Matr.nr. 22

 

1844 Christen Mogensen

Ikke Aktiv