TILST VESTERVEJ


Hannerups Gartneri.

Tilst Vestervej, matr. nr. 8o af Todderup
Ejerforhold:  Jens Nielsen-Hannerup fik i 1950 skøde på 9h, 8l, 7u og 1q, i 1951 på 8o i 1951, efter at ejendomshandler Frode Johansen havde købt gartneriet af gartner Søndergård.
Stuehus og stald, en vinkelbygning, var meget forfaldne. De blev ombygget og der blev bygget drivhuse.
1963 sælges 3 td. land til Århus Kommune til udstykning. I 1970 sælges 1½ td. land og i 1993 2 td. land til udstykning.


Et billede af Rasmus Villadsens ejendom på Viborgvej, som senere bl.a. blev overtaget af Preben Thomasen.