Hestekjærgaard

Matr.nr. 17a af Tilst

Marienlystvej

 

 

bullet

I 1844 ejedes gården af Friis, Lyngbygård / Ernst Fredericsen og bruger var Johan Jensen.

bullet

I 1869 sælges gården til Søren Nielsen.

bullet

I 1897 sælges gården til Niels Nielsen.

Stuehus bygget 1913.

Blev i 1919 købt af Ejnar Poul Kruse og blev en stor planteskole med mange ansatte.

o. 1960 købte bagermester Johansen gården.

0. 1970 købte Vibeke og Franz Porch gården og solgte den i 1998 til Rasmus Krejsager.

 

Gården ligger ca. 7 km. fra Århus Ejer: Niels Nielseen, som overtog gården i april 1897, er født i Ødum sogn 1869 og gift med Ane Birgitte Pedersen, født i Farre 1880.

  Hartkorn 5 tdr. 6 skpr. 2¾ Alb. Ejendomsskyld 39.000 kr. Areal 48¼ td. Land deraf ager 45, eng 1 mose 1¼, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 9 marksdrift: Vintersæd, staldfoder, havre, roer, byg, roer, byg  og 2års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes 28 køer af blandet jysk race, 4 heste og 2 plage. Sidste år solgtes ca. 50 fedesvin.

  Hestekjærgård ligger omtrent midt på sine jævne gode jorder ved sognevejen der fører fra Tilst ud til Randers landevej. Ernst Frederiksen solgte 1869 gården til Søren Nielssen, der senere solgte den til den nuværende ejer.

Den fritliggende hovedbygning omgives af en smuk have mod N.og V.; den er opført af grundmur i Villastil med tegltag i 1913 og rummer en god og velindrettet lejlighed. To af avlsbygningerne er af Granit den tredje af grundmur, alle med stråtage. Ejendommen er smuk og veldreven, kønt beliggende med udsigt over egnen navnlig mod Ø.

(Disse oplysninger er fra 1923)

 

 

Blev senere købt af Kruse og blev en stor planteskole med mange ansatte.