Sognepræster ved Tilst Kirke 1583 - 2001

Præsten i Tilst

Præsten ved Tilst Kirke var indtil 1873 præsten fra Årslev præstegård i 1873 blev der oprettet et selvstændigt pastorat for Tilst sogn.
I 1977 oprettedes en hjælpepræstestilling, som i 1995 blev omdannet til til en sognepræstestilling.

Fra ca. 1100 tallet blev principet om tiende indført i Danmark dvs. at alle jordbesiddere skulle give hvert tiende neg af årets høst til kirken Tiende bestod af tre dele konge- kirke- og præstetiende.

I Tilst sogn gik kongetiende til Ristrup og til proprietær Secher som havde købt sig til denne indtægt. Kirketiende gik til Frijsenborg som til gengæld skulle vedligeholde kirken. Endelig fik præsten præstetienden. En gang årligt indfandt folkene fra Tilst, Geding og Brendstrup sig derfor i præstegården i Årslev for at betale tiende. Præsten holdt så tiendegilde og beværtede bønderne med smørrebrød, øl, brændevin og senere kaffepunche, så når folkene om aftenen begav sig hjem igen var mange af dem fulde.

Udover tienden fik fik præsten også småredsel og nannest. det var betegnelsen for den afgift der bestod i at hver gårds ejere f.eks. ved juletid afleverede et bestemt kvantum brød, ost. æg og gæs til præstegården. Dette var et led en den natural-økonomi som efterhånden forsvandt i løbet af 1800 tallet. Men det gik meget langsomt med afskaffelse af tiende begrebet først i 1912 var det helt slut. I provste arkivet i Tilst ligger der en skrivelse hvor Provst V. Lindhardt meddeler sognepræsten for Tilst - Kasted menigheder at Århus Stiftsøvrighed er kommet en skrivelse med følgende ordlyd

Fra landbrugsministeriet er der modtaget meddelelse om, at tiendeafløsningen for Tilst sogn træder i kraft fra den 1. januar 1912 at regne., og at afløsnings summen for præstetiende udgør 50.068 kr. 00 øre.

Herudover kendes et andet begreb nemlig Lysepenge:
En gammel forordning af 23-1-1739, og var penge til oplysning af kirke, kasserne o.lign.

 Se eksempel på præstetiende   

Præstens navn Evt. Billede Fra Til
Hens Lauridsen Oldarph
  1583 1593
Vakant
  1593 1601
Kjeld Jensen
  1601 1618
Niels Mikkelsen Basse
  1618 1626
Clemens Madsen Elsing
  1626 1647
Rasmus Nielsen Friis
  1647 1672
Jens Sørensen Grenaa
  1672 1692
Mikkel Pedersen Aabo
  1692 1711
Anders Knudsen Toustrup
  1711 1750
Knud Andersen Toustrup
  1750 1757
Thomas Pedersen Lillelund
  1757 1781
Rasmus Vinter Assens
  1781 1815
Villads Kastbjerg Assens
  1815 1854
Emelius Færdinand Hansen 1854 1873
H. A. Kryger 1873 1878
F. C. Kock 1878 1883
P. E. Glahn 1883 1895
L. N. Knudsen 1895 1912
V. C. C. Vissenbjerg 1912 1922
H. C. H. Folner 1922 1930
Lars Jørgen Hansen 1930 1935
Carl Emil Møller   1935 1943
H. A. Steffensen   1843 1958
Gunnar Vagn Jørgensen   1958 1979
Kaj Roos-Hansen (Hjælpepræst)   1977 1987
Helge Severinsen   1979 1996
Karin Rank Gottlieb (Hjælpepræst, fra 1995 sognepræst)   1987  
Lars Lindgrav   1996