
55
Gift
Tilst Århus Husfader gårdmand
Inger Erichsdatter
47
Gift
Tilst Århus hans kone
-
Helle Marie Pedersdatter
29
Ugift
Tilst Århus deres datter
-
Maren Pedersdatter
24
Ugift
Tilst Århus deres datter
-
Peder Pedersen
17
Ugift
Tilst Århus deres søn
-
Johanne Marie Pedersen
14
Ugift
Tilst Århus deres datter
-
Ane Margrethe Pedersen
11
Ugift
Tilst Århus deres datter
-
Peder Sørensen
7
Ugift
Tilst Århus plejesøn der forsørges af familien
-
Anemarie Christoffersen
3
Ugift
Tilst Århus plejedatter der forsørges af familien
-
Jens Jensen
19
Ugift
Låsby Skanderborg tjenestekarl
-
Folketælling Tilst By 1850
Fornavne Efternavn Alder Civilstand Fødesogn Fødeamt Familiær stilling Stilling
Peder Pedersen
60
Gift
Tilst Århus husfader gårdmand
Inger Erichsdatter
52
Gift
Tilst Århus hans kone
-
Peder Pedersen
22
Ugift
Tilst Århus deres søn
-
Johanne Marie Pedersen
19
Ugift
Tilst Århus deres datter
-
Ane Margrethe Pedersen
16
Ugift
Tilst Århus deres datter
-
Helle Marie Pedersen
34
Enke
Tilst Århus inderste
-
Ane Marie Christophersen
8
Ugift
Tilst Århus hendes datter
-
Søren Sørensen
19
Ugift
Hasle Århus
-
tjenestekarl
Folketælling Tilst By1855
Fornavne Efternavn Alder Civilstand Fødesogn Fødeamt Familiær stilling Stilling
Peder Pedersen
65
Gift
Tilst Århus husfader gårdmand
Inger Erichsdatter
57
Gift
Tilst Århus hans kone
-
Peder Pedersen
27
Ugift
Tilst Århus deres søn
-
Mette Johanne Pedersen
31
Ugift
Tilst Århus deres datter
-
Ane Margrethe Pedersen
21
Ugift
Tilst Århus deres datter
-
Christian Jacobsen
21
Ugift
Århus Århus
-
tjenestekarl
Sidsel Marie Rasmusdatter
19
Ugift
Tilst Århus
-
tjenestepige
Michel Rasmusen
14
Ugift
Kasted Århus
-
tjenestekarl
Folketælling Tilst By 1860
Fornavne Efternavn Alder Civilstand Tro Fødesogn Fødeamt Familiær stilling Stilling
Peder Pedersen
32
Gift
L
Tilst Århus husfader gårdmand
Maren Frandsen
25
Gift
L
Egå Randers hans kone
-
Petrine Ingerrine Pedersen
2
Ugift
L
Tilst Århus deres datter
-
Søren Sørensen
28
Ugift
L
Hasle Århus
-
-
Mette Kirstine Jensen
18
Ugift
L
Lyngby Århus
-
-
Peder Pedersen
70
Ugift
L
Tilst Århus
-
aftægtsmand
Inger Erichsdatter
62
Ugift
L
Tilst Århus hans kone
-
Ane Margrethe Pedersen
26
Ugift
L
Tilst Århus deres datter
-
Inger Marie Jensen
1
Ugift
L
Tilst Århus sidstnævntes datter
-
Folketælling Tilst By 1870
Fornavne Efternavn Alder Civilstand Tro Fødesogn Fødeamt Familiær stilling Stilling
Peder Pedersen
41
Gift
K
Tilst Århus husfader jordbruger
Maren Frandsen
33
Gift
K
Egå Randers husmoder
-
Petrine Pedersen
11
Ugift
K
Tilst Århus datter
-
Marie Pedersen
7
Ugift
K
Tilst Århus datter
-
Helene Marie Pedersen
6
Ugift
K
Tilst Århus datter
-
Ane Kirstine Pedersen
4
Ugift
K
Tilst Århus datter
-
Maren Pedersen
1
Ugift
K
Tilst Århus datter
-
Søren Kristensen
25
Ugift
K
Tirstrup Randers tjenestetyende arbejdskarl
Ane Ovesen
18
Ugift
K
Århus Århus tjenestetyende pige

1956 Tåstumgård, ejer Søren Chr. Sørensen
Det samlede areal udgør 112 tdr. land (61½ ha.), der fordeler sig således:
Ager 102 tdr. land (56 ha.), eng 8 tdr. land (4½ ha) samt have og gårdsplads 2 tdr. land. 
Hartkorn: 13½ td., Ejendomsværdi 335 000kr.
Agerjorden, der samlet ved gården, består af lermuld på lerunderlag, et mindre areal er dog af noget lettere beskaffenhed. Terrænet er jævnt, kultur og gødningskraft god, og der er drænet. Engen er lavmose.
Hovedbygningen, der ligger N. for haven, er af grundmur med tegl, den har to Frontspidser samt veranda til haven, og rummer en god og stor lejlighed. 
Avlsbygningerne er dels af grundmur, dels af kampesten, en lade er af træ, det er solide velbyggede længer med faste tage. - Der hører 1 hus til gården. 
Driften er delvis kvægløs, der fedes en del tyre og holdes nogle grisesøer.
Tåstumgård, der oprindelig kun var på ca. 50 tdr. land udflyttedes i årene 1863-64 fra Tilst by til den nuværende plads af den daværende ejer Peder Pedersen. 1877 solgte han gården til Mathias
Sørensen, der efterhånden øgede tilliggendet ved tilkøb, og i 1923 overtoges den af sønnen Søren Chr. Sørensen.

(Disse oplysninger er fra ca. 1956.)

Århus Amt købte gården i sidst i 60erne.
Der er bygget gymnasium (Langkær) på matriklen, og resten er udstykket til bebyggelse m.m.