HAVKÆRVEJ


Peter Mølgaards Gartneri

Havkærvej 63, matr. nr. 2b og 4y af Tilst
Ejerforhold:  Peter Mølgaard blev født i Aulum i 1919 som søn af planteavlskonsulent Niels Mølgaard. Han blev uddannet hos gartneriejerne Stephan Agger i Struer og P.P. Madsen i Lemvig i årene 1933-1938.Herefter arbejdede han som medhjælper hos Chr. Asmussen i Rødovre og Sv. Bruun Jr. i Avedøre, mens han gik på Beder Gartnerskole i 1943-1944. I 1945 købte han ejendommen Havkærvej 63 og etablerede sig som gartneriejer i Tilst, og året efter blev han gift med Ellen Elisabeth Kildsgaard. Han udstykkede jorden til boliger. Det grønne område ved Ertebjerg hørte til ejendommen
Drift: Mølgaard startede med frilandsgartneri, men i 1955 byggede han drivhuse til tomater, som var hans speciale. På friland dyrkede han forsythia, blomkål og porrer

Inge og Karl Eskesens Gartneri

Havkærvej, matr. nr. 2a af Tilst
Ejerforhold:  Skødet i 1936 til Karl Aage Eskesen.
Drift: Torvehandel

Leif Ingemann Hedehøjs gartneri

Havkærvej 67, matr. nr. 2g, og 2o, af Tilst
Ejerforhold:  Leif Ingeman Hedehøj fik i 1942 skøde til denne ejendom.
Frugtavler Leif Ingemann Hedehøj overtog sin ejendom i Tilst pr Mundelstrup i 1942 efter Valdemar Jakobsen, der havde ejet den siden 1918. Forrige Ejer var gartner Alfred M. J. Pank (1909-1918. Ejendommen er udstykket fra en gård i Tilst by. Den består af to længer, der blev opført i 1908-09 i rødsten. I 1916-18 opførtes der vognport og garage. Bygningerne er tækket med fast tag. Arealet er på 7 tdr. land mark og 1 tdr. land mose.
Drift: Der drives omfattende frugtavl.
Gartneriet er senere solgt til Bomholt.

Tage Jakobsens Handelsgartneri

Havkærvej 42, matr. nr. 4ab, 4i, 4u af Tilst
Ejerforhold:  Tage Bruus Jakobsen blev født i 1912 i Tilst. Han var søn af statshusmand Anthon Jakobsen og blev oprindeligt uddannet ved landbruget. I årene 1938-1943 arbejdede han som medhjælper på Kruses Planteskole og etablerede sig herefter først som gartneriejer i Århus, men i 1947 i Tilst. I 1941, mens han stadig arbejdede på Kruses Planteskole, blev han gift med Sonja Sabinsky. Ud over at hjælpe til i gartneriet var hun rejseledsager for ældre enlige damer på ferierejser til udlandet. I 1960 blev hun kåret som "den gladeste og mest tilfredse borger i sin by" af Aarhus Amtstidende. Jorden blev udstykket til boliger. Først ved Kileparken og senere ved Havkærparken.


Drift: Tage Jakobsen drev frilandsgartneri med produktion af stauder, stedsegrønne planter og stenplanter, samt i nogle små drivhuse blomster og formeringsplanter. Hans speciale var viola tricolore. Tage Jakobsen havde stadeplads på torvet i Århus fra 1943.

Erling Skaarup Nielsen

Havkærvej 54, matr. nr. 4t af Tilst
Ejerforhold:  Erling Skaarup Nielsen f. 1929, g. m. Karen f. Munk Pedersen 1954. Uddannet i gartneriet Solhøj og hos Knut Strandberg, begge Tilst. Etablerede sig som gartneriejer i 1962, og i 1964 begyndtes opførsel af drivhuse. Endvidere var der en del mistbænke. I 1974 blev Jorden solgt til Århus Kommune, som udstykkede jorden til boliger.
Drift: Han dyrkede agurker, freesia og plumusus (pyntegrønt). På friland blomkål, jordbær og rabarber. I 1962 blev der etableret eget vandværk

Axel Christensen

Havkærvej 56, matr. nr. 4s af Tilst
Ejerforhold:  Axel Christensen drev først Husmandsstedet samtidig med, at han arbejdede på Teglværket. Det var som de fleste husmandsbrug på den tid et familiefortagende for tjene til det daglige brød, så hans kone Agnes sørgede for at der kom aviser, Aarhuus Amtstidende, Demokraten, og Århus Stiftstidende ud i området, det var så børnenes opgave at bringe aviserne ud. Gartneriet ophørte omkring 1970. Århus Amt opkøbte omkr. 1968 en stor del af landbrugsjorden, idet man påtænkte at bygge et nyt Amtssygehus her, der blev kun den del af jorden tilbage hvorpå drivhusene lå. Senere overtog Århus Kommune det meste af det resterende jord, og udstykkede det til boliger.
Drift: Ejendommen blev drevet som blandet landbrug og gartneri, og der holdtes en hest, en ko og nogle grise. Til gartneriproduktionen brugtes mistbænke og uopvarmede drivhuse med agurker og tomater, som solgtes på torvet i Århus. På friland dyrkedes kål samt æbler, pærer, mirabeller, ribs og solbær

Helga Margrethe og Knut Strandbergs Gartneri

Havkærvej 62, matr. nr. 4k, 4r, 4x af Tilst
Ejerforhold:  Knut Strandberg blev født i Sverige i 1913 som søn af jernbanefunktionær Per Strandberg. Strandberg blev uddannet hos Carl Petterson i Häsleholm og Ekebackens Trädgård 1928-1932, i 1934-1935 gik han på Beder Gartnerskole, hvorefter han arbejdede som medhjælper i Sverige. I 1938 vendte han tilbage til Danmark, hvor han blev gift med Helga Margrethe Donby og etablerede sig som gartneriejer i Tilst. Knut Strandberg var meget aktiv og således medlem af bestyrelsen for Alm. Dansk Gartnerforenings Århuskreds, medlem af bestyrelsen for GASA Århus og medlem af bestyrelsen for Beder Gartnerskole. Han sad desuden i Tilst Kasted Sogneråd. Jorden blev overtaget af Århus Kommune o. 1975 og udstykket til boliger
Drift: På gartneriet dyrkedes bl.a. freesia og tomater samt pyntegrønt under glas.

 

Sigrid og Børge Steens Gartneri

Havkærvej 72, matr. nr. 4g, 4v af Tilst
Ejerforhold:  Børge Steen blev født i Fajstrup i 1917. Han var søn af gartneriejer Carl Steen, og blev uddannet hos faderen. Han blev gift med Sigrid Leth Jørgensen i 1945. De etablerede sig som gartneriejere i Tilst i 1946. Jorden blev o. 1975 solgt til Århus Kommune og udstykket til boliger
Drift: Frilandsproduktion af jordbær, rabarber og blomkål.