Kruses Planteskole på Hestekærgård

I 1919 købte Ejnar Poul Kruse Hestekærgård og drev der i mange år Kruses Planteskole, som udviklede sig til en stor planteskole med mange ansatte.
Kruses Planteskole blev grundlagt i 1909 i Knebel pr. Tved af Poul Kruse der er født i 1882 i Tved efter at have drevet planteskolen i 10 år flyttede Kruse den altså til Tilst
.
Foruden skovplanter drev man roser og frugttræer og millioner af juletræer i de danske granplantager har fået deres start her. I 1930erne var Kruses Planteskole næst efter teglværket den største arbejdsplads i Tilst.
Kruses Planteskole blev nedlagt i 1976.


Her ses planteskolens mandskab fotograferet i 1937
Nogle nøgletal for planteskolen som stammer fra 1936
Ejendom med ca. 42½ ha, hvoraf de 17½ dyrkes som landbrug. Planteskolen ligger på god muldjord med lerunderlag der er plantet læbælter om det hele, ejendomsskylden udgør 88.500 Kr. Hovedkulturerne er roser, hvoraf der årlig tiltrækkes 250.000 desuden 25.000 frugttræer, 10.000 sirbuske, 10.000 frugtbuske, 10.000 alletræer, hækplanter, lætræer m. m., som afsættes til kunder rundt om i landet eller ved eksport. 
I arbejdsløn udbetales ca. 30.000 kr. Der beskæftiges en formand, ca. 8 medhjælpere, 8 elever og 8 arbejdsfolk hele året samt ca. 20 Mand yderligere i sæsonerne, og der holdes 3 automobiler og 4 hestekøretøjer, desuden 1 fræser. 

Arbejde i rosenmarken :
"Fussak", Andersen, Jensen, Oggaard og Arnold Carlsen

Billedet er fra 1956 udfor Grevestedet, Valborg Jensen og Martine Simmonsen på vej ud i marken med priklekassen

1944 Tage Jacobsen og Anker Eriksen sprøjter priklebedene ude på Skibyes Marker, som var udlejet til Kruses Planteskole, på disse marker blev senere Langkær Parken bygget

1950 Skiltet med Kruses Planteskole på Hestekærgaard med en gruppe arbejdere

Agnete og Arnold Carlsen udenfor deres hjem "Grevestedet", Arnold var i en lang årrække formand på Kruses Planteskole

Ikke AktivIkke Aktiv