GEDING


Geding Gartneri

Geding Søvej 11, matr. nr. 3d og 4c af Geding
Ejerforhold:  Bent Eberhard blev født i Geding i 1923 som søn af gårdejer Knud Pedersen. Efter realeksamen i 1938 blev han uddannet gartner i årene 1939-1943 hos gartneriejerne Viggo Lauritzen i Mundelstrup og T. Laursen i Hasle. I 1943-1944 frekventerede han Vilvorde Havebrugshøjskole og i 1946 etablerede han sig som gartneriejer i Geding. I 1950 blev han gift med Käty Møller Hansen. Bent Eberhard var medlem af Alm. Dansk Gartnerforening og sad desuden i sognerådet for Borgerlisten i 1966-1970.
Drift: Geding Gartneri producerede cineraria og gloxinia i drivhuse og havde desuden frugtplantage med æbler og pærer som speciale, senere overtog juletræer det meste af jorden.
Drivhusene blev fjernet o. 2000