Udskrift fra Provstearkivet for Tiilst

 Nedenstående udskrift, er et eksempel på beregning af Præstetiende for sognets Tiendeydere (sognets bønder)

 

Mellem os Undertegnede nemlig Pastor W. K. Assens, Sognepræst for Aarslev og Tiilst Menigheder i Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift, som Beneficiarius, og efterstaaende Hartkorns Eiere og brugere i Tiilst Sogn, som Tiendeydere, er paa forventede allernaadigst Confimation, indgaaet saadan mindelig Forening om Præste- Korn- og Qvægtiende af efterstaaende Hartkorn i Tiilst og Gjeding byer, at Pastor Assens for sig og efterkommende Sognepræster, overlade tidernes Præste - Korn og Qvægtiender af deres Jorder mod saadant wederlag.

a)     For Tiilst Bye 1 skp Rug, 2¼skp Byg og 3 skp Havre, Skriver Een Skjæppe Rug, Toe og en Fjerdedeel Skjæppe Byg og Tre Skjepper Havre af hver Tønde Hartkorn som summer enkelt Tiende, og 3 er tre Gange saameget for det Hartkorn som Præsteembedet oppebærer alle tre Tiender.

b)   for Gjeding Bye, 1 skp. Rug, 3 skp. Byg og 3 skp. Havre, Skriver Een Skjæppe Rug, Tre Skjæpper Byg og tre Skjæpper Havre af hver Tønde Hartkorn;

Hvilket Vederlag aarlig betales til Sognepræsten med Penge efter hvert Aars Capitel taxt for Aarhuus Stift, saasnart den er sat og Bekjentgjort.

Det Hartkorn hvorfor Forening Saaledes ........ og Videre med

 

No.

Bye og Tiendeyder

 

     Hartkorn

 

 

Vedtegninger

 

 

 

Tdr.

Skp

frdk

alb

 

1

Mads Pedersen

4

3

2

-

Anex Hartkorn hvor-

2

Peder Jensen

4

3

2

-

af Sognepræsten oppe-

3

Bemeldte Mads Pedersen

1

4

2

-

bærer alle 3 tiender

4

Bemeldte Peder Jensen

1

4

2

-

 

5

Søren Poulsen

6

-

-

2 5/7

 

6

Johan Jensen

6

-

-

2 5/7

 

7

Søren Jensens Enke

6

-

-

2 5/7

 

8

Niels Robertsens Enke

6

-

-

2 5/7

 

9

Niels Schibye

9

-

-

2 7/12

 

10

Anders Michelsen

6

-

6

2

 

11

Peder Pedersen

5

7

3

2 1/12

 

12

Mads Poulsen

5

7

1

1

 

13

Jens Christensen

5

5

3

¾

 

14

Niels Pedersen

5

5

3

¾

 

15

Søren Nielsen

3

-

-

-

 

16

Anders Pedersen

-

7

1

2 7/12

 

17

Rasmus Rasmussen Gravballe

-

5

-

-

 

18

Erhard Nielsen

-

5

-

-

 

19

Jens Pedersen Remmer

-

3

2

1

 

 

Summa Tiilst Bye

80

1

2

2 17/28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjeding Bye

 

1

Jørgen Kaae

7

-

3

1

 

2

Peder Jacobsen

6

-

1

½

 

3

Christian Rasmussen

5

2

2

2 ¾

 

4

Jens Jensen

6

3

3

-

 

 

Transport

24

7

2

1 ¼

 

No.

Bye og Tiendeyder

 

     Hartkorn

 

 

Vedtegninger

 

 

 

Tdr.

Skp

frdk

alb

 

 

Bemeldte Gjeding Bye

24

7

2

1 ¼

 

5

Niels Pedersen

6

2

2

1 ¾

 

6

Christen Sørensen Overgaard

6

2

2

¼

 

7

Niels Andersen

3

7

3

1

 

8

Peder Nielsen

3

-

-

-

 

9

Hans Møller

-

2

-

-

 

10

Niels Pedersen Meier

-

2

-

-

 

11

Jens Nielsen

-

1

3

-

 

12

Søren Nielsen Overgaard

-

2

-

-

 

13

Jens Jensen Brendstrup

-

2

2

1 ¾

 

14

Christen Laursen

-

1

2

-

 

 

Summa i Gjeding Bye

46

-

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne Forening som indgaaes for bestandig, skal altsaa, saafremt den nyder allernaadigst Confirmation være uforanderlig og som stedse være bindende for Sognepræsten For Tiilst Sogn som de nuværense og efterkommende Eiere og brugere af de Tiende Pligtige Jorder.

Med hensyn til, at beboerne No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18 og 19 i Tiilst bye med Fæstere under Lyngbyegaard gods, bliver denne Forening at forsyne med Godsejeren Hr. Ritmester v. Friis, Approbation.

Saaledes indgaaet bekræftedes med vor Underskrifter

Aarslev og Tiilst den 4de Mai 1841

W.K. Assens, Mads Pedersen. Peder Jensen, Søren Poulsen, Johan Jensen, Søren Pedersens Enke

                                                                                                  m.f.p.                                                                 Niels Robertsens Enke, N. Schibye, Anders Michelsen, Peder Pedersen, Mads Poulsen,                   

                                                                  m.f.p.                                                                                 

J.Christensen, Niels Pedersen, Søren Nielsen, Anders Pedersen, Rasmus Rasmussen Gravballe

                            m.f.p.                                                                              m.f.p

Erhard Nielsen, Jens Pedersen Remmer

                                m.f.p.

 

Gjeding Datum ut Supra

Jørgen Pedersen Kaae, Peder Jacobsen, Christen Rasmussen, Jens Jensen, Niels Pedersen,

Christen Sørensen Overgaard, Niels Andersen, Peder Nielsen, Hans Møller, Niels Pedersen Meyer

                                                                                                                                m.f.p.

Jens Nielsen, Søren Nielsen Overgaard, Jens Jensen Brendstrup,  Christen Laursen.

                                  m.f.p.                       m.f.p.

For mit vedkommende approberes denne kontract

Lyngbyegaard 8 Mai 1841

Friis

 

Denne Forening er Dags Dato erkendt og vedtaget for mig af samtlige fornævnte Tiendeydere af ............. med undtagelse af Niels Robertsens Enke Inger Jensdatter og Jens Nielsen Gjeding, som begge formelst sygdom ........vare ved skriftlig anerkendelse haver ............. med og afgive Samme Erklæring den første ved sin laugværge Kirkesanger Schriver og den sidste ved Jens Brendstrup.

Aarhuus Stiftamthuus d 29 Mai 1741

Schriver

Imod denne Tiende forening haver

jeg intet at indvende

15juni 1841

Ikke Aktiv