Viborgvej


Anders Kristiansens Gartneri

Eldalen, Viborgvej 320, matr. nr. 58 af Tilst
Ejerforhold:  Anders Kristiansen blev født i Thorup i Viborg Amt i 1926 som søn af Murermester Jørgen Kristiansen. Han etablerede sit eget gartneri i Eldal i 1956 og blev tre år senere gift med Kathrine Larsen.
Drift: I 1956 blev gartneriet startet som statsgartneri på 4 tdr. land bar jord, hvor der blev bygget stuehus og 400 m2 koldhus, som senere blev udviet til 1200 m2 drivhuse med varme. Efter oliekrisen i 1975-76 besluttedes det at gøre gartneriet til et fritidsjob og med fast arbejde ude. Der blev dyrket fresia, udplantningsplanter og meloner under glas foruden crysantemum, som på et tidspunkt blev eneste kultur.

Gartneriet Holmstruphøj

Viborgvej 350, matr. nr. 16f True.
Ejerforhold:  Michael Sejersen, som blev født i 1878 i Malling, grundlagde i 1926 Gartneriet Holmstruphøj.
I 1930 blev gartneriet overtaget af Aksel Jeppesen, der var søn af lærer J.K.Jeppesen og født i 1898 i Sejerslev. Aksel Jeppesen blev uddannet hos M.N. Overgaard på Mors 1914-1917 samt hos Chr. Lawsen også på Mors 1918-1920, tillige med at han frekventerede Aarslev Havebrugsskole. Derefter var han hos C.H. Koch på Frederiksberg 1920-1922, inden han vendte tilbage til Lawsen som medhjælper. I 1924-1925 opholdt han sig i Belgien og frem til 1929 i Vejgaard ved Ålborg.
Anders Jørgen Jeppesen var søn af gartneriejer Aksel Jeppesen, og han blev født i Holmstrup i 1932. Efter realeksamen i 1948 blev han blev uddannet hos faderen og hos Jens Heindorf i Brabrand og Johs. Larsen i Bellinge, og fra 1952 var han soldat. Hjemsendt som sergent i 1954 blev han førstemand hos faderen, og fra 1956 overtog han gartneriet. Han blev gift med Gunver Nielsen i 1958.
Omkring 1980 blev gartneriet overtaget af Jørn Skovsen, der leverede til både GASA og flere fynske eksportører.
I Aksel Jeppesens tid blev gartneriet drevet som blandet handelsgartneri. Der var 4 drivhuse og i alt 1.500 m2 under glas. Hovedkulturerne var da Tomater, meloner, agurker, jordbær, chrysantemum, levkøjer, forglemmigej, zinnia og diverse udplantningsplanter foruden frugtplantage med produktion af æbler, pærer, blommer, kirsebær og forskellige frugtbuske. Der var 1 medhjælper og to elever, heraf en kvindelig. Der var et hestekøretøj i 1936.
Drift: I Anders Jørgen Jeppesens tid var hovedkulturerne under glas azalea, myrter og tomater.
Jørn Skovsen har i alt 5.200 m2 under glas og dyrkede bl.a. julebegonia, pelargonie, calcelaria (trøffelblomst), flittiglise, myrter og agurkeplanter.

Sejr Larsens gartneri

Viborgvej. Matr.nr. 16h True.
Ejerforhold: 
Sejr Larsen købte i 1960erne jord ved Viborgvej og byggede meget hurtigt et stort gartneri. Senere solgte han til Hansen og Rasmussen fra Herning. De solgte til ejeren af Skårupgård som senere solgte til Erik Sørensen. Inden salget til Hansen og Rasmussen havde Sejr Larsen skilt et stykke jord fra langs Havkærvej, hvor han byggede et mindre gartneri. Det solgte han efter nogle år til Kristian Knudsen, der senere solgte til Fruelund.
I dag er der forretninger på grundene.

Gartneriet Nyvang

Viborgvej. Matr.nr. 16q True.
Ejerforhold:  Harald Schroll Christensen blev født i 1902 i Ring ved Skanderborg som søn af mejeribestyrer Jens Johan Christensen. Han blev uddannet hos Frode Rasmussen i Ågård og hos L. Poulsen i Vejle. Desuden har han været på Sandholt Herregårdgartneri 1917-1922 og frekventeret Aarslev Havebrugsskole 1923-1924. Derudover var han medhjælper forskellige steder inden han grundlagde sit eget gartneri i Holmstrup i 1932, og samme år blev han gift med Gerda Loft. Schroll Christensen var i 1930-1932 medstifter af "Den Unge Gartner" i Århus.
Gartneriet havde i 1936 3 drivhuse med ialt 440 m2 under glas, og producerede tomater, agurker, meloner, chrysantemum, cinerarier, begonier, cyclamen, jordbær, porrer, kartofler og tidlige ærter. Der 1 elev og i sæsonerne 1 ekstra mand ansat. Gartneriet havde eget vandværk.
Drift: Gartneriet havde i 1936 3 drivhuse med ialt 440 m2 under glas, og producerede tomater, agurker, meloner, chrysantemum, cinerarier, begonier, cyclamen, jordbær, porrer, kartofler og tidlige ærter. Der 1 elev og i sæsonerne 1 ekstra mand ansat. Gartneriet havde eget vandværk.
Væksthusproduktionen var i 1960'erne bl.a. klanchoë, fuchsia, calceolaria, cineraria og tomater.
Gartneriet ophørte o. 1970.

P. Bejder Christensens Handelsgartneri

Viborgvej 510 –12, matr. nr. 6b, 6m
Ejerforhold:  Peder Bejder Christensen blev født i Vejlby ved Allingåbro i 1908 som søn af landmand Mads Christensen. Bejder Christensen blev uddannet hos V. Andersen i Randers i 1923-1925, hos R. Th. Olsen i Odense i 1925-1926 og hos Brdr. Larsen i Bellinge 1926-1928. Han gik desuden på aftenskole i Randers og på Beder Gartnerskole. I 1929-1930 fortsatte han som medhjælper hos Brdr. Larsen og var derefter medhjælper hos P. Laursen i Hasle. I 1930-1931 rejste han rundt og arbejdede i Holland, Belgien og Frankrig. Derefter arbejde han på Gartneriet Solhøj, Hasle. I 1932 erhvervede han et stykke landbrugsjord i Tilst og grundlagde P. Bejder Christensens Handelsgartneri. Umiddelbart derefter købte han et stykke jord på True mark, som han bortforpagtede til gartneridrift.
Det solgtes i 1940 til Villy Olsen, der i 1949 solgte til Sofus Gisselbæk, som senere solgte til brødrene Mikkelsen.
Drift: I 1936 blev gartneriet beskrevet sådan: Gartneriet ligger ved Viborg Landevej på god muld med lerunderlag og med læ fra levende hegn imod vest. Ejendomsskyld udgør 17.000 kr., jordskyld 3.000 kr. Der findes 5 drivhuse og 50 vinduer i alt 600 m2 under glas. Produktionen omfatter bl.a. 400 snese agurker, 3.000 hg meloner, 10.000 Chrysanthemum og 2.000 begonier. Produktionen afsættes gennem Gartnernes Salgsforening i Århus. I arbejdsløn udbetales ca. 1.000 kr. årligt; brændselsforbruget udgør 50 tons. Der beskæftiges 1 medarbejder og 1 elev hele året.

Brødrene Mikkelsens Gartneri

Viborgvej. Matr.nr. 11a True Todderup.
Ejerforhold:  Brødrene Mikkelsen overtog desuden P. Bejder Christensens gartneri.

M. S. Mathiassens Handelsgartneri

True Mark Matr. nr. 11a True Todderup.
Ejerforhold:  Gartneriet er grundlagt i 1933 på forpagtet jord der tilhørte P. Bejder Christensen. Martin Simonsen Mathiassen blev født i 1909 i Ulkebølle. Han var søn af gartner N.M. Mathiassen, og blev uddannet hos J. Kipper i Viby i 1923-1924, hos H.C. Hansen i Nordborg 1924-1925, hos K. Sloth i Hinnerup i 1926-1928, hos faderen i 1928-1930. Derefter var han medhjælper forskellige steder.
Det glasoverdækkede areal var på 50 m2, og der produceredes blomkål, hindbær, udplantningsplanter under glas og på friland bl.a. jordbær, snitblomster, kål og kartofler.
Carlo Jensen købte gartneriet i efteråret 1935.
I 1938 købte Rasmus Døssing, i 1939 N. Madsen, i 1943 overtog Niels Døssing ejendommen.
1957 overtog Preben Thomassen ejendommen. Han er født 1930 og blev gift m. Gerda Hougaard. er uddannet hos Jens Dalsgaard, Risskov, P. Meiborg Sørensen Lystrup og V. Andersen, Vorup.
Drift:
Preben Thomassen drev u. glas: balsaminapetersiana, chrysanthemum og tomater, til Løgdrivning,
Friland: Jordbær og løgavl.
Blev solgt til udstykning.

Kaysens gartneri

Viborgvej, Matr.nr. 9a True Todderup.
Drift:  Frilandsgartneri m. bl.a. jordbær. Der var en del misbænke. Blev solgt til "Bilka".

 

 

 

 

Gusta Jørgensen plukker jordbær på Kaysens Gartneri


Richard Jørgensens gartneri

Viborgvej 493. Matr.nr. 8e True Todderup
Ejerforhold:  Arne Juul blev født i 1908 i Århus som søn af snedker Niels Juul. Han blev uddannet hos S. Laursen i Åby i 1924-1926, hos E. Bonnesen i Åbyhøj i 1926-1927, derefter i gartneriet Trøjborg i Århus og hos M.C. Rasmussen i Åbyhøj i 1928. Han har desuden gået på aftenskole og gået på Beder Gartnerskole. I 1929-1930 var han medhjælper hos E. Ramborg i Rødovre, i 1930 hos C. Waterstradt i Glostrup og de følgende to år i Belgien. I 1933 var han anlægsgartner i Sabro. I 1934 grundlagde han - som et statsgartneri - handelsgartneriet under eget navn.
Drift: På gartneriet var der 3 drivhuse på i alt 500 m2, og produkterne var tomater, agurker, meloner, blomkål, chrysantemum, hortensier og hvidkål. De afsattes gennem gartnernes Salgsforening. Der beskæftigedes 1 medhjælper og 1 elev; gartneriet havde eget elektrisk drevet vandværk.
I 1961 overtog Niels Peter Jakobsen Gartneriet. Han blev født i 1934 i Århus. Han var søn af gartneriejer Carl Jakobsen og blev i perioden 1948-1953 uddannet først hos faderen, dernæst hos Østergaards Frøavl i Stensballe og hos gartneriejer Chr. Christensen i Brabrand. I 1954 blev han bestyrer for moderen, og fra 1959 forpagter af samme gartneri, indtil han i 1961 overtog gartneriet i Tilst efter Arne Juul. Det blev senere købt af Jespersen.
N.P. Jakobsen producerede grønne planter under glas.
I dag er der forretninger på området.De tre Gartnerier på Viborgvej, mellem det gamle teglværk og Bilka krydset

Ib Kjærgaard Nielsens Gartneri. (Nybo)

Viborgvej. Matr.nr. 8d True Todderup
Ejerforhold:  Gartneriet blev i 1934 startet som statsgartneri af Carl Steen. I 1946 købte Peter Thonbo Rasmussen gartneriet. Han var født 1921 og blev gift m. Inge Hallgren i 1947. Han er uddannet i Stenagergårds Planteskole, Ålum og hos gartneriejerne Gertsen, Viborg og Schorup, Åbyhøj.
Senere blev gartneriet overtaget af Ib Kjærgård Nielsen f.. 1924 og g.m. Ingrid Hansen 1949. Udd. hos Gartneriejerne S. Sørensen, Ryomgård, Jens Dalgaard, Risskov og Søren Christensen, Århus.
Drift: Produktion u/glas: Azalea og tomater. Produktion u/glas: Euphoria, fulgens, rfreesia, tulipaner, agurker og tomater. 
Der er i dag forretninger på området.

Peder og Ane Sørensens Planteskole

Viborgvej 533, matr.nr. 2b af Tilst Todderup
Ejerforhold:  Ane blev født i 1903 i Voldby som datter af en husmand og træskomager. Hun blev gift i 1932 med Peder Sørensen, og sammen grundlagde de året efter en planteskole i Todderup. Ane var en meget livlig dame, der konsekvent sagde du til alle i en tid, hvor man stadig var des med folk, man ikke kendte. Hun var medlem af Tilst Kasted Sogneråd over en årrække.
Drift: Ægteparret begyndte med grøntsagsproduktion, men slog hurtigt over i blomsterproduktion, fordi blomster var nemmere at sælge under krisen i 1930'erne. Ane havde fast stadeplads på torvet i Århus; først i Ågade, siden på den nye Åboulevard og efter krigen på Bispetorvet foran teatret. I 1987 kunne Ane fejre 55 års jubilæum på torvet -hun var da 85 år, og havde ingen intentioner om at stoppe.
Planteskolen er nedlagt.

Birkebo / V. Helm-Petersens Blomstergartneri / Gartneriet Carlshøj

Viborgvej. Matr.nr. 7v Tilst og 2d Tilst Todderup.
Ejerforhold:  Før 1931 ejedes matr.nr. 2d og 7v af De Forenede Teglværker. I 1931 købte P. R. Loft jorden og oprettede gartneri på jorden. 
I 1936 overtager sønnen Alfred Loft gartneriet.
Carl Johan Helm-Petersen, søn af gartneriejer Valdemar Helm-Petersen, blev født i 1911. Han blev uddannet og siden beskæftiget hos faderen, og overtog senere gartneriet. I 1939 købte han desuden Gartneriet Birkebo. Det må formodes, at han i den anledning gav gartneriet dets nye navn, Carlshøj.
Carsten Valdemar Helm-Petersen, søn af gartneriejer Carl Johan Helm-Petersen, blev født i 1944 i Tilst. Han blev uddannet i årene 1960-1964 i faderens gartneri, og arbejdede fra 1964 som medhjælper samme sted. 
Drift: Carl Johan Helm-Petersens speciale var roser og syrener.
Carsten Valdemar Helm-Petersens fortsatte med sin fars specialer, roser og syrener.
Gartneriet er senere overtaget af anlægsgartner P. Fuglebjerg.

Gartneriet Vidt Skue

True Mark
Ejerforhold:  Gartneriet blev grundlagt i 1926 af Johannes Mortensen, der var født i Knebel i 1901 som søn af gartner Hans Petersen Mortensen. Johannes Mortensen blev uddannet på Ladegaardshvile på Amager 1923-1924.
Gartneriet blev siden solgt til Hening Johnsen.
Drift: Gartneriet blev drevet som handelsgartneri i forbindelse med landbrug. Der var 1 drivhus på 100 m2 samt bænke, hvori der dyrkedes tomater, meloner og blomkål. På friland dyrkedes kål, kartofter, gulerødder, radiser og snitblomster og desforuden fandtes en frugthave med æbletræer, pæretræ, blommetræer, kirsebærtræer, og frugtbuske. Produkterne blev afsat på torvet i Århus hver lørdag. Der holdtes 1 hestekøretøj.