KASTED


Lærer Pedersens Frugtplantage

Kasted Byvej 6, matr. nr. 24c af Kasted
Ejerforhold:  Omkring 1930 købte lærer Kristian Pedersen skolelodden i Kasted, som han tilplantede med frugttræer
Drift: Han var i en årrække leverandør af frugt til gartnernes auktion i Århus. 
Nedlagt o. 1955.

 

Anders H. Andersen, Kasted

Kærbyvej 6, Matr.nr. 7n og q Kasted
Ejerforhold:  Anders Hans Andersen overtog i 1948/50 ejendommen i Kasted 
Drift: hvor han dyrkede tidlige gulerødder og porer, der blev afsat til Gasa i Århus

 

Hans Thomsens Handelsgartneri 

Topkærvej 7, Matr. nr. 7v af Kasted
Ejerforhold:  Hans Thomsen, søn af gårdejer Jørgen P. Thomsen, blev født i Stovby i 1887. Han blev uddannet gartner hos Johan Riis i Nykøbing M. og Th. Olsen i Kolding samt på rejser i Tyskland og Sverige. I 1912 var han desuden på Aarslev Havebrugsskole og tog i 1917 eksamen som havebrugskandidat. Han var i 1917-1918 lærer på Aarslev Havebrugsskole, og i 1918-1919 var han assistent ved Forsøgsstationen i Blangsted. Hans Thomsen forpagtede i 1919 5 ha på Århus Mark og bosatte sig i Århus. I 1928 købte han Stenvang i Kasted.
Drift: Gartneriet blev drevet som kombineret gartneri og landbrug beregnet på aktionssalg. Der blev plantet o. 500 frugttræer.
Nedlagt o. 1950