Langkærparken

I efterkrigstiden opstod der i hele Århusområdet stor boligmangel. En række boligforeninger landet over begyndte derfor at bygge moderne boligblokke med - efter datidens målestok - store og komfortable lejligheder i de små landkommuner omkring Århus.

Boligblokkene blev opført som montagebyggeri med færdiglavede betonelementer, som bare skulle samles på stedet. Det blev derfor forholdsvist billigt at opføre et stort antal lejligheder. En boligforening, som skulle vise sig at få stor betydning for Tilst var Åbyhøj Boligforening. Ventelisterne til en lejlighed i Åbyhøj blev i løbet af 1960'erne så overtegnede, at der måtte ekspanderes.

Langkærparken

   
I 1965 begyndte boligforeningen at forhandle med Tilst-Kasted kommune om planer for et nyt stort boligbyggeri med 783 lejligheder. Sognerådet i Tilst-Kasted var meget interesseret i at tiltrække flere indbyggere til den lille kommune og købte derfor Torstilgård med hovedparten af de tilhørene jorder, som siden blev solgt videre til boligforeningen. Åbyhøj Boligforening købte på egen hånd resten af jorden fra Torstilgård.

Boligbebyggelsen fik navnet Langkærparken efter engområdet Langkæret på Torstilgårds jord. Byggeriet stod på i perioden 1968-1972, og de første lejligheder stod klar til indflytning i 1970. Langkærparkens Butikscenter stod færdigt i 1973. Torstilgårds bygninger blev revet ned pånær den ene længe, der i 1977 blev overtaget af Åbyhøj Boligforening og kom til at huse boligforeningens håndværkerafdeling.

   
Senere lejeboliger i Tilst  
   

Luftfoto af Statsbo-bebyggelsen i Græsvangen

Luftfoto af Moseparken og Ertebjerg

   
Mens byggeriet af Langkærparken var igang, projekterede Åbyhøj Boligforening et nyt, lidt mindre boligbyggeri i kvarteret Græsvangen i Tilst. Byggeriet blev dog bremset af kommunesammenlægningen i 1970, fordi Tilst-området ikke blev betragtet som et vækstområde for den nye Århus kommune .

I 1971-1972 opførte Statstjenestemændenes Boligforening dog bebyggelsen Statsbo i kvarteret Græsvangen. Statsbo-byggeriet nåede nemlig at blive godkendt af sognerådet og påbegyndt inden kommunesammenlægningen.

Statsbo-bebyggelsen bestod af 90 étplans "klyngehuse" med en lille have til hvert hus, for som arkitekten udtrykte det, så "findes det bedste trivselsmiljø (...) ved jorden". Han markerede dermed sin afstandtagen til store boligblokke, som dem man netop var færdig med at bygge på den anden side af Langkæret.

Åbyhøj Boligforenings planlagte byggeri i Græsvangen blev først realiseret i 1986. Der kom nu igen gang i lejeboligbyggeriet i Tilst. Samme år begyndte Åbyhøj Boligforening at bygge Ertebjerg nord for Havkærvej. Ertebjerg blev præmieret for smuk arkitektur med en pris på 50.000 kr. Siden byggedes Moseparken i tlknytning til Ertebjerg. I første halvdel af 1990'erne opførtes Poppelhegnet ved siden af Langkærparken.

I årene 1989-1991 byggedes Havkærvænget. Boligforeningen Præstehaven opførte lejebolig-bebyggelsen Rønnehegnet og Boligfonden Bikuben opførte en andelsbolig-bebyggelse. Alle byggerier fra 1980'erne og 1990'erne var af den såkaldte tæt-lav-type.

I år 2000 kom det foreløbigt sidste skud på Åbyhøj Boligforenings stamme i Tilst, nemlig byggeriet Søhøjen ved Tilst Vestervej. Søhøjen har fået sit navn efter det gamle stednavn Søbakken mellem Tilst Vestervej og Geding Sø. Byggeriet er udført i mindre boligblokke gennemskåret af et glasparti.

Poppelhegnet ved Tilst Skolevej.

Søhøjen ved Tilst Vestervej.

   
Skjoldhøjparken

Sognerådet i Brabrand-Årslev kommune var om end endnu mere interesseret i at tiltrække byudviklingen end Tilst-Kasted sogneråd. Der blev i årene 1968- 1974 udstykket et stort område øst for True til parcelhusbyggeri, som fik navnet Skjoldhøjparken Villaby. Området er nu Danmarks største parcelhuskvarter.

Læs mere om Skjoldhøjparken og dens historie Læs mere klik her

Ikke Aktiv