MARIENLYSTVEJ


Kruses Planteskole

Hestekærgaard, Marienlystvej 11, matr. nr. 17a, 26a, 27a, 28a, 37a af Tilst
Ejerforhold:  Ejnar Poul Kruse var søn af postkontrollør Jens Nielsen Kruse og født i 1882. Han grundlagde en planteskole i Tved ved Knebel i 1909. Efter at have drevet planteskolen i Tved i 10 år, købte han i 1919 Hestekærgaard i Brendstrup. De i alt 42½ ha blev drevet som kombineret landbrug og gartneri. Poul Kruse blev uddannet i Rosen- og Træskolen i Odder samt i Tyskland. Poul Kruse var medlem af bestyrelsen for Dansk Planteskoleforening, medlem af Jydsk Gartneres Alderdomshjem samt medlem af repræsentantskabet for Alm. Dansk Gartnerforening. 

I 1966 blev Hestekærgaard solgt til bagermester Frode Johansen.
Drift: Planteskolen lagde mest vægt på roser, men der blev også dyrket bl.a. frugttræer, sirbuske, frugtbuske, allétræer, hækplanter, læplanter. Udover de danske kunder havde han eksport til udlandet. Der beskæftigedes i 1936 1 formand, ca. 8 medhjælpere, 8 elever og 5 arbejdsfolk hele året, samt omkring 20 mand yderligere i højsæsonerne. Planteskolen havde i 1936 3 automobiler og 4 hestekøretøjer samt 1 fræser. Hvert år udstillede Kruses Planteskole roser i Århus, og høstede flere præmier herfor. En overgang havde Kruses Planteskole også forpagtet jord til produktion.

Ved salget af planteskolen i 1966 var der ca. 70 ansatte. Planteskolen havde da et stort salg af gran og fyr til Hedeselskabet og stor eksport af roser til Finland.

Frode Johansen luftede planer om at starte hoteldrift på Hestekærgård og udstykke jorden til boliger, men det var sognerådet ikke interesseret i, så planerne blev ikke realiseret.
Planteskolen er nedlagt.

 

Grevestedet / Thranegården Plantecenter

Marienlystvej 19, matr. nr. 37 af Tilst
Ejerforhold:  Ejendommen hørte under Kruses Planteskole 
og fungerede som bolig for planteskolens førstemand gennem mange år, Arnold Carlsen, og hans kone Agnete. Ejendommen kaldtes da Grevestedet. Da Kruses Planteskole blev solgt 
i 1966, blev Grevestedet solgt fra sammen med 
et areal på 20 tdr. land.
Ejendommen købtes i 1973 af Benny Thrane, 
som opkaldt den efter sig selv, Thranegården. 
Drift: Frem til salget i 1966 blev jorden drevet sammen med Kruses Planteskole på Hestekærgård.
Benny Thrane etablerede et plantecenter, og anlagde en rosenpark, som stod færdig i 1976. Rosenparken bestod af 65 forskellige sorter, som kunne købes i plantecentret. Hans kone interesserede sig for teater og arrangerede i flere år nissespil i julemåneden på gården. Plantecenteret er nedlagt.

 

Gartneriet Solhøjs Tilst filial, "Østervang".

Marienlystvej 14, matr. nr. 18a af Tilst
Ejerforhold:  1944 Ejnar Christensen 
I perioden 1944 - 1960 blev gartneriet bestyret af Erik Overgaard Elmstrøm. Han var søn af gårdejer Viggo Elmstrøm og født i Rodskov i 1918. Elmstrøm blev uddannet hos gartneriejer Søren Pedersen i Rodskov og V.V. Krogh i Hasle samt på gartneriet Flowerhill i Hasle. Samme år, som han blev bestyrer på Gartneriet Solhøj i Tilst, blev han gift med Gerda Jensen.
I 1960 etablerede Elmstrøm sig med eget gartneri i Lisbjerg.
I 1972 blev gartneriet solgt til sønnen Georg Christensen.
solhøj gartneri
Drift: Der blev bl.a. dyrket tulipaner først på friland og siden i drivhuse, samt tomater og agurker i drivhuse.


Gartneriet ophørte i 2002


På billedet til højre ses de store Tulipanmarker
tulipanmarker på solhj gartneri

 

Harald Glavinds Gartneri

Marienlystvej 20, matr. nr. 18f af Tilst

glavinds gartneri
Glavinds Gartneri set fra luften

Her udskiftning af jorden i drivhuset her ved hjælp af en tipvogn
Ejerforhold: 
Haral Glavind blev født i Torsager i1892 som søn af manufakturhandler K. Glavind. Harald Glavind blev uddannet hos P. Pedersen i Søllinge 1906-1909 og på Sandholt 1909-1913, deraf de sidste år som medhjælper. I 1913-1914 var han medhjælper hos M. Jensen i Vejen, undergartner på Næsbyholm i 1914 og undergartner i 1915-1916 på det svenske kongelige sommerslot Tullgarn. I årene 1917-1931 var han gartner på Vosnæsgaard og fra 1924 tilmed forpagter af haven. Han har desuden været på bl.a. Rønde Højskole. I 1931 købte han en statshusmandslod på Tilst Mark, hvor han etablerede et gartneri. 
Gartneriet blev solgt i 1966 til Harald Glavinds svigersøn, Kurt Johansen, som stadig ejer og driver gartneriet. Han er født i 1939 i Brobyværk og var søn af gartneriejer Sv. A. Johansen og blev gift m. Inge f. Glavind. Udd. v. landbrug og gartneribrug bl.a. hos Gartneriejer E. Christensen, Tilst og hos H. Glavind, Tilst.
Drift: Gartneriet beskæftigede i 1936 2 medhjælpere og 2 elever og der fandtes da 4 drivhuse på i alt 1.030 m2. Der dyrkedes agurker og tomater, samt potteplanter, især hortensier og cyklamen, cinerarier, gloxinia, knoldbegonier, bladbegonier m.m. foruden jordbær, blomkål og blomsterløg. Produkterne blev afsat gennem Gartnernes Salgsforening. Gartneriet havde i 1936 eget vandværk med elektrisk kraft og 1 bil. 
Under Kurt Johansens ejerskab blev der bygget nye og større drivhuse, hvor der i begyndelsen blev dyrket tomater og blomster, men siden gik han over til udelukkende blomstergartneri.

 

Anker Sørensens Handelsgartneri

Marienlystvej 22, matr. nr. 18g af Tilst
Ejerforhold:  Aksel Anker Sørensen blev født i 1904 i Århus som søn af husmand og ekspedient Søren Chr. Sørensen. Anker Sørensen blev uddannet hos gartneriejer H. Dahl i Viby 1921-1922, i Frijsenborg Slotsgartneri 1922-1923, på Vilvorde Havebrugshøjskole 1924-1925 og hos P. Burchardt i Tårnby 1925-1926. Han arbejdede herefter som medhjælper forskellige steder. Anker Sørensens Handelsgartneri er grundlagt i 1928 og omfattede 3 ½ ha, der var udstykket fra "Østergaard".
I 1970'erne blev gartneriet overtaget af Preben Sørensen, som var søn af gartneriets grundlægger. Han var gift med Christa, som også var gartneruddannet.
Drift: Der var i 1936 2 drivhuse på i alt 1.030 m2 under glas. Der produceredes tomater, meloner, blomkål og jordbær både på friland og under glas. Tillige dyrkedes zittauerløg, ærter, porrer, gulerødder, rosenkål, selleri og hindbær på friland. Produkterne afsattes gennem Garnernes Salgsforening i Århus. Der var beskæftiget 2 elever hele året samt 2 - 3 mand i sæsonerne. Der holdtes hestekøretøj, og gartneriet havde eget vandværk med elektrisk drift.
I Preben Sørensens tid dyrkedes der blomster på gartneriet. Der var 5-6 ansatte i 1987 og i alt 5.000 m2 under glas. Hovedkulturerne var exacum, cyklamen (alpeviol), stueask og abutilon (japansk klokketræ).
Senere overtog Per Donbæk gartneriet.

 

Kresten Nielsens Planteskole / Drivhusbutikken

Marienlystvej 24, matr. nr. 5l af Brendstrup
Ejerforhold:  Før 1946 ejedes ejendommen af Rasmus Nielsen. I 1946 blev den købt af Kresten Nielsen, som også havde planteskole i Hasle. Der blev etableret planteskole på arealet og Arne Serup blev leder af planteskolen frem til 1978. Kresten Nielsen købte senere naboejendommen af hønseriejer Søren Kristensen, hvor der blev bygget to drivhuse, hvor senere Drivhusbutikken blev indrettet. Butikken er i dag nedlagt.
Johannes Kristensen overtog senere jorden, Søren Kristensens tidl. Ejendom samt en del af Baltzers ejendom
Drift: Drivhusbutikken har dyrket jordbær, porer, agurk og tomat og solgt det fra butikken sammen med diverse blomster og blomsterdekorationer.

 

Gartneriet Søndergaard / Jørgen P.s Potteplanteri A/S

Marienlystvej 30, matr. nr. 4r af Brendstrup
Ejerforhold:  Konrad Skou Pedersen blev født i Hornslet i 1927 som søn af gartneriejer Søren Pedersen. Han er uddannet hos faderen samt hos gartneriejerne Aage Christensen i Hasle og Svend Larsen i Grønnegyde på Fyn. Desuden har han gået på Beder Gartnerskole i 1949-1950.Efter at have arbejdet som medhjælper flere steder etablerede han sig som gartneriejer i Brendstrup i 1953. I 1964 blev han gift med Grethe Nielsen. Han var medlem af bestyrelsen for Alm. Dansk Gartnerforenings Århuskreds.

Under opførelse ca. 1970

Drift: Gartneriet producerede euphorbia, pulcherrima, calceolaria, campanula isophylla og agurker.
Gartneriet blev i 1973 overtaget af Jørgen Pedersen, som udvidede gartneriet fra 2.400 m2 drivhuse til i et topmoderne produktionsareal på 35.000 m2. Gartneriet har specialiseret sig i estoma, grlxinia og poinsettia.

 

Niels Baltzers Gartneri

Marienlystvej 32, matr. nr. 5k af Brendstrup
Ejerforhold:  Niels Baltzer købte ejendommen sammen med Holger Mikkelsen i 1948. 
Efter Baltzer overtog H. T. Christensen gartneriet, som han drev til han gik på pension. Han solgte til Højsø, senere solgte til Leif West, der igen solgte til Lindy Pedersen.

 

Kresten Sloths gartneri

Marienlystvej 36, matr. nr. 4m, 5h og 5l af Brendstrup
Ejerforhold:  Jørgen A. P. Hansen Ellegaard ejede et statshusmandsbrug på matr. nr. 4m af Brendstrup, som i hvert fald i 1930'erne blev drevet som gartneri.
Kresten Sloth blev født i Udby i Thisted Amt i 1912. Han var søn af elværksejer Søren Sloth. Han blev uddannet hos gartneriejerne H. Hansen i Udby og Chr. Christensen i Snedsted i perioden 1927-1932. I 1933-1934 frekventerede han Beder Gartnerskole og arbejdede i 1932-1939 hos Jensen Bækkelund i Højbjerg som medhjælper. I 1939 etablerede han sig med eget gartneri i Brendstrup, samme år som han blev gift med Bothilde Jensen. Kresten Sloth var medlem af Alm. Dansk Gartnerforenings Århuskreds.
Drift: På gartneriet dyrkede Kresten Sloth freesia, meloner, rabarber, tomater, salat og som speciale, blomkål, alt sammen på friland. Siden blev det til næsten udelukkende blomstergartneri, hvor primula var hovedkulturen. Sloth efterfulgte i øvrigt sin lærermester Bækkelunds arbejde som fast dekoratør ved gartneriudstillingerne i Århushallen.