Teglværk i gamle dage og nu
Man forstår det faktisk ikke - det med byggeriet og kravet om flere boliger. En meget stor procentdel af boliger i dag produceres af beton Træbranchen siger det skal være træ, men alligevel slæber de danske teglværker bagud med leveringen af tegl iflg. dagspressen. Før i tiden kunne jeg gå derhjemme og kontrollere arbejdet på teglværket. Den store skorsten sendte kulsort røg til vejrs, når brænderen som han kaldtes gav den en spand kul. Lergravernes råb til hestene med tipvognene, der kørte under Viborg landevej i en tunnel og langt ud i den store lergrav var noget der hørte med til dagens lyde.


Billedet er fra begyndelsen af 1900tallet. Det viser et gravesjak, med tilhørende hest og fire tipvogne der gik i pendulfart til teglværket. Man blev ikke rig af at grave ler, men som det se på billedet, blev der dog råd til lommeur med kæde henover maven.

Og ikke at forglemme dampfløjten  der markerede dagens begyndelse klokken 7 og den første "kvart" som lergraverne sagde klokke halv ni, middag klokken 12 og fyraften klokken 5.
Du behøver sgu ingen klok sagde den gamle når det kom på tale. Du kan jo bare høre efter teglværket.
Kort tid efter fyraften kunne træskoenes klapren høres på vejen. Så var klokken 10 minutter over 5 man vandre til og fra sin arbejdsplads til fods. Hen på aftenen klaprede en enkelt afsted, det var brænderen der havde nattevagten, og så var det faktisk sengetid for ungerne.
”Næ hvad skulle vi med en klok-”

  Tilholdssted for farende
Dag og nat brændte ovnen året rundt, for så vidt lageret af udbrændte sten i tørreladerne slog til. Der kunne ikke ældtes i de hårde vintre. Den varme ovn var tilholdssted for landevejens farende folk. Her var lunt i kolde nætter.
På vej til herberget dryssede de ind og fik en sludder. Man kom til at kende dem og holde af. Der var "Skikkelig Marius" - "Søren bette Pie" – "Niels Dragon" og hans kone, der altid gik præcis tre skrldt bag efter ham. Ingen
ligeberetigelse her. 'De fik en bid brød og noget aflagt tøj, kun spritflasken ville mutter ikke fylde op. De var tilsyneladende lykkelige

  Dampfløjten lyder ikke mere
Teglværksgården som teglværket selv drev dengang domineredes af en stor stald fyldt med heste der var nødvendige til transporten til byggepladserne. I skrumplende vogne kørte de i kortege med de tunge læs. Teglværkskuskene var et folk for sig seje og robuste var de som deres heste, der kunne lægge sig i selen så maven næsten slæbte hen ad jorden for at få de klodsede vogne i gang. Vi kendte dem alle. Folkeviddet havde givet dem karekteristiske navn. Feks. var der ham man kaldte "mennesket" i kraft af hans enorme korpus. Vi skulle stå os godt med dem for ofte passerede de skolen på hjemturen. Omgående bliver vognen fyldt op med unger den tids skolebus.

Teglværket genopbygges og moderniseres 
Så brændte ikke blot stenene men hele teglværket blev lagt øde ved en storbrand. Lergravene der nu strakte sig langt ind i naboernes marker var ved at være tømte. Der skulle tages bestemmelse om flytning eller modernesering og der blev faktisk begge dele. Nyt teglværk blev bygget i Grundfør og det gamle i Tilst blev moderniseret.
Dampfløjten lyder ikke mere. De rutinerede håndstrygere er afløst af indviklet maskineri der masseproducere og leret hentes langsvejs fra i biler. Hvor man  før kørte hælene af hinanden i trillebørkolonnen, sørger sindrige transportbånd nu for at en endeløs strøm af sten passerer ovnen med et minimum af håndkraft døgnet rundt præcis som et urværk - og alligevel ikke nok.

Landevejsridernes herberg er der ikke mere plads til - og måske heller ikke brug for.

Ovenstående beretning fortalt af en tidligere teglværksarbejder i Tilst, efter artikel af Henry Schiby