Matr.nr. 4. af Tilst, Bysmedevej 52-54.  Udstykket.

 

Matr.nr. 4a

1844 ejer og bruger var Niels Andersen

1857 skøde til Niels Nielsen

1898 skøde til Jens Nielsen

1923 skøde til A. A. Kaae

1929 skøde til Otto Chr. Thygesen

 

Matr.nr. 4b

1844 Laurs Andersen

1883 Peder Caspersen

1898 skøde til Hans Christian Jonsen

1929 skøde til Rassmus Hansen Vinther

 

Matr.nr. 4c

1844 Niels Rasmussen Schiby

1885 Frands Nielsen

1912 Direktør Chr. Rømer

 

Matr.nr. 4q

1909 Niels Martinus Sørensen Grauballe

1916 købt jord til matr.nr 4v

1920 Anders N. Rasmussen

1947 Børge Steen

 

Matr.nr. 4r

1909 skøde til Anton Peter Marius Rasmussen

1912 købt jord til matr.nr. 4x

1939 Helga Margrete Strandberg

 

 

Matr.nr. 4t

1909 skøde til Laurs Peter Nielsen

1932 skøde til Søren Marius Jensen

1935 skøde til Marius Skaarup Nielsen

Stuehus og kostald opført i 1907. Hestestald og lade i 1920.

 

 

Matr.nr. 4u

1911 skøde til Anton Jakobsen

1947 skøde til Tage Jakobsen