Historien bag gartnernes salgsforeninger

Fra tidernes morgen var afsætningen af gartneriprodukter sket på torvene i købstæderne, hvor folk enten selv eller via mellemmand falbød deres varer. Fra 1899 kunne man opnå bevilling til at sælge frugt ved at afholde auktion, men så godt som ingen benyttede sig af dén mulighed, før en lov fra 1930 gjorde bevillingen tilgængelig også for foreninger. Der var allerede i 1928 dannet en salgsforening i Odense, og derefter dannedes tilsvarende salgsforeninger i en række andre danske byer.

"Gartnernes Salgsforening i Aarhus" blev dannet i 1929. Den lå først i Mølleengen, men flyttede i 1952 til et nyt byggeri på Finlandsgade, der var ejet af Salling-fonden. Byggeriet lå der, hvor Storcenter Nord nu ligger. Salgsforeningerne afholdt auktioner efter hollandsk metode med et auktions-ur, som tæller nedad.

GASAs eksport-afdeling flyttes til Tilst

Men virksomheden fik hurtigt pladsmangel igen, så i 1963 købte den en gård i Tilst, og opførte her et nyt byggeri. Virksomheden ændrede samtidig navn til det mere tidssvarende "GASA Århus" og GASA Århus' eksportafdeling udskiltes i 1964 fra Finlandsgade og flyttedes til de nye bygninger i Tilst.

Årsagen til, at man valgte netop Tilst, var frem for alt hensynet til udvidelsesmulighederne, som i høj grad blev benyttet i de følgende år. I 1971 udvidede man således til det dobbelte, og i 1978 indviede man helt nye bygninger. Som følge af et eksport-eventyr i begyndelsen af 1980'erne, udvidede Gasa igen i Tilst. Det var især eksporten af potteplanter, der steg, men også grønsager, frugt, snitblomster og udplantningsplanter var i stor fremgang. Successen resulterede desuden i et stort antal nye ansatte.

GASA samles i Tilst

GASA fortsatte sine udvidelser i Tilst. I 1986 godkendtes en lokalplan, der gjorde det muligt at flytte resten af GASA fra Finlandsgade til Tilst, så virksomheden atter blev samlet ét sted. Efter en investering på ca. 120 mill. kr. rådede GASA i 1987 over 2.000 m2 administrationsbygninger og en 14.000 m2 stor eksporthal i Tilst.

Der anlagdes siden en ny vej med navnet Blomstervej som forbindelsesvej til GASA og omfartsvej uden om Tilst. I 1987 flyttedes det store berømte auktions-ur til Tilst. Hele eksportdelen var da for længst gået væk fra auktionsur-metoden, som kun anvendtes til hjemmemarkedet. Eksportvarerne blev i stedet solgt til faste priser.

Nye selskaber

På samme tid, som udflytningen til Tilst fandt sted, måtte virksomheden imidlertid gennemføre en række rationaliseringsfyringer. Der tegnede sig efterhånden et underskud på bundlinien. De røde tal blev hovedsageligt forklaret med de store investeringer til udflytningen. Allerede i 1990 var underskuddet igen vendt til et flot overskud.

På længere sigt måtte der dog ske noget gennemgribende, hvis man skulle kunne klare sig i konkurrencen og en fusion kom på tale. Efter en del uenighed i løbet af 1990'erne er GASA Århus nu blevet opsplittet i to selskaber, "GASA Århus Frugt & Grønt" og "GASA Århus Blomster". "GASA Århus Frugt & Grønt" gik siden sammen med det sjællandske "Nord Grønt" og dannede et helt ny selskab, "GASA Nord Grønt".

Ikke Aktiv